W III Polska wypełniała kryterium stóp proc., nie wypełniała kryterium stabilności cen - MF

09-05-2013 16:05
09.05. Warszawa (PAP) - W marcu Polska wypełniała kryterium stóp procentowych, nie wypełniała natomiast kryterium stabilności cen - wynika z majowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W marcu br. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,6 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do lutego br.), a tym samym po raz kolejny ukształtowała się na poziomie historycznego minimum. Jednocześnie wartość ta była o 0,2 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 4,8 proc." - napisano w dokumencie MF.

"Wartość referencyjna w bieżącym wydaniu Monitora została wyliczona w oparciu o dane dotyczące Szwecji i Łotwy. Bazując na treści Raportu o konwergencji 2012, opublikowanego przez Komisję Europejską w maju 2012 r., z grupy referencyjnej po raz kolejny wykluczono Grecję jako państwo objęte programem pomocowym UE/MFW" - dodano.

MF podaje, że w marcu roku Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen.

"Średnie 12 miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 3,0 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc. w stosunku do lutego br.). Równocześnie odnotowano spadek wartości referencyjnej o 0,1 pkt. proc. do poziomu 2,5 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Grecji, Szwecji i Łotwy" - napisano.

"Majowe prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnienie przez Polskę kryterium stabilności cen od III kw. 2013 r." - napisano w monitorze MF" - dodano.

Kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu.

"Ukształtowanie się deficytu sektora g.g. na poziomie 3,9 proc. PKB oznacza, że poziom referencyjny, wskazany w Protokole Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wciąż pozostaje przekroczony. Istnienie nadmiernego deficytu jest obecnie stwierdzone w 20 z 27 państw UE" - napisano.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM2.(PAP)

nik/ asa/