W III kw. lekki spadek bezrobocia; nie ma oczekiwań na wzrost płac - Janas, ManpowerGroup (wywiad)

11-06-2013 06:11
11.06. Warszawa (PAP) - W III kwartale 2013 r. bezrobocie w Polsce może nieco spaść, a w IV kw. możliwa jest kontynuacja tego trendu, choć poziom z 2012 r. nie zostanie osiągnięty - uważa Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. Jej zdaniem jest za wcześnie, by mówić o nastaniu rynku pracownika i powszechnej podwyżce płac.

"Według naszych prognoz w III kwartale można oczekiwać niewielkiego spadku bezrobocia, choć wskaźnik ten będzie wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku" - powiedziała w rozmowie z PAP Janas.

"Zgodnie z prognozami ekonomistów II połowa roku może przynieść ożywienie w gospodarce. Można się zatem spodziewać, że dalsza część roku przyniesie kontynuację poprawy sytuacji na rynku pracy" - dodała.

W związku z obserwowaną poprawą Janas nie spodziewa się jednak w III kwartale wzrostu oczekiwań pracowników co do podwyżek płac.

"Mimo widocznych pierwszych oznak ożywienia na rynku pracy, jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o ugruntowaniu tej poprawy i nastaniu rynku pracownika. Pracodawcy zmuszeni są wciąż bardzo uważanie patrzeć na koszty, rozsądnie zarządzań polityką personalną i zwiększać efektywność przy optymalizacji kosztów" - powiedziała.

Z raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia na III kwartał 2013 r. wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga plus 7 proc., a po korekcie plus 2 proc. Wskaźniki wzrosły o odpowiednio 7 pkt. proc. i 2 pkt. proc. kdk, jednak oba wskaźniki były o 3 pkt. proc. niższe rdr.

"Najgorsze perspektywy odnotowano w sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy. Moim zdaniem tak negatywny odczyt jest prawdopodobnie spowodowany prowadzanymi procesami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwach, a także, w mniejszym stopniu, czynnikami koniunkturalnymi" - powiedziała Janas.

"Branżą, która jest wskaźnikiem ożywienia w gospodarce jest produkcja przemysłowa. Ujemny odczyt nie wskazuje na razie tendencji wzrostowej, jednak zauważalna jest poprawa nastrojów w porównaniu do poprzedniego sezonu" - dodała.

Prognoza netto zatrudnienia odnotowana w raporcie dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy wyniosła minus 15 proc. Sektory Budownictwo oraz Produkcja przemysłowa zanotowały odczyty po minus 3 proc.

"Sektor usług, jako całość, znajduje się w Polsce w dobrej kondycji. Rynek pracy wiele zawdzięcza powstającym w naszym kraju centrom usług, które są nastawione na zatrudnianie pracowników liczone w tysiącach. Dynamicznie rozwija się również sektor usług transportowych, logistycznych i kurierskich" - powiedziała Janas.

Branża Transport/Logistyka/Komunikacja zanotowała najwyższą prognozę zatrudnienia w raporcie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla trzeciego kwartału br., w wysokości plus 10 proc. Nieznaczny optymizm widać również w sektorach Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio plus 4 proc. i plus 3 proc. Na neutralnym poziomie pozostaje sektor Handel detaliczny i hurtowy (0 proc.).

Maciej Jaszczuk (PAP)

mj/ asa/