W III kw. '12 wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wzrosły o 16 proc. rdr - NBP

04-02-2013 11:51
04.02. Warszawa (PAP) - W III kwartale 2012 roku wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych wzrosły o 16 proc. rdr i wyniosły 2.354 mln euro - podał NBP w raporcie na temat bilansu płatniczego w III kwartale.

"W III kwartale 2012 r., w związku z wyjazdami zagranicznymi, Polacy wydali 2.354 mln euro. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wydatki te zwiększyły się o 16,0 proc. (czyli o 324 mln euro). W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 2.602 mln euro. W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te wzrosły o 12,9 proc. (297 mln euro). Silniejszy wzrost wydatków niż przychodów wpłynął na nieznaczne pogorszenie dodatniego salda z 275 mln euro w III kwartale 2011 r. do 248 mln euro w III kwartale 2012 roku" - napisano w raporcie. (PAP)

map/ asa/