W II utrzymała się niekorzystna ocena koniunktury w branży usługowej - GUS

21-02-2013 14:21
21.02. Warszawa (PAP) - W lutym, podobnie jak w styczniu, większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 9 (przed miesiącem minus 13).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 22 proc. (w styczniu odpowiednio 10 proc. i 23 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są mniej niekorzystnie niż w styczniu, utrzymują się negatywne oceny sytuacji finansowej. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od prognoz sprzed miesiąca" - napisano.

"Utrzymuje się niewielki spadek bieżących cen usług, również w najbliższych miesiącach mogą one ulec nieznacznemu obniżeniu. Planowane na najbliższe trzy miesiące redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniejsze niż prognozowano w styczniu" - dodano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 7 (przed miesiącem minus 10).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w styczniu odpowiednio 14 proc. i 24 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Niewielka poprawa negatywnych ocen koniunktury wynika z mniej pesymistycznych prognoz popytu i sytuacji finansowej oraz pozytywnych (po raz pierwszy od sześciu miesięcy) sprzedaży" - napisano.

"Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa są oceniane bardziej niekorzystnie niż przed miesiącem. Sygnalizowany jest niewielki wzrost bieżących i przyszłych cen usług. Planowane w tej grupie jednostek redukcje zatrudnienia są mniejsze od przewidywanych w styczniu" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 7 (przed miesiącem plus 9).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 17 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 10 proc. (w styczniu odpowiednio 18 proc. i 9 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Mniej optymistyczne oceny koniunktury są związane z bardziej pesymistyczną diagnozą dotyczącą popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Prognozy sytuacji finansowej są negatywne, gorsze od pozytywnych przewidywań ze stycznia" - napisano.

"Dyrektorzy jednostek spodziewają się, że przyszły popyt i sprzedaż będą rosnąć nieco szybciej niż oczekiwali przed miesiącem. Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie firm przewidywany jest niewielki spadek zatrudnienia" - dodano.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 20 (przed miesiącem plus 21).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 27 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7 proc. (w styczniu odpowiednio 28 proc. i 7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Dyrektorzy firm zgłaszają wzrost bieżącego popytu, utrzymują się pozytywne oceny sprzedaży i sytuacji finansowej. Również odpowiednie przewidywania są optymistyczne" - napisano.

"Sygnalizowany jest niewielki spadek bieżących i przyszłych cen. Planowane w tej grupie jednostek redukcje zatrudnienia są mniejsze niż przewidywano w styczniu" - dodano.(PAP)

nik/ ana/