W II kw. struktura wzrostu PKB będzie podobna do I kw. - Starczewska-Krzysztoszek, RG

18-06-2013 10:58
18.06. Warszawa (PAP) - Dane NBP o eksporcie i imporcie są potwierdzeniem zdolności polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach zewnętrznych oraz są dowodem słabości popytu krajowego - uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Rady Gospodarczej przy premierze. Dodaje, że w II kwartale struktura wzrostu PKB będzie podobna do I kwartału.

"Po czterech miesiącach 2013 r. eksport był wyższy rdr o ponad 6,1 proc., a w samym kwietniu do kwietnia 2012 r. o 12,3 proc. W ubiegłym roku po czterech miesiącach było to 3,8 proc. Jednocześnie import był mniejszy o 1,2 proc., gdy w tym samym czasie w 2012 r. w stosunku do czterech miesięcy 2011 r. import był wyższy o 2,5 proc. Mamy zatem z jednej strony potwierdzenie zdolności polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach zewnętrznych, szczególnie firm z branży spożywczej, odzieżowej, farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, a także sprzętu transportowego. Z drugiej strony - dowód słabości popytu krajowego" - napisała we wtorkowym biuletynie Rady Starczewska-Krzysztoszek, komentując poniedziałkowe dane NBP o bilansie płatniczym w kwietniu.

"W II kwartale 2013 r. będziemy zatem mieć podobną strukturę wzrostu gospodarczego, jak w I kwartale, gdy jego bazą był eksport netto. Mamy szanse na utrzymanie dodatniej kontrybucji eksportu netto do PKB także, gdy sytuacja na rynku wewnętrznym zacznie się poprawiać" - dodała.

Według niej widać to w obrotach handlu zagranicznego.

"Wskazują na to publikowane przez GUS dane dotyczące obrotów handlu zagranicznego, z których wynika, że rośnie zainteresowanie polskich firm rynkami bardziej oddalonymi od Europy. Proces ten warto +wspierać+ (kurs złotego), bowiem wśród eksporterów więcej jest firm osiągających dodatni wynik finansowy netto, a także lepsze parametry rentowności i płynności. A przede wszystkim więcej jest firm inwestujących" - uważa Starczewska-Krzysztoszek.(PAP)

jba/ asa/