W II kw. pozytywny wkład w PKB m.in. spożycia indywidualnego, przemysłu i usług - Jeznach, GUS

14-08-2013 11:13
14.08. Warszawa (PAP) - W II kwartale pozytywny wkład w PKB miało m.in. spożycie indywidualne, przemysł i usługi - poinformowała Maria Jeznach, dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS.

"Są przesłanki, aby przypuszczać, że pozytywny wpływ na PKB w II kwartale miało spożycie indywidualne. Są ku temu trzy powody. Po pierwsze, przy niskiej inflacji zanotowaliśmy wyraźny wzrost realnych wynagrodzeń oraz realnych świadczeń, zarówno w rolnictwie jak i poza rolnictwem. Po drugie, w II kwartale rosła sprzedaż detaliczna, też odnotowaliśmy w tym zakresie wyraźną poprawę. Po trzecie, pozytywnie o spożyciu indywidualnym świadczą wyniki koniunktury konsumenckiej, wzrósł wskaźnik ufności konsumenckiej" - powiedziała w środę dziennikarzom Jeznach.

Zdaniem Jeznach, można także mówić o poprawie w kategorii "nakłady na środki trwałe", ale o skali tej poprawy będzie można mówić dopiero po zebraniu pełnych danych z gospodarki.

"W II kwartale pojawiły się pewne symptomy poprawy także w sektorze przedsiębiorstw. Można mówić o pozytywnym wkładzie przemysłu i usług, w tym transportu. W II kwartale dobre wyniki notowała też działalność związana z obsługą nieruchomości. Utrzymuje się natomiast trudna sytuacja w budownictwie" - powiedziała.

Zdaniem Jeznach, w dobrej kondycji w II kwartale znajdował się także sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

"Mogę powiedzieć bez ryzyka, że w II kwartale sektor bankowy miał pozytywny wkład w PKB" - powiedziała.

"Segment gospodarstw domowych miał natomiast neutralny wpływ na wynik II kwartału" - dodała Jeznach.

W środę GUS opublikował flash szacunek PKB za II kwartał, z którego wynika, że Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2013 r. wzrósł o 0,8 proc. rdr wobec wzrostu o 0,5 proc. rdr w I kwartale. (PAP)

nik/ ana/