W II kw. gospodarka powinna odbić się od dna - Goettig, Rada Gospodarcza

04-02-2013 11:03
04.02. Warszawa (PAP) - W I kwartale należy oczekiwać dalszego spowolnienia tempa wzrostu PKB w Polsce. W II kwartale polska gospodarka powinna odbić się od dna na skutek m.in. poprawy koniunktury w Niemczech oraz spadku inflacji i niższych stóp procentowych - uważa Maja Goettig z Rady Gospodarczej przy premierze.

"Dane Markit dla Polski pokazują, że wskaźnik nowych zamówień eksportowych poprawił się w styczniu, choć wciąż mamy do czynienia z niższym tempem spadku zamówień, a nie ich wzrostem. Dalszą poprawę w eksporcie powinna wspierać poprawiająca się sytuacja w niemieckim przemyśle, gdzie indeks PMI zbliżył się w styczniu do progu 50 pkt. Jednocześnie, dane Markit pokazują, że źródłem słabości polskiego sektora przemysłowego był w styczniu rynek krajowy. Liczba nowych zamówień ogółem otrzymanych przez polskich przedsiębiorców zmalała w styczniu dwunasty miesiąc z rzędu, a tempo tego spadku było nieznacznie większe niż w grudniu" - napisała Goettig w poniedziałkowym biuletynie Rady.

"Takie dane wpisują się w scenariusz dalszego spowolnienia tempa wzrostu PKB w Polsce w I kwartale. W II kwartale polska gospodarka powinna już odbić się od dna, czemu sprzyjać będzie m.in. poprawa koniunktury u naszego najważniejszego partnera handlowego, oraz spadek inflacji i niższe stopy procentowe w kraju" - dodała.

Bank HSBC podał w piątek, że wskaźnik PMI dla Polski w styczniu 2013 roku wyniósł 48,6 pkt. wobec 48,5 pkt. w grudniu.(PAP)

jba/ asa/