W I półroczu obserwowano wzrost obrotów w większości działów z zakresu usług biznesowych - GUS

23-07-2013 10:59
23.07. Warszawa (PAP) - W I półroczu obserwowano wzrost obrotów w większości działów z zakresu usług biznesowych - podał we wtorek GUS.

"Wysoki wzrost w skali roku, po spadku przed rokiem, wystąpił w działalności związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej (o 14,1 proc.). Znacznie, chociaż w mniejszym stopniu niż w I półroczu ub. roku, zwiększyły się także obroty m.in. w podmiotach prowadzących działalność związaną z zatrudnieniem (o 13,1 proc.) oraz w zakresie usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego; usług doradztwa związanych z zarządzaniem (o 10,5 proc.)" - napisał GUS.

"W działalności wydawniczej obroty zwiększyły się o 6,2 proc. wobec spadku notowanego przed rokiem. Osłabienie tempa wzrostu, po wysokim przed rokiem, obserwowano w działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej - do 4,4 proc., detektywistycznej i ochroniarskiej - do 2,0 proc. oraz związanej z obsługą rynku nieruchomości - do 1,9 proc. Wolniejszy niż przed rokiem był spadek obrotów w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych (wyniósł 3,9 proc.). Wobec znaczącego wzrostu w I półroczu ub. roku, obniżyły się obroty w zakresie usług reklamowych, badania rynku i opinii publicznej (o 2,9 proc.)" - dodano. (PAP)

map/ asa/