W I poł. '13 wydano 85.885 pozwoleń na budowę, o 8 proc. mniej rdr - GUNB

09-08-2013 11:48
09.08. Warszawa (PAP) - W I połowie 2013 r. wydano 85.885 pozwoleń na budowę wobec 93.325 pozwoleń wydanych w I połowie 2012 roku, co oznacza spadek o 8 proc. rdr - wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, przekazanych PAP. Wydano 35.047 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych co oznacza spadek rdr o 13,9 proc.

Z danych GUNB wynika, że w I połowie 2013 r. wydano pozwolenia na budowę 33.834 tys. budynków jednorodzinnych oraz 1.213 budynków wielorodzinnych, co oznacza, że ogólnie wydano 35.047 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, o 13,9 proc. mniej rdr.

Udział budynków mieszkalnych w ogóle pozwoleń na budowę spadł w I połowie 2013 r. do 40,8 proc. z 43,6 proc. rok wcześniej oraz 47,5 proc. w I połowie 2011 r.

GUNB poinformował PAP, że jedynym segmentem budownictwa, w którym liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła, były obiekty na terenach zamkniętych (wzrost o 3 proc.). Spadki dotknęły segment budynków użyteczności publicznej (12 proc.), infrastruktury transportowej (6 proc.) czy budynków przemysłowych i magazynowych (4 proc.)

Z danych GUNB wynika, że I półroczu oddano do użytkowania 75.305 obiektów budowlanych wobec 73.256 rok wcześniej czyli zanotowano wzrost o 3 proc. Z tej liczby 39.949 dotyczyło budynków mieszkalnych (wobec 38.118 w I połowie 2012 r. tj. wzrost o 3 proc.), w tym 1.372 budynków wielorodzinnych i 39.949 budynków jednorodzinnych.

Ponadto oddano w I półroczu 3.791 budynków użyteczności publicznej (spadek o 17 proc. rdr), 2.640 obiektów infrastruktury transportowej (wzrost o 2 proc. rdr) oraz 2.453 budynki przemysłowe i magazynowe (spadek o 18 proc. rdr).

GUNB poinformował także PAP, że w I półroczu 2013 r. organy nadzoru budowlanego wydały 2.284 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych, w tym 499 nakazów rozbiórek budynków mieszkalnych. W analogicznym okresie zeszłego roku było to 2.403 oraz 478.

Nikodem Chinowski (PAP)

nik/ asa/