W I kw. sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 3,7 proc. rdr - GUS

23-04-2013 10:55
23.04. Warszawa (PAP) - W I kwartale sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 3,7 proc. rdr wobec 8,3 proc. przed rokiem - podał GUS.

W samym marcu sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 3,1 proc. większa niż przed rokiem.

"Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem największy wzrost w I kwartale br. odnotowano w jednostkach zajmujących się magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (o 12,6 proc. wobec niewielkiego wzrostu o 0,8 proc. przed rokiem). Zwiększyła się również sprzedaż usług w transporcie samochodowym - o 3,4 proc. (przed rokiem obserwowano wzrost o 15,7 proc.). Obniżyła się natomiast sprzedaż usług w transporcie kolejowym (o 4,1 proc.) i lotniczym (o 2,4 proc.)" - napisano.

GUS podał również, że w kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest nieco mniej pesymistyczny niż w poprzednim miesiącu.

"Lepsze, choć wciąż negatywne, są oceny przedsiębiorców dotyczące bieżącego popytu oraz sprzedaży. Przewidywania w tych obszarach są optymistyczne. Bieżąca i przyszła sytuacja finansowa oceniana jest mniej niekorzystnie niż w marcu br. W najbliższych miesiącach spodziewany jest niewielki spadek cen usług transportowych. Skala planowanych zwolnień pracowników może być nieco mniejsza od przewidywanej w marcu tego roku" - napisano. (PAP)

map/ osz/