W I kw. przekraczający wschodnią granicę Polski zakupili towary i usługi za 1,65 mld zł - GUS

22-05-2013 15:02
22.05. Warszawa (PAP) - W I kwartale 2013 roku szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrzny granicy UE wyniosła 1,65 mld zł, o 12,5 proc. więcej rdr - podał GUS w komunikacie.

"Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w I kwartale 2013 r. ukształtowała się na poziomie 1.649,3 mln zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez Polaków - 168,4 mln zł. Kwoty te były wyższe niż w analogicznym okresie 2012 r. odpowiednio o 12,5 proc. i o 34,0 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców jak i Polaków były niższe, odpowiednio o 10,7 proc. i 3,5 proc." - napisano.

Cudzoziemcy objęci badaniem w I kwartale 2013 r. wydali na zakup towarów w Polsce 1.570,2 mln zł, co stanowiło 95,2 proc. wydatków cudzoziemców, z tego na towary nieżywnościowe przypadło 79,6 proc., a na towary żywnościowe 15,6 proc.

"Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się sprzęt RTV i AGD, materiały budowlane, części i akcesoria do środków transportu oraz odzież i obuwie. Natomiast z towarów żywnościowych najchętniej kupowano mięso i wyroby mięsne. Na usługi (głównie gastronomiczne i noclegi) przeznaczono 79,0 mln zł, co stanowiło 4,8 proc. ogółu wydatków cudzoziemców" - dodano. (PAP)

map/ ana/