W I kw. '13 211 upadłości firm, o 11 proc. więcej rdr - Coface

02-04-2013 07:52
02.04. Warszawa (PAP) - W I kwartale 2013 roku sądy ogłosiły upadłość 211 upadłości firm, o 11 proc. więcej rdr - podała firma Coface w raporcie.

"To liczba o 11 proc. wyższa od ostatecznego wyniku I kwartału 2012, w którym ogłoszono 191 upadłości. Należy jednak pamiętać, że są to wyniki niepełne i statystyki wskazują, że wynik będzie wyższy o 10-15, co oznacza, że wzrost będzie zbliżony do trendu zeszłorocznego (+18 proc.). Oznacza to najgorszy wynik od siedmiu lat, wyższy o 110 proc. od zanotowanego w pierwszym kwartale przedkryzysowego roku 2008. Zwraca uwagę bardzo duży wzrost upadłości spółek akcyjnych (+150 proc.), co potwierdza kontynuację tego trendu obserwowanego już w 2012 r. (+56 proc.)" - napisano.

"Na podstawie danych z I kwartału 2013 możemy zauważyć można zmianę w strukturze branżowej upadających firm. W bieżącym roku wiodącą branżą nie jest budownictwo. Zdecydowane pogorszenie widzimy w grupie producentów, których bankructwa stanowią w I kwartale ponad 33 proc. wszystkich upadłości, podczas gdy w całym roku 2012 odsetek ten wynosił 27,5 proc. (w I kw. 2012 r. było to 30 proc.)" - dodano.

Z oceny Coface rok 2013 przyniesie najprawdopodobniej dalszy wzrost upadłości.

"Będzie to kolejny rok pogarszającej się dyscypliny płatniczej polskich przedsiębiorstw. Nie ma szans na szybką odbudowę branży budowlanej, która pozostanie bardzo ryzykowna. Jej udział w liczbie upadłości spadnie, ale głównie z powodu szybko rosnących problemów w innych branżach. (...). Rok 2013 jest i będzie trudnym, i utrzymanie płynności finansowej przy tak wielu niekorzystnych zjawiskach może okazać się niemożliwe dla wielu firm" - napisano. (PAP)

map/ ana/