W '13 wolumen eksportu wzrośnie o 3,3 proc., a rok później o 5,9 proc. - IBRKiK

04-07-2013 10:51
04.07. Warszawa (PAP) - Wolumen eksportu wzrośnie o 3,3 proc. w 2013 r., zaś w 2014 r. dynamika przyspieszy do 5,9 proc. - prognozuje Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Zdaniem Instytutu, wolumen importu w tym roku obniży się o 0,9 proc., a po roku wzrośnie o 4,3 proc.

"Wkład eksportu netto w przyrost PKB wyniósł 2012 r. 2,1 pkt. proc. W prognozie na 2013 r. wpływ ten pozostanie na poziomie podobnym, jak w roku poprzednim, a w 2014 r. nieco zmniejszy się: 0,9 pkt. proc. Wyznacznikami pozytywnego wkładu będą: relatywnie stabilny poziom kursu złotego oscylującego wokół kursu równowagi, rosnący popyt zewnętrzny, a także odbudowujący się popyt krajowy" - napisano w komentarzu do prognoz.

Instytut przewiduje w 2013 r. wzrost wolumenu eksportu o 3,3 proc. w 2013 r. i o 5,9 proc. w 2014 r.

"Można spodziewać się: wzrostu wolumenu eksportu o 3,3 proc. w 2013 r. i o 5,9 proc. w 2014 r., a importu odpowiednio o -0,9 proc. i 4,3 proc. Konsumpcja indywidualna wzrośnie o 0,8 proc. w 2013 r. (głównie dzięki przyrostowi realnej wielkości wypłacanych rent i emerytur o 3,2 proc.) i o 2,1 proc. w 2014 r. Inwestycje spadną w bieżącym roku o 4,3 proc. w 2014 wzrosną o 1,9 proc." - napisano.

"Sumując prognozy cząstkowe: w 2013 r. PKB wzrośnie o ok. 1 proc., przy czym powtórzy się sytuacja z 2012 r. - iluzję wzrostu może stworzyć dodatni wkład eksportu netto spowodowany koniunkturalnym (a nie strukturalnym) spadkiem importu. Popyt krajowy spadnie o 1,1 proc. W 2014 r. PKB wzrośnie o 2,2 proc., przy wzrośnie popytu krajowego o 1,3 proc." - dodano. (PAP)

nik/ osz/