W '12 przeciętny dochód rozporządzalny spadł drugi rok z rzędu - GUS

20-09-2013 13:19
20.09. Warszawa (PAP) - W 2012 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym spadł o 0,1 proc. i był to drugi rok spadku z rzędu - podał GUS w opracowaniu.

"W 2012 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1.278 zł i był realnie niższy o 0,1 proc. od dochodu z roku 2011 (w 2011 r. - spadek o 1,4 proc.). Rok 2012 był drugim z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych po sześciu kolejnych latach (2005-2010) realnych wzrostów dochodów" - napisano.

Według badań GUS spadek realnego poziomu dochodu rozporządzalnego wystąpił w grupie gospodarstw pracujących na własny rachunek - o 1,9 proc. (podobnie jak w 2011 r.), rencistów - o 1,4 proc. (w 2011 r. spadek o 0,3 proc.) i pracowników - o 0,7 proc. (w 2011 r. spadek o 0,4 proc.).

Z kolei wzrost realnego poziomu dochodu rozporządzalnego odnotowano w gospodarstwach domowych rolników - o 7,4 proc. (w 2011 r. - spadek o 8,3 proc.) i emerytów o 0,9 proc. (w 2011 r. - spadek o 0,4 proc). (PAP)

map/ osz/