URE zatwierdził taryfy, spadek cen energii w przedziale 3,9-4,6 proc. - wiceprezes (opis)

11-06-2013 13:07
# dochodzą szczegóły nowych taryf #

11.06. Warszawa (PAP) - Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził we wtorek taryfy dla wszystkich przedsiębiorstw obrotu energią, zgodnie z nowymi cennikami, obowiązującymi do końca roku, ceny na rachunku odbiorcy spadną od 3,9 proc. do 4,6 proc. - poinformował PAP wiceprezes URE Maciej Bando.

"11 czerwca prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea, Energa i PGE. Taryfa przedsiębiorstwa Tauron Sprzedaż została zatwierdzona 5 czerwca bieżącego roku. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców z grupy G, tj. gospodarstw domowych od około 3,9 do 4,6 proc." - powiedział PAP Bando.

"Powodem obniżek są zmiany sytuacji na rynku energii, w szczególności obniżenie ceny zakupu energii na rynku hurtowym oraz spadające ceny zakupu tzw. zielonych certyfikatów" - dodał.

Wiceprezes URE zaznacza, że pomimo tego, iż pierwotnie sprzedawcy energii chcieli utrzymania cen w drugiej połowie roku na niezmienionym poziomie, to jednak zgodzili się z argumentacją regulatora odnośnie przestrzeni do ich obniżenia.

"Sprzedawcy uznali argumentację prezesa URE, że istnieją przesłanki do obniżenia cen. Jest to bez wątpliwości ilustracja ich prorynkowego podejścia i dbałości o klienta" - uważa Bando.

Taryfy na sprzedaż energii wchodzą w życie 1 lipca i będą obowiązywały do końca roku.

Taryfy na dystrybucję energii zostały zatwierdzone przez regulatora w grudniu 2012 roku i obowiązują do końca 2013 roku.

Poniżej średnie zmiany cen energii w drugim półroczu 2013 roku (w proc.):

<PRE>

Sprzedawca Zmiana cen energii Łączna zmiana na rachunku u sprzedawców z urzędu dla odbiorców w gosp. domowych

ENEA -4,29 -2,4ENERGA -3,89 -2,0Tauron -4,55 -2,6PGE -4,21 -2,3

średnio -4,25 -2,3</PRE>(PAP)

bg/ osz/