Udział PLN w globalnym FX to 0,7 proc., co daje 22. miejsce - BIS

05-09-2013 15:30
05.09. Warszawa (PAP) - Biorąc pod uwagę średnie dzienne obroty, udział złotego na globalnym rynku walutowym wynosi 0,7 proc., co daje polskiej walucie 22. miejsce - wynika z badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS). Główną walutą jest dolar amerykański, a podstawową parą EURUSD.

BIS przeprowadza badanie z udziałem głównych banków centralnych co trzy lata. Miesiącem badania jest kwiecień.

Poniżej średnie dzienne obroty na globalnych rynkach walutowych w mld USD.

<TAB> 1998 2001 2004 2007 2010 2013Obroty 1 527 1 239 1 934 3 324 3 971 5 345</TAB>Poniżej udział poszczególnych walut w rynku FX na podstawie średnich dziennych obrotów w kwietniu. Suma udziałów wynosi 200 proc., gdyż w każdej transakcji biorą udział dwie waluty.

<TAB>Waluta 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Udział Pozycja Udział Pozycja Udział Pozycja Udział Pozycja Udział Pozycja Udział PozycjaUSD 86,8 1 89,9 1 88,0 1 85,6 1 84,9 1 87,0 1EUR ... 32 37,9 2 37,4 2 37,0 2 39,1 2 33,4 2JPY 21,7 2 23,5 3 20,8 3 17,2 3 19,0 3 23,0 3GBP 11,0 3 13,0 4 16,5 4 14,9 4 12,9 4 11,8 4AUD 3,0 6 4,3 7 6,0 6 6,6 6 7,6 5 8,6 5CHF 7,1 4 6,0 5 6,0 5 6,8 5 6,3 6 5,2 6CAD 3,5 5 4,5 6 4,2 7 4,3 7 5,3 7 4,6 7MXN* 0,5 9 0,8 14 1,1 12 1,3 12 1,3 14 2,5 8CNY* 0,0 30 0,0 35 0,1 29 0,5 20 0,9 17 2,2 9NZD* 0,2 17 0,6 16 1,1 13 1,9 11 1,6 10 2,0 10SEK 0,3 11 2,5 8 2,2 8 2,7 9 2,2 9 1,8 11RUB* 0,3 12 0,3 19 0,6 17 0,7 18 0,9 16 1,6 12HKD* 1,0 8 2,2 9 1,8 9 2,7 8 2,4 8 1,4 13NOK* 0,2 15 1,5 10 1,4 10 2,1 10 1,3 13 1,4 14SGD* 1,1 7 1,1 12 0,9 14 1,2 13 1,4 12 1,4 15TRY* ... 33 0,0 30 0,1 28 0,2 26 0,7 19 1,3 16KRW* 0,2 18 0,8 15 1,1 11 1,2 14 1,5 11 1,2 17ZAR* 0,4 10 0,9 13 0,7 16 0,9 15 0,7 20 1,1 18BRL* 0,2 16 0,5 17 0,3 21 0,4 21 0,7 21 1,1 19INR* 0,1 22 0,2 21 0,3 20 0,7 19 1,0 15 1,0 20DKK* 0,3 14 1,2 11 0,9 15 0,8 16 0,6 22 0,8 21PLN* 0,1 26 0,5 18 0,4 19 0,8 17 0,8 18 0,7 22TWD* 0,1 21 0,3 20 0,4 18 0,4 22 0,5 23 0,5 23HUF* 0,0 28 0,0 33 0,2 23 0,3 23 0,4 24 0,4 24MYR** 0,0 27 0,1 26 0,1 30 0,1 28 0,3 25 0,4 25CZK** 0,3 13 0,2 22 0,2 24 0,2 24 0,2 27 0,4 26THB** 0,1 19 0,2 24 0,2 22 0,2 25 0,2 26 0,3 27CLP** 0,1 24 0,2 23 0,1 25 0,1 30 0,2 29 0,3 28ILS** ... 34 0,1 25 0,1 26 0,2 27 0,2 31 0,2 29IDR** 0,1 25 0,0 28 0,1 27 0,1 29 0,2 30 0,2 30PHP** 0,0 29 0,0 29 0,0 31 0,1 31 0,2 28 0,1 31RON** ... 35 ... 37 ... 40 0,0 34 0,1 33 0,1 32COP** ... 36 0,0 31 0,0 33 0,1 33 0,1 32 0,1 33SAR** 0,1 23 0,1 27 0,0 32 0,1 32 0,1 34 0,1 34PEN** ... 37 0,0 32 0,0 35 0,0 36 0,0 36 0,1 35OTH 6,6 6,6 7,7 4,7 1,6Łącznie 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0</TAB><PRE>* Obroty sprzed 2013 r. mogą być niedoszacowane.** Obroty mogą być niedoszacowane</PRE>

Poniżej średnie dzienne obroty w mld USD dla poszczególnych par i ich udział w ogóle obrotów z kolejnych kwietniowych badań.

<TAB>Para walutowa 2001 2004 2007 2010 2013 Suma Udział Suma Udział Suma Udział Suma Udział Suma UdziałUSD / EUR 372 30,0 541 28,0 892 26,8 1 098 27,7 1 289 24,1USD / JPY 250 20,2 328 17,0 438 13,2 567 14,3 978 18,3USD / GBP 129 10,4 259 13,4 384 11,6 360 9,1 472 8,8USD / AUD 51 4,1 107 5,5 185 5,6 248 6,3 364 6,8USD / CAD 54 4,3 77 4,0 126 3,8 182 4,6 200 3,7USD / CHF 59 4,8 83 4,3 151 4,5 166 4,2 184 3,4USD / MXN ... ... ... ... ... ... ... ... 128 2,4USD / CNY ... ... ... ... ... ... 31 0,8 113 2,1USD / NZD ... ... ... ... ... ... ... ... 82 1,5USD / RUB ... ... ... ... ... ... ... ... 79 1,5USD / HKD ... ... ... ... ... ... 85 2,1 69 1,3USD / SGD ... ... ... ... ... ... ... ... 65 1,2USD / TRY ... ... ... ... ... ... ... ... 63 1,2USD / KRW ... ... ... ... ... ... 58 1,5 60 1,1USD / SEK ... ... ... ... 57 1,7 45 1,1 55 1,0USD / ZAR ... ... ... ... ... ... 24 0,6 51 1,0USD / INR ... ... ... ... ... ... 36 0,9 50 0,9USD / NOK ... ... ... ... ... ... ... ... 48 0,9USD / BRL ... ... ... ... ... ... 25 0,6 48 0,9USD / PLN ... ... ... ... ... ... ... ... 22 0,4USD / TWD ... ... ... ... ... ... ... ... 22 0,4USD / OTH 199 16,0 307 15,9 612 18,4 445 11,2 213 4,0EUR / JPY 36 2,9 61 3,2 86 2,6 111 2,8 147 2,8EUR / GBP 27 2,1 47 2,4 69 2,1 109 2,7 102 1,9EUR / CHF 13 1,1 30 1,6 62 1,9 71 1,8 71 1,3EUR / SEK ... ... ... ... 24 0,7 35 0,9 28 0,5EUR / AUD 1 0,1 4 0,2 9 0,3 12 0,3 21 0,4EUR / NOK ... ... ... ... ... ... ... ... 20 0,4EUR / CAD 1 0,1 2 0,1 7 0,2 14 0,3 15 0,3EUR / PLN ... ... ... ... ... ... ... ... 14 0,3EUR / DKK ... ... ... ... ... ... ... ... 13 0,2EUR / HUF ... ... ... ... ... ... ... ... 9 0,2EUR / TRY ... ... ... ... ... ... ... ... 6 0,1EUR / CNY ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0,0EUR / OTH 20 1,6 38 1,9 83 2,5 102 2,6 52 1,0JPY / AUD ... ... ... ... ... ... 24 0,6 45 0,8JPY / CAD ... ... ... ... ... ... ... ... 6 0,1JPY / NZD ... ... ... ... ... ... 4 0,1 5 0,1JPY / ZAR ... ... ... ... ... ... ... ... 4 0,1JPY / BRL ... ... ... ... ... ... ... ... 3 0,1JPY / TRY ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0,0JPY / OTH 5 0,4 14 0,7 49 1,5 49 1,2 42 0,8Inne pary 23 1,8 36 1,9 90 2,7 72 1,8 89 1,7Łącznie 1 239 100,0 1 934 100,0 3 324 100,0 3 971 100,0 5 345 100,0</TAB>(PAP)

fdu/ ana/