Udział akcji w portfelach OFE wzrósł we wrześniu o 3,69 proc. mdm do 119 mld zł - wyliczenia PAP

08-10-2013 07:00
08.10. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm we wrześniu 2013 roku o 3,69 proc., do 119,269 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 2,15 proc., do 123,088 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z wrześniem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 44,38 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło we wrześniu 40,84 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 44,15 proc.), a najmniejsze AXA OFE (38,13 proc.).

We wrześniu indeks WIG 20 zyskał 0,31 proc., WIG zwyżkował o 2,93 proc., mWIG40 zyskał 6,11 proc., a sWIG80 wzrósł o 4,01 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec września 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 2,15 proc., rok do roku zwiększył się o 4,83 proc., do 123,088 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło we wrześniu 44,38 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazało Generali OFE (47,33 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień OFE (38,51 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał we wrześniu 0,25 proc.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec września 2013 roku spadła miesiąc do miesiąca o 6,19 proc., rok do roku zwiększyła się o 13,50 proc., do 10,569 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon OFE (7,34 proc.), najmniejszy PKO BP Bankowy PTE (1,12 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,62 proc.

Na koniec września 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 0,07 proc., do 18,432 mld zł. Najwięcej gotówki miało we wrześniu Aviva OFE (5,325 mld zł), najmniej Allianz PTE (129 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły we wrześniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 2,11 proc., a rok do roku wzrosły o 15,64 proc., do 292 mld zł.We wrześniu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 1,09 mld zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS 8,35 mld zł.

-------------------

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec września 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

-------------------STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC WRZEŚNIA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

<TAB>Fundusze łącznie 09.2013 08.2013 07.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 292 013 051 469 285 987 026 963 281 421 517 808zmiana rdr 15,64% 15,87% 15,94%zmiana mdm 2,11% 1,62% 3,41%akcje % 40,84% 40,22% 39,01%akcje PLN 119 269 000 102 115 027 710 279 109 780 461 930zmiana rdr 44,38% 46,78% 42,24%zmiana mdm 3,69% 4,78% 5,53%obligacje skarbowe % 42,2% 42,1% 42,6%obligacje skarbowe PLN 123 087 666 131 120 492 812 546 119 793 888 377zmiana rdr 4,83% 3,08% 0,59%zmiana mdm 2,15% 0,58% -0,25%obligacje korporacyjne % 3,62% 3,94% 3,92%obligacje korporacyjne PLN 10 568 552 536 11 265 939 478 11 042 648 919zmiana rdr 13,50% 29,44% 30,09%zmiana mdm -6,19% 2,02% 0,50%środki pieniężne OFE % 6,31% 6,45% 6,94%środki pieniężne OFE PLN 18 432 008 975 18 445 193 390 19 521 580 671zmiana rdr -14,40% -15,18% 15,62%zmiana mdm -0,07% -5,51% 14,63%</TAB>STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC WRZEŚNIA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 09.2013 08.2013 07.2013

Aegon OFE % 39,99% 39,40% 38,83% PLN 4 931 999 703 4 767 347 544 4 632 620 127zmiana mdm 3,45% 2,91% 5,27%Amplico PTE % 40,87% 40,89% 39,13% PLN 9 507 843 309 9 316 450 333 8 785 462 755zmiana mdm 2,05% 6,04% 5,77%AXA OFE % 38,13% 37,45% 36,54% PLN 6 962 826 263 6 713 880 054 6 450 234 221zmiana mdm 3,71% 4,09% 5,66%Aviva PTE % 39,85% 40,02% 38,94% PLN 26 073 069 984 25 655 005 809 24 524 115 362zmiana mdm 1,63% 4,61% 7,30%Allianz PTE % 40,05% 38,88% 37,40% PLN 3 555 846 799 3 388 288 211 3 199 362 257zmiana mdm 4,95% 5,91% 6,29%Generali OFE % 39,16% 39,43% 38,79% PLN 5 742 626 622 5 657 724 199 5 486 172 504zmiana mdm 1,50% 3,13% 4,64%ING OFE % 41,88% 40,13% 39,06% PLN 29 354 982 817 27 514 379 138 26 375 170 010zmiana mdm 6,69% 4,32% 3,38%Nordea OFE % 40,17% 39,96% 39,40% PLN 5 290 693 342 5 158 854 411 5 007 238 959zmiana mdm 2,56% 3,03% 7,24%Pekao OFE % 44,15% 41,40% 42,07% PLN 1 942 181 691 1 779 845 171 1 774 726 184zmiana mdm 9,12% 0,29% 2,01%PKO BP Bankowy OFE % 41,29% 40,54% 39,40% PLN 5 310 144 716 5 110 622 032 4 874 723 141zmiana mdm 3,90% 4,84% 33,64%Pocztylion OFE % 40,53% 40,47% 39,21% PLN 2 250 851 946 2 199 351 193 2 098 894 700zmiana mdm 2,34% 4,79% 9,00%PZU Złota Jesień OFE % 42,73% 42,32% 39,97% PLN 16 745 732 573 16 232 994 922 15 096 297 589zmiana mdm 3,16% 7,53% 5,70%Warta OFE % 40,84% 39,97% 39,21% PLN 1 600 200 337 1 532 967 262 1 475 444 122zmiana mdm 4,39% 3,90% 4,89%</TAB>STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC WRZEŚNIA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 09.2013 08.2013 07.2013

Aegon OFE % 41,03% 41,67% 43,89% PLN 5 060 263 761 5 042 014 521 5 236 304 337zmiana mdm 0,36% -3,71% -0,71%Amplico PTE % 40,51% 44,04% 44,38% PLN 9 424 094 261 10 034 151 937 9 964 192 104zmiana mdm -6,08% 0,70% 1,42%AXA OFE % 45,23% 46,16% 46,06% PLN 8 259 339 939 8 275 372 585 8 130 755 014zmiana mdm -0,19% 1,78% 0,75%Aviva PTE % 40,35% 38,47% 38,87% PLN 26 400 210 134 24 661 371 151 24 480 029 896zmiana mdm 7,05% 0,74% -2,50%Allianz PTE % 45,15% 45,77% 46,73% PLN 4 008 651 260 3 988 733 319 3 997 491 932zmiana mdm 0,50% -0,22% 0,40%Generali OFE % 47,33% 48,33% 47,68% PLN 6 940 718 029 6 934 765 674 6 743 508 765zmiana mdm 0,09% 2,84% 0,43%ING OFE % 43,32% 41,82% 42,13% PLN 30 364 323 201 28 673 095 828 28 448 180 044zmiana mdm 5,90% 0,79% -1,32%Nordea OFE % 42,88% 43,06% 42,14% PLN 5 647 620 874 5 559 065 839 5 355 458 115zmiana mdm 1,59% 3,80% 4,38%Pekao OFE % 41,18% 42,58% 44,57% PLN 1 811 529 831 1 830 575 057 1 880 188 876zmiana mdm -1,04% -2,64% 2,23%PKO BP Bankowy OFE % 45,11% 45,19% 46,50% PLN 5 801 419 911 5 696 818 194 5 753 163 098zmiana mdm 1,84% -0,98% 22,70%Pocztylion OFE % 45,24% 48,36% 46,23% PLN 2 512 423 934 2 628 135 007 2 474 672 328zmiana mdm -4,40% 6,20% 2,49%PZU Złota Jesień OFE % 38,51% 40,11% 41,15% PLN 15 091 929 824 15 385 288 902 15 541 972 624zmiana mdm -1,91% -1,01% 2,14%Warta OFE % 45,05% 46,50% 47,51% PLN 1 765 141 171 1 783 424 533 1 787 971 245zmiana mdm -1,03% -0,25% 1,77%</TAB>(PAP)

pr/