Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w maju o 8,78 proc. mdm do 110 mld zł - wyliczenia PAP

07-06-2013 07:00
07.06. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w maju 2013 roku o 8,78 proc., do 110,022 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 1,41 proc., do 120,1 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z majem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 52,44 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w maju 39,21 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 42,79 proc.), a najmniejsze AXA OFE (36,34 proc.).

W maju 2013 roku indeks WIG 20 zyskał 7,2 proc., mWIG40 zyskał 10,3 proc., a sWIG80 wzrósł o 9,6 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec maja 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 1,41 proc., rok do roku zmniejszył się o 3,30 proc., do 120,1 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w maju 42,80 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (55,60 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (37,45 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w maju 0,9 proc. W poprzednich dwóch miesiącach indeks ten rósł.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec maja 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 4,89 proc., rok do roku zwiększył się o 57,72 proc., do 10,94 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon PTE (6,75 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,08 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,90 proc.

Na koniec maja 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE wzrosła miesiąc do miesiąca o 3,11 proc., do 17,62 mld zł. Najwięcej gotówki miało w maju ING OFE (prawie 6 mld zł), najmniej Pekao OFE (56,3 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w maju 2013 roku miesiąc do miesiąca o 3,22 proc., a rok do roku wzrosły o 20,45 proc., do 280,6 mld zł.W maju 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 693 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 3,968 mld zł.

-------------------

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec maja 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

-------------------

STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC MAJA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

<TAB>Fundusze łącznie 05.2013 04.2013 03.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 280 584 275 026 271 843 887 931 269 613 358 041zmiana rdr 20,45% 14,36% 13,33%zmiana mdm 3,22% 0,83% 0,40%akcje % 39,21% 37,21% 37,67%akcje PLN 110 021 856 808 101 143 174 317 101 568 388 892zmiana rdr 52,44% 32,51% 27,89%zmiana mdm 8,78% -0,42% 3,92%obligacje skarbowe % 42,8% 44,8% 45,0%obligacje skarbowe PLN 120 110 530 833 121 833 217 398 121 304 860 148zmiana rdr -3,30% -1,51% 0,87%zmiana mdm -1,41% 0,44% -0,38%obligacje korporacyjne % 3,90% 3,84% 3,81%obligacje korporacyjne PLN 10 944 984 787 10 434 737 337 10 266 190 795zmiana rdr 57,72% 47,11% 40,07%zmiana mdm 4,89% 1,64% 2,11%środki pieniężne OFE % 6,28% 6,29% 5,78%środki pieniężne OFE PLN 17 623 146 098 17 091 001 081 15 588 858 984zmiana rdr 51,05% 37,72% 17,94%zmiana mdm 3,11% 9,64% -13,04%</TAB>STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MAJA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 05.2013 04.2013 03.2013

Aegon OFE % 38,30% 36,66% 36,71% PLN 4 231 399 624 4 231 399 623 4 231 399 624zmiana mdm 0,00% 0,00% 1,94%Amplico PTE % 39,99% 37,94% 38,56% PLN 8 929 061 015 8 213 195 437 8 279 225 482zmiana mdm 8,72% -0,80% 9,88%AXA OFE % 36,34% 34,54% 34,72% PLN 6 392 998 256 5 902 095 464 5 871 374 267zmiana mdm 8,32% 0,52% 2,37%Aviva PTE % 38,30% 36,36% 36,67% PLN 24 150 514 332 22 278 510 423 22 271 183 279zmiana mdm 8,40% 0,03% -1,87%Allianz PTE % 37,14% 35,32% 36,26% PLN 2 986 987 065 2 986 987 064 2 986 987 065zmiana mdm 0,00% 0,00% -0,44%Generali OFE % 38,26% 36,15% 37,09% PLN 5 372 797 211 4 923 079 174 5 026 167 863zmiana mdm 9,13% -2,05% 8,07%ING OFE % 40,97% 38,04% 37,84% PLN 27 505 696 710 24 712 708 791 24 362 003 663zmiana mdm 11,30% 1,44% 8,74%Nordea OFE % 40,10% 38,21% 39,32% PLN 5 073 743 438 4 656 819 225 4 736 913 897zmiana mdm 8,95% -1,69% 6,98%Pekao OFE % 42,79% 39,97% 43,20% PLN 1 799 368 677 1 622 071 247 1 745 589 537zmiana mdm 10,93% -7,08% 3,16%PKO BP Bankowy OFE % 38,88% 36,99% 37,46% PLN 3 836 519 974 3 536 319 483 3 539 584 882zmiana mdm 8,49% -0,09% 1,26%Pocztylion OFE % 40,28% 37,31% 39,58% PLN 2 138 709 087 1 918 625 847 2 017 560 705zmiana mdm 11,47% -4,90% 5,36%Polsat OFE % 39,09% 37,26% 36,99% PLN 963 788 475 894 649 246 879 463 745zmiana mdm 7,73% 1,73% -1,55%PZU Złota Jesień OFE % 40,11% 38,16% 39,23% PLN 15 136 439 281 13 893 365 549 14 205 821 766zmiana mdm 8,95% -2,20% 3,20%Warta OFE % 40,08% 37,88% 39,29% PLN 1 503 833 663 1 373 347 744 1 415 113 118zmiana mdm 9,50% -2,95% 2,90%</TAB>STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC MAJA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 05.2013 04.2013 03.2013

Aegon OFE % 45,73% 48,31% 48,86% PLN 5 632 247 750 5 632 247 749 5 632 247 750zmiana mdm 0,00% 0,00% 3,57%Amplico PTE % 44,94% 46,60% 44,08% PLN 10 034 308 628 10 087 899 508 9 464 425 810zmiana mdm -0,53% 6,59% 1,99%AXA OFE % 46,16% 47,31% 46,40% PLN 8 120 550 343 8 084 196 190 7 846 537 038zmiana mdm 0,45% 3,03% -3,03%Aviva PTE % 41,65% 42,26% 44,65% PLN 26 262 896 133 25 893 560 244 27 117 762 023zmiana mdm 1,43% -4,51% 1,28%Allianz PTE % 47,64% 47,12% 48,92% PLN 4 029 972 280 4 029 972 279 4 029 972 280zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,99%Generali OFE % 49,43% 49,54% 50,36% PLN 6 941 384 374 6 746 593 147 6 824 422 043zmiana mdm 2,89% -1,14% 3,22%ING OFE % 40,77% 46,57% 45,74% PLN 27 371 424 331 30 254 228 402 29 448 151 362zmiana mdm -9,53% 2,74% -3,42%Nordea OFE % 40,97% 41,60% 40,96% PLN 5 183 822 161 5 069 973 299 4 934 486 095zmiana mdm 2,25% 2,75% -3,81%Pekao OFE % 47,05% 48,47% 48,34% PLN 1 978 506 573 1 967 020 098 1 953 282 366zmiana mdm 0,58% 0,70% 0,75%PKO BP Bankowy OFE % 47,74% 51,03% 51,28% PLN 4 710 788 672 4 878 572 134 4 845 432 802zmiana mdm -3,44% 0,68% 2,05%Pocztylion OFE % 48,50% 50,34% 48,00% PLN 2 575 158 657 2 588 679 312 2 446 763 866zmiana mdm -0,52% 5,80% 5,32%Polsat OFE % 55,60% 58,91% 54,35% PLN 1 370 852 883 1 414 487 039 1 292 210 179zmiana mdm -3,08% 9,46% -2,06%PZU Złota Jesień OFE % 37,45% 36,95% 37,95% PLN 14 132 626 554 13 452 826 442 13 742 312 924zmiana mdm 5,05% -2,11% -1,00%Warta OFE % 47,07% 47,80% 47,95% PLN 1 765 991 492 1 732 961 555 1 726 853 610zmiana mdm 1,91% 0,35% -1,14%

</TAB>(PAP)

pr/