Udział akcji w portfelach OFE spadł w kwietniu o 0,42 proc. mdm do 101,1 mld zł - wyliczenia PAP

08-05-2013 07:00
08.05. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadł mdm w kwietniu 2013 roku o 0,42 proc., do 101,143 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 0,44 proc., do 121,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z kwietniem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 32,51 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w kwietniu 37,21 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 39,97 proc.), a najmniejsze AXA OFE (34,54 proc.).

W kwietniu 2013 roku indeks WIG 20 stracił 2,2 proc., mWIG40 stracił 2,8 proc., a sWIG80 spadł o 3,9 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec kwietnia 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 0,44 proc., rok do roku zmniejszył się o 1,51 proc., do 121,8 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w kwietniu 44,8 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (58,91 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (36,95 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał w kwietniu 2,78 proc. Wzrósł on drugi miesiąc z rzędu.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec kwietnia 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 1,64 proc., rok do roku zwiększył się o 47,11 proc., do 10,43 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon PTE (7,31 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,84 proc.

Na koniec kwietnia 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE wzrosła miesiąc do miesiąca o 9,64 proc., do 17,09 mld zł. Najwięcej gotówki miało w kwietniu Aviva OFE (prawie 5 mld zł), najmniej Polsat OFE (29,5 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w kwietniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,83 proc., a rok do roku wzrosły o 13,33 proc., do 271,8 mld zł.W kwietniu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 898 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 3,275 mld zł.

-------------------

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec kwietnia 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

-------------------

STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC KWIETNIA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

<TAB>Fundusze łącznie 04.2013 03.2013 02.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 271 843 887 931 269 613 358 041 268 533 194 248zmiana rdr 14,36% 13,33% 14,37%zmiana mdm 0,83% 0,40% -0,14%akcje % 37,21% 37,67% 36,40%akcje PLN 101 143 174 316 101 568 388 892 97 736 494 999zmiana rdr 32,51% 27,89% 25,30%zmiana mdm -0,42% 3,92% 2,44%obligacje skarbowe % 44,8% 45,0% 45,3%obligacje skarbowe PLN 121 833 217 399 121 304 860 148 121 764 507 087zmiana rdr -1,51% 0,87% 0,20%zmiana mdm 0,44% -0,38% -0,87%obligacje korporacyjne % 3,84% 3,81% 3,74%obligacje korporacyjne PLN 10 434 737 336 10 266 190 795 10 053 735 489zmiana rdr 47,11% 40,07% 41,13%zmiana mdm 1,64% 2,11% -1,19%środki pieniężne OFE % 6,29% 5,78% 6,68%środki pieniężne OFE PLN 17 091 001 080 15 588 858 984 17 925 648 659zmiana rdr 37,72% 17,94% 69,32%zmiana mdm 9,64% -13,04% -9,68%</TAB>STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC KWIETNIA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 04.2013 03.2013 02.2013

Aegon OFE % 36,66% 36,71% 36,15% PLN 4 231 399 623 4 231 399 624 4 150 978 006zmiana mdm 0,00% 1,94% -2,76%Amplico PTE % 37,94% 38,56% 35,22% PLN 8 213 195 437 8 279 225 482 7 534 485 714zmiana mdm -0,80% 9,88% 0,69%AXA OFE % 34,54% 34,72% 34,12% PLN 5 902 095 464 5 871 374 267 5 735 291 982zmiana mdm 0,52% 2,37% 0,54%Aviva PTE % 36,36% 36,67% 37,51% PLN 22 278 510 423 22 271 183 279 22 695 808 316zmiana mdm 0,03% -1,87% 3,70%Allianz PTE % 35,32% 36,26% 36,62% PLN 2 986 987 064 2 986 987 065 3 000 062 670zmiana mdm 0,00% -0,44% 1,76%Generali OFE % 36,15% 37,09% 34,40% PLN 4 923 079 174 5 026 167 863 4 650 921 557zmiana mdm -2,05% 8,07% -2,76%ING OFE % 38,04% 37,84% 35,02% PLN 24 712 708 791 24 362 003 663 22 404 369 427zmiana mdm 1,44% 8,74% 5,63%Nordea OFE % 38,21% 39,32% 36,88% PLN 4 656 819 225 4 736 913 897 4 427 758 479zmiana mdm -1,69% 6,98% 1,24%Pekao OFE % 39,97% 43,20% 41,99% PLN 1 622 071 247 1 745 589 537 1 692 064 960zmiana mdm -7,08% 3,16% 3,26%PKO BP Bankowy OFE % 36,99% 37,46% 37,09% PLN 3 536 319 483 3 539 584 882 3 495 568 009zmiana mdm -0,09% 1,26% 1,15%Pocztylion OFE % 37,31% 39,58% 37,77% PLN 1 918 625 847 2 017 560 705 1 915 002 937zmiana mdm -4,90% 5,36% 19,05%Polsat OFE % 37,26% 36,99% 37,61% PLN 894 649 246 879 463 745 893 303 553zmiana mdm 1,73% -1,55% -0,30%PZU Złota Jesień OFE % 38,16% 39,23% 38,07% PLN 13 893 365 549 14 205 821 766 13 765 648 367zmiana mdm -2,20% 3,20% -0,26%Warta OFE % 37,88% 39,29% 38,31% PLN 1 373 347 744 1 415 113 118 1 375 231 023zmiana mdm -2,95% 2,90% 1,57%

</TAB>STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC KWIETNIA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 04.2013 03.2013 02.2013

Aegon OFE % 48,31% 48,86% 47,36% PLN 5 632 247 749 5 632 247 750 5 438 183 080zmiana mdm 0,00% 3,57% -1,50%Amplico PTE % 46,60% 44,08% 43,38% PLN 10 087 899 508 9 464 425 810 9 280 124 652zmiana mdm 6,59% 1,99% -2,19%AXA OFE % 47,31% 46,40% 48,14% PLN 8 084 196 190 7 846 537 038 8 091 938 922zmiana mdm 3,03% -3,03% 0,58%Aviva PTE % 42,26% 44,65% 44,25% PLN 25 893 560 244 27 117 762 023 26 773 914 103zmiana mdm -4,51% 1,28% 2,61%Allianz PTE % 47,12% 48,92% 48,71% PLN 4 029 972 279 4 029 972 280 3 990 525 742zmiana mdm 0,00% 0,99% -0,80%Generali OFE % 49,54% 50,36% 48,90% PLN 6 746 593 147 6 824 422 043 6 611 339 073zmiana mdm -1,14% 3,22% -2,82%ING OFE % 46,57% 45,74% 47,66% PLN 30 254 228 402 29 448 151 362 30 490 926 524zmiana mdm 2,74% -3,42% -0,88%Nordea OFE % 41,60% 40,96% 42,73% PLN 5 069 973 299 4 934 486 095 5 130 100 862zmiana mdm 2,75% -3,81% -0,60%Pekao OFE % 48,47% 48,34% 48,11% PLN 1 967 020 098 1 953 282 366 1 938 681 715zmiana mdm 0,70% 0,75% -1,37%PKO BP Bankowy OFE % 51,03% 51,28% 50,38% PLN 4 878 572 134 4 845 432 802 4 748 091 569zmiana mdm 0,68% 2,05% -2,45%Pocztylion OFE % 50,34% 48,00% 45,82% PLN 2 588 679 312 2 446 763 866 2 323 151 564zmiana mdm 5,80% 5,32% -23,23%Polsat OFE % 58,91% 54,35% 55,55% PLN 1 414 487 039 1 292 210 179 1 319 410 060zmiana mdm 9,46% -2,06% 1,46%PZU Złota Jesień OFE % 36,95% 37,95% 38,39% PLN 13 452 826 442 13 742 312 924 13 881 356 469zmiana mdm -2,11% -1,00% -0,49%Warta OFE % 47,80% 47,95% 48,66% PLN 1 732 961 555 1 726 853 610 1 746 762 750zmiana mdm 0,35% -1,14% -4,15%

</TAB>(PAP)

pr/