Udział akcji w portfelach OFE spadł w czerwcu o 5,62 proc. mdm do 104 mld zł - wyliczenia PAP

04-07-2013 07:00
04.07. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadł mdm w czerwcu 2013 roku o 5,62 proc., do 103,838 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 0,33 proc., do 120,5 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z czerwcem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 38,16 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w czerwcu 38,16 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 42,63 proc.), a najmniejsze AXA OFE (35,72 proc.).

W czerwcu indeks WIG 20 stracił 9,65 proc., WIG zniżkował o 6,40 proc., mWIG40 stracił 1,27 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,72 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec czerwca 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 0,33 proc., rok do roku zmniejszył się o 1,33 proc., do 120,5 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w czerwcu 44,30 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (52,43 proc.), najmniejszy Aviva PTE (41,13 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w czerwcu 2,17 proc.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec czerwca 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,07 proc., rok do roku zwiększył się o 29,56 proc., do 10,95 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon OFE (7,27 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,08 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 4,02 proc.

Na koniec czerwca 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 3,50 proc., do 17,01 mld zł. Najwięcej gotówki miało w czerwcu Aviva OFE (prawie 6 mld zł), najmniej Warta PTE (59 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w czerwcu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 3,01 proc., a rok do roku wzrosły o 12,89 proc., do 272,1 mld zł.W czerwcu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 537 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 4,472 mld zł.

-------------------

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec czerwca 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

-------------------STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

<TAB>Fundusze łącznie 06.2013 05.2013 04.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 272 146 739 656 280 584 275 026 271 843 887 931zmiana rdr 12,89% 20,45% 14,36%zmiana mdm -3,01% 3,22% 0,83%akcje % 38,16% 39,21% 37,21%akcje PLN 103 837 591 660 110 021 856 808 101 143 174 317zmiana rdr 35,00% 52,44% 32,51%zmiana mdm -5,62% 8,78% -0,42%obligacje skarbowe % 44,3% 42,8% 44,8%obligacje skarbowe PLN 120 505 903 259 120 110 530 833 121 833 217 398zmiana rdr -1,33% -3,30% -1,51%zmiana mdm 0,33% -1,41% 0,44%obligacje korporacyjne % 4,02% 3,90% 3,84%obligacje korporacyjne PLN 10 952 375 660 10 944 984 787 10 434 737 337zmiana rdr 29,56% 57,72% 47,11%zmiana mdm 0,07% 4,89% 1,64%środki pieniężne OFE % 6,25% 6,28% 6,29%środki pieniężne OFE PLN 17 005 711 994 17 623 146 098 17 091 001 081zmiana rdr 30,74% 51,05% 37,72%zmiana mdm -3,50% 3,11% 9,64%</TAB>STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 06.2013 05.2013 04.2013

Aegon OFE % 38,09% 38,30% 36,66% PLN 4 231 399 623 4 231 399 624 4 231 399 623zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00%Amplico PTE % 38,31% 39,99% 37,94% PLN 8 306 564 474 8 929 061 015 8 213 195 437zmiana mdm -6,97% 8,72% -0,80%AXA OFE % 35,72% 36,34% 34,54% PLN 6 104 573 709 6 392 998 256 5 902 095 464zmiana mdm -4,51% 8,32% 0,52%Aviva PTE % 37,44% 38,30% 36,36% PLN 22 855 506 014 24 150 514 332 22 278 510 423zmiana mdm -5,36% 8,40% 0,03%Allianz PTE % 36,37% 37,14% 35,32% PLN 2 986 987 064 2 986 987 065 2 986 987 064zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00%Generali OFE % 38,40% 38,26% 36,15% PLN 5 242 789 570 5 372 797 211 4 923 079 174zmiana mdm -2,42% 9,13% -2,05%ING OFE % 39,16% 40,97% 38,04% PLN 25 512 093 462 27 505 696 710 24 712 708 791zmiana mdm -7,25% 11,30% 1,44%Nordea OFE % 38,03% 40,10% 38,21% PLN 4 669 150 460 5 073 743 438 4 656 819 225zmiana mdm -7,97% 8,95% -1,69%Pekao OFE % 42,63% 42,79% 39,97% PLN 1 739 683 936 1 799 368 677 1 622 071 247zmiana mdm -3,32% 10,93% -7,08%PKO BP Bankowy OFE % 38,19% 38,88% 36,99% PLN 3 647 752 822 3 836 519 974 3 536 319 483zmiana mdm -4,92% 8,49% -0,09%Pocztylion OFE % 37,25% 40,28% 37,31% PLN 1 925 535 539 2 138 709 087 1 918 625 847zmiana mdm -9,97% 11,47% -4,90%Polsat OFE % 38,77% 39,09% 37,26% PLN 926 097 872 963 788 475 894 649 246zmiana mdm -3,91% 7,73% 1,73%PZU Złota Jesień OFE % 39,03% 40,11% 38,16% PLN 14 282 753 592 15 136 439 281 13 893 365 549zmiana mdm -5,64% 8,95% -2,20%Warta OFE % 38,69% 40,08% 37,88% PLN 1 406 703 523 1 503 833 663 1 373 347 744zmiana mdm -6,46% 9,50% -2,95%</TAB>STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU

<TAB>Fundusz 06.2013 05.2013 04.2013

Aegon OFE % 45,65% 45,73% 48,31% PLN 5 632 247 749 5 632 247 750 5 632 247 749zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00%Amplico PTE % 45,31% 44,94% 46,60% PLN 9 824 339 240 10 034 308 628 10 087 899 508zmiana mdm -2,09% -0,53% 6,59%AXA OFE % 47,22% 46,16% 47,31% PLN 8 069 931 985 8 120 550 343 8 084 196 190zmiana mdm -0,62% 0,45% 3,03%Aviva PTE % 41,13% 41,65% 42,26% PLN 25 108 091 944 26 262 896 133 25 893 560 244zmiana mdm -4,40% 1,43% -4,51%Allianz PTE % 48,11% 47,64% 47,12% PLN 4 029 972 279 4 029 972 280 4 029 972 279zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00%Generali OFE % 49,18% 49,43% 49,54% PLN 6 714 593 517 6 941 384 374 6 746 593 147zmiana mdm -3,27% 2,89% -1,14%ING OFE % 44,25% 40,77% 46,57% PLN 28 828 144 426 27 371 424 331 30 254 228 402zmiana mdm 5,32% -9,53% 2,74%Nordea OFE % 41,79% 40,97% 41,60% PLN 5 130 786 162 5 183 822 161 5 069 973 299zmiana mdm -1,02% 2,25% 2,75%Pekao OFE % 45,07% 47,05% 48,47% PLN 1 839 257 683 1 978 506 573 1 967 020 098zmiana mdm -7,04% 0,58% 0,70%PKO BP Bankowy OFE % 49,09% 47,74% 51,03% PLN 4 688 876 303 4 710 788 672 4 878 572 134zmiana mdm -0,47% -3,44% 0,68%Pocztylion OFE % 46,71% 48,50% 50,34% PLN 2 414 544 028 2 575 158 657 2 588 679 312zmiana mdm -6,24% -0,52% 5,80%Polsat OFE % 52,43% 55,60% 58,91% PLN 1 252 393 898 1 370 852 883 1 414 487 039zmiana mdm -8,64% -3,08% 9,46%PZU Złota Jesień OFE % 41,58% 37,45% 36,95% PLN 15 215 908 132 14 132 626 554 13 452 826 442zmiana mdm 7,67% 5,05% -2,11%Warta OFE % 48,32% 47,07% 47,80% PLN 1 756 815 915 1 765 991 492 1 732 961 555zmiana mdm -0,52% 1,91% 0,35%</TAB>(PAP)

pr/