TMS Trader - zmiana Specyfikacja Instrumentów Finansowych oraz Tabeli Opłat i Prowizji

12-08-2016 09:27
Komunikat dotyczący zmiany Specyfikacja Instrumentów Finansowych oraz Tabeli Opłat i Prowizji. Dotyczy Klientów TMS Trader.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmiany produktowe Dom Maklerski TMS Brokers S.A. niniejszym zawiadamia, że z dniem 24 sierpnia 2016 roku dla systemu transakcyjnego TMS Trader obowiązywać zacznie nowa Tabela Opłat i Prowizji oraz nowa Specyfikacja Instrumentów Finansowych

W ramach nowej Tabeli opłat i prowizji zmianie ulegają minimalne prowizji za wykonywanie zleceń na CFD na akcje z rynku amerykańskiego (z poziomu 1 USD do poziomu 5 USD), niemieckiego (z poziomu 1 EUR do poziomu 5 EUR) oraz polskiego (z poziomu 5 PLN do poziomu 20 PLN).

Zmianie ulegają także stawki depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje z rynku amerykańskiego, niemieckiego oraz polskiego. Jednocześnie informujemy, że począwszy od 24 sierpnia 2016 na potrzeby wyliczania stawki depozytu zabezpieczającego TMS Brokers będzie mógł agregować salda klientów i osób powiązanych z klientem. Salda mogą pochodzić z różnych rachunków i systemów transakcyjnych. 

Z poważaniem,
TMS Brokers