TMS Brokers głównym sponsorem rankingu TSR

25-09-2014 15:05
25 września br. w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się konferencja poświęcona ogłoszeniu wyników tegorocznej edycji rankingu TSR.

TMS Brokers wspólnie z patronem merytorycznym - Giełdą Papierów Wartościowych, oraz patronem honorowym - Ministerstwem Skarbu Państwa, miał zaszczyt wspierać akcje organizowaną przez Onet.pl oraz Biznes.pl.

Podobnie jak w pierwszej edycji zestawienia, w celu stworzenia rankingu spółek giełdowych posłużono się całkowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy (TSR - Total Shareholder Return), która jest popularnym wskaźnikiem. Pozwala ona ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa - wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale bądź łączeniu nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnątrz organizacji i są komunikowane na zewnątrz jako fakt (perspektywa wewnętrzna). Zewnętrzna perspektywa jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych.

Marek Wołos, Członek Zarządu TMS Brokers, wręczył nagrodę zwycięzcom rankingu w kategorii TSR WIG Banki oraz TSR WIG Budownictwo, dodatkowo wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym rankingowi.