Termin wejścia do euro na drugim planie, ważniejsza konkurencyjność gosp. - Dziekoński, KP

20-02-2013 08:49
20.02. Warszawa (PAP) - Termin wejścia do strefy euro pozostaje na drugim planie. Najważniejsze jest w tej chwili wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki - uważa Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

"Podstawową kwestią jest nie tyle kiedy powinniśmy przystąpić do strefy euro, ale w jaki sposób powinniśmy wzmacniać polską gospodarkę, by była ona konkurencyjna w przestrzeni europejskiej. Trzeba rozdzielić te dwie kwestie. Konkurencyjność polskiej gospodarki jest warunkiem koniecznym, by można było dyskutować, czy jesteśmy w stanie wejść do strefy euro" - powiedział w Radiu PiN Dziekoński.

"Mówimy o trwałej konkurencyjności, która zapewnia relatywnie niską stopę bezrobocia, wysoką konkurencyjność w rozumieniu aktywności na rynku międzynarodowym; w eksporcie, dobry bilans w handlu zagranicznym. Dyskusja powinna iść w Polsce właśnie w tym kierunku" - powiedział Dziekoński.

Termin wejścia jest drugorzędną kwestią w tej chwili, warto skupić się na poprawie wskaźników i mierników gospodarczych.

"Podstawową kwestią to nie jest to czy i kiedy wchodzimy do strefy euro, ale czy stać nas z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki i kiedy nas będzie stać. Jeśli popatrzymy na wskaźniki nominalne i dodatkowe mierniki (np. kwestia bezrobocia), to tutaj jeszcze mamy trochę do zrobienia i kilka lat ciężkiej pracy reformatorskiej jeszcze przed nami" - minister.

Rada Gabinetowa poświęcona kwestiom wejścia Polski do strefy euro zbiera się 26 lutego.(PAP)

kba/ ana/