Stopa bezrobocia w VI wyniosła 13,2 proc. vs 13,5 proc. w V - GUS

23-07-2013 10:00
23.07. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13,2 proc. wobec 13,5 proc. w maju - podał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 2.109,1 tys. osób. (PAP)

nik/ dan/