Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 14,4 proc. z 14,2 proc. w styczniu - MPiPS (opis2)

08-03-2013 12:03
08.03. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w lutym wzrosła 14,4 proc. z 14,2 proc. w styczniu - podało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w komunikacie przed konferencją prasową.

Z komunikatu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu lutego 2013 roku wyniosła 2.337.369 osób.

"Sądzę, że w całym roku nie przekroczy 15 proc. W marcu spodziewam się stabilizacji, być może nastąpi lekki spadek" - powiedział na briefingu wiceminister pracy Jacek Męcina.

"Jest nadzieja, że luty był ostatnim miesiącem wzrostu bezrobocia" - dodał na twitterze minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost bezrobocia był spowodowany rejestracją osób po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, jak również po zakończeniu umów na czas określony, bądź po rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W pewnej mierze do wzrostu liczby bezrobotnych przyczynił się też okresowy spadek zapotrzebowania na prace sezonowe" - napisano w komunikacie resortu pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2013 roku wyniosła 81,6 tys. i w porównaniu do stycznia 2013 roku wzrosła o 17,5 tys., czyli o 27,4 proc. Liczba zgłoszonych w lutym br. wolnych miejsc pracy była o 34,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

"Ponadto należy podkreślić, że z porównania ofert pracy zgłoszonych w lutym w latach 2011-2013 w bieżącym roku było ich najwięcej. W lutym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 60,8 tys. wolnych miejsc pracy (tj. o 24 proc. więcej niż w styczniu 2012 roku), a w lutym 2011 r. zgłosili 50,7 tys. ofert (o 8,7 proc. więcej niż w styczniu 2011 r.). Z pewnością fakt ten wiązać należy również z przeznaczeniem wyższych środków na aktywizację bezrobotnych, w tym również z uruchomieniem rezerwy Ministra Pracy" - napisano w komunikacie.(PAP)

kba/ map/ asa/