Stopa bezrobocia w IV wyniosła 14,0 proc. vs 14,3 proc. w III - GUS

24-05-2013 10:02
24.05. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. wobec 14,3 proc. w marcu - podał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia wyniosła 2.255,7 tys. osób. (PAP)

nik/ osz/