Spółki kapitałowe na koniec '12 miały 37 proc. łącznego zadłużenia firm - BIK

26-03-2013 14:03
26.03. Warszawa (PAP) - Spółki kapitałowe na koniec '12 miały 13,2 proc. liczby firmowych rachunków kredytowych oraz 37 proc. łącznej wartości zadłużenia przedsiębiorstw - wynika z kwartalnego raportu "Kredyt Trendy" Biura Informacji Kredytowej. Dla osób fizycznych było to: 75 proc. rachunków i 42,6 proc. zadłużenia.

Z bazy danych BIK Przedsiębiorstwa wynika, że na koniec 2012 r. w 75 proc. rachunków kredytobiorcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w kolejnych 8 proc. spółka osobowa. Osoby fizyczne współpracujące z bankami jako przedsiębiorcy, miały na swych rachunkach 42,6 proc. całości zadłużenia odnotowanego w bazie.

Spółki kapitałowe były kredytobiorcami głównymi w 13,2 proc. rachunków. Na koniec grudnia 2012 r. na ich rachunkach zadłużenie wynosiło 37 proc. całości zadłużenia notowanego w bazie BIK.

"Na koniec grudnia 2012 r. w bazie BIK Przedsiębiorca znajdowały się informacje o 684 tys. rachunków kredytowych z czego 509 tys. pozostawało w spłacie" - napisano w raporcie.

"Akcja kredytowa w segmencie przedsiębiorców była w końcówce 2011 i w 2012 r. niestabilna, zwłaszcza w grupach kredytów obrotowych. Można dostrzec lekki trend spadkowy w drugim i trzecim kwartale 2012 r. w liczbie kredytów nowo udzielanych" - dodano.

Z raportu wynika, że w rachunkach kredytowych w bazie BIK ilościowo dominują kredyty obrotowe i obrotowe w liniach kredytowych. W ujęciu wartościowym dominują kredyty inwestycyjne. Struktury produktowe kredytów osób fizycznych nie różnią się znacząco od struktury wszystkich kredytów.

"Ilościowy udział kredytów obrotowych (w rachunkach kredytowych i liniach) w grupie osób fizycznych wynosi 69,7 proc., a w całej bazie 67,7 proc. Także produktowa struktura kwot należności grup podmiotów różniących się charakterem osobowości prawnej jest zbliżona. Różnią się natomiast zasadniczo średnie kwoty kredytów" - dodano.

Średni kredyt w grupie produktowej w zależności od typu osobowości prawnej kredytobiorcy (w zł):<PRE> Osoby SpółkiKredyty fizyczne osobowe kapitałowe

obrotowe 44.132 65.652 595.874

w liniach 30.133 87.546 53.984

inwestycyjne 104.106 281.753 1.375.040</PRE>

Raport BIK wskazuje, że 10 proc. czynnych (pozostających w obsłudze) rachunków przedsiębiorstw w bazie BIK jest obsługiwanych z opóźnieniem powyżej 30 dni, a na 8,2 proc. rachunków opóźnienia przekraczają 90 dni.

"Wśród wszystkich osób fizycznych występujących jako kredytobiorcy w bazie Przedsiębiorca, 5,4 proc. ma zaległości w spłacie powyżej 90 dni" - napisano.

"Spośród osób zalegających ze spłatą powyżej 90 dni 36,8 proc. ma zaległości jednocześnie w bazie Klient Indywidualny, ale 2,4 proc. osób terminowo spłacający kredyty zaciągnięte jako przedsiębiorcy ma zaległości w spłacie jako osoby prywatne (konsumenci)" - dodano. (PAP)

mj/ ana/