Spadają środki firm na inwestycje - MG

20-06-2013 11:14
20.06. Warszawa (PAP) - Przedsiębiorstwa mają środki na inwestycje, jednak ilość tych środków zmniejsza się. Na koniec I kwartału przekraczały one 157 mld zł - ocenia Ministerstwo Gospodarki w materiale dotyczącym nakładów inwestycyjnych firm.

"Potencjalne możliwości samofinansowania inwestycji przez przedsiębiorców są w dalszym ciągu duże, choć nieco mniejsze niż przed rokiem. Zmniejszenie możliwości samofinansowania spowodowane jest pogarszającą się sytuacją finansową przedsiębiorstw wynikającą z jednej strony ze zmniejszenia zysku netto, a z drugiej ze zmniejszenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorców. Prognozy dotyczące kształtowania się koniunktury w najbliższych kwartałach nadal obarczone są znaczną skalą niepewności, co przekłada się na ostrożne oczekiwania w zakresie dynamiki inwestycji" - napisano w raporcie.

MG ocenia, że spadkowi nadwyżki inwestycyjnej wygenerowanej w I kwartale 2013 roku (o 7,7 proc.) towarzyszył równoczesny spadek nakładów inwestycyjnych (o 3,0 proc.).

"W rezultacie potencjalne możliwości samofinansowania inwestycji obniżyły się. Przed rokiem nadwyżką inwestycyjną można było sfinansować nakłady 2,9-krotnie wyższe od poniesionych faktycznie, podczas gdy w roku bieżącym wyższe 2,7-krotnie. Spadek nadwyżki inwestycyjnej wynika z pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw znajdującej wyraz w obniżce zysku netto o 13,8 proc." - napisano.

"Niezależnie od zaprezentowanego wyżej rachunku, w dyspozycji przedsiębiorców pozostają w dalszym ciągu znaczne, choć zmniejszające się na skutek pogarszającej się kondycji finansowej, środki pieniężne (inwestycje krótkoterminowe). Na koniec I kwartału 2013 roku środki te przekraczały 157 mld zł i były o 4,6 proc. niższe niż rok wcześniej. Środki te umożliwiłyby sfinansowanie w I kwartale 2013 roku 9,2-krotnie wyższych nakładów od poniesionych faktycznie (przed rokiem relacja była wyższa i wynosiła 9,4)" - dodano. (PAP)

map/ asa/