Skrót wiadomości - wtorek, 5 marca

06-03-2013 06:00
06.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 25 pb w styczniu była jednomyślna. Nieobecna była Zyta Gilowska - wynika z najnowszego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Na posiedzeniu RPP 9 stycznia za obniżką stóp procentowych o 50 pb głosowali Andrzej Bratkowski oraz Elżbieta Chojna-Duch. Za obniżką o 125 pb głosował tylko Bratkowski.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w styczniu 2013 roku spadła o 0,9 proc. rdr po spadku o 2,9 proc. rdr w grudniu, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,8 proc. - podał we wtorek Eurostat.

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2013 roku wyniósł 1,752 mld zł, czyli wzrósł o 13,2 proc. rdr - podał na swojej stronie internetowej Narodowy Bank Polski.

Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w styczniu 2013 roku wzrosła do 71.707 mln zł z 71.469 mln zł w grudniu 2012 roku i wobec 65.974 mln zł na koniec stycznia 2012 roku - podał NBP.

Wskaźnik Busometr pokazujący nastroje małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące koniunktury gospodarczej wyniósł w I kwartale 2013 roku 37,06 pkt wobec 34,47 pkt w poprzednim kwartale. Oznacza to niewielki spadek pesymistycznych nastrojów - wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison.

Odsetek firm, które w ciągu najbliższych 6 miesięcy pozostawią zatrudnienie na obecnym poziomie wynosi 61 proc. wobec 62 proc. kwartał wcześniej - wynika z badania firmy Randstad. Autorzy raportu zwracają uwagę na wzrost presji płacowej przy jednoczesnym spadku odsetka firm planujących podwyżki płac.

Zysk netto Multimedia Polska w IV kwartale wyniósł 12,4 mln zł, co oznacza spadek o 73 proc. w ujęciu rdr. Przychody spółki w ostatnim kwartale ubiegłego roku urosły o 9 proc. do 178,3 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 6 proc. do 92,5 mln zł - poinformował prezes spółki, Andrzej Rogowski.

W poniedziałek, 4 marca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 26.559,52 wobec 27.143,31 mln zł w piątek - podał NBP.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 43,7 pkt. wobec 43,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 54,7 pkt. wobec 55,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 r. 47,9 pkt. wobec 48,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 r. 47,9 pkt. wobec 48,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 51,8 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w styczniu 2013 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,2 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 0,8 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w lutym 2013 roku 52,1 pkt. wobec 54,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w lutym i wyniósł 56,0 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP wzrósł w marcu do 42,2 pkt. wobec 47,3 pkt. przed miesiącem - opublikowały Investors Business Daily oraz TechnoMetrica Institute of Policy and Politics.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów w czwartek, 7 marca zaoferuje na przetargu zamiany obligacje DS1023, WZ0124 i WS0429 w zamian za PS0413, OK0713 i DS1013 - poinformował resort finansów we wtorkowym komunikacie.

Wielkość zobowiązań Skarbu Państwa denominowana w PLN wynosi na 2013 rok 77,5 mld - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Finansów.

Według danych na koniec lutego, w 2013 roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 70,2 mld zł - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Poziom długu krajowego na koniec lutego 2013 r. wyniósł 545,4 mld zł wobec 526,1 mld zł na koniec 2012 roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego zgromadzono środki w wysokości 30,6 mld zł, z czego w depozytach terminowych 26,2 mld zł oraz w depozytach typu O/N 4,4 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

Według stanu na 28 lutego 2013 roku, wartość środków przekazywanych w marcu z budżetu z tytułu wykupu SPW wynosi 2,3 mld zł, a transferów do OFE 0,9 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

Z nowym rządem na Cyprze jesteśmy przekonani, że możliwe jest szybkie sfinalizowanie porozumienia ws. pomocy - oświadczył szef eurogrupy Jeroen Dijsselbloem wskazując na drugą połowę marca. Możliwe jest też wydłużenie spłaty pożyczek dla Irlandii i Portugalii.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,59 proc. i wyniósł 2477,68 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,36 proc., do 6.431,95 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 2,09 proc. i wyniósł 3.787,19 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 2,32 proc. i wyniósł 7.870,31 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 1,16 proc. i wyniósł 18.836,16 pkt.

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,27 proc. i wyniósł 11.683,45 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 2,3 proc. i wyniósł 2.326,31 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto grupy Getin Noble Banku w czwartym kwartale 2012 rokuwzrósł do 70,9 mln zł z 69 mln zł rok wcześniej - wynika z obliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 71,1 mln zł.

Getin Noble Bank będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę części zysku wypracowanego w 2012 roku gdy współczynnik wypłacalności po dwóch kwartałach 2013 roku będzie powyżej 12 proc. i w wyniku wypłaty dywidendy nie spadnie on poniżej tego poziomu - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Getin Noble Bank planuje uzyskanie 1 mld zł skonsolidowanego zysku netto do 2015 roku. Bank chce zwiększyć wynik odsetkowy do 1,8 mld zł w 2015 r. z 1,2 mld zł na koniec 2012 r., oraz zredukować odpisy o prawie połowę, tak aby w 2015 r. wyniosły 550 mln zł - podał GNB w strategii.

Getin Noble Bank planuje, że do końca 2015 roku liczba jego aktywnych rachunków wzrośnie do 1 mln zł, a liczba klientów do około 3 mln - poinformował Maciej Szczechura, członek zarządu Getin Noble Banku.

Getin Noble Bank chce utrzymywać C/I poniżej 40 proc. W ramach realizacji strategii bank nie planuje otwierać nowych oddziałów - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

Docelowa stopa dywideny powina wynosić około 50 proc. - ocenia prezes Getin Noble Banku Krzysztof Rosiński.

Ministerstwo Skarbu Państwa, które chce do połowy roku przeprowadzić ofertę publiczną akcji Energi, nie zakłada już, że w tym roku pozyskany zostanie dla niej inwestor branżowy - poinformował PAP minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

Enea Operator ma wydać w tym roku na inwestycje ponad 900 mln zł - poinformował PAP Przemysław Zaleski, wiceprezes spółki ds. handlowych.

Zarząd Asseco Business Solutions będzie rekomendował wypłatę 0,79 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. - podała spółka w komunikacie.

Grupa 4fun Media zakłada w swoich planach finansowych na 2013 r. wyższy poziom przychodów i zysku netto niż w 2012 r. - poinformowała w liście do akcjonariuszy prezes, Ewa Czekała. Spółka chce wypłacić dywidendę z zeszłorocznego zysku.

Rafako podpisało kontrakt z Eneą Wytwarzanie na wymianę elektrofiltru na bloku nr 8. Wartość zlecenia to 26,4 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Netia podpisała z UPC Polska umowę, na mocy której nabędzie część infrastruktury dawnej telewizji kablowej Aster. Tym samym zwiększy zasięg sieci własnej o 17 proc. do 2,8 mln lokali - podała spółka w komunikacie. Transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na prognozę finansową spółki na 2013 r.

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w styczniu 2013 roku 236.118 sztuk i było o 16,7 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

PKN Orlen i PGNiG rozpoczynają drugie wiercenie w okolicach miejscowości Sieraków, na geologicznym obszarze Niecki Szczecińskiej. Prowadzone działania rozpoznawcze mają na celu pozyskanie danych złożowych, potwierdzających obecność ropy naftowej w tym rejonie - podał Orlen w komunikacie.

PKN Orlen rozwiązał 4 marca tego roku umowę depozytową z nowojorskim The Bank of New York Mellon. Posiadacze kwitów depozytowych będą mogli wymieniać ADR-y na akcje Orlenu do 4 marca 2014 roku - poinformował płocki koncern w komunikacie.

Zysk netto Multimedia Polska w IV kwartale wyniósł 12,4 mln zł, co oznacza spadek o 73 proc. w ujęciu rdr. Przychody spółki w ostatnim kwartale ubiegłego roku urosły o 9 proc. do 178,3 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 6 proc. do 92,5 mln zł - poinformował prezes spółki, Andrzej Rogowski.

Sfinks Polska zamierza wydać w tym roku na inwestycje ok. 13 mln zł i otworzyć większą liczbę lokali niż w ubiegłym roku. Liczy na poprawę wyników - poinformowali na wtorkowej konferencji przedstawiciele spółki.

Wobec poprawy wyników finansowych w ubiegłym roku, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2012 r., która będzie wyższa niż w poprzednich latach - poinformował Witold Waśko, dyrektor ds. Ekonomicznych FFiL Śnieżka.

ATM Systemy Informatyczne liczy, że 2013 r. wypadnie dla spółki lepiej pod względem wyników niż 2012 r. Informatyczna firma podtrzymuje plan wypłaty od 30 do 50 proc. zysku za 2012 r. na dywidendę - poinformował prezes ATM SI, Roman Szwed.

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o zmianie trybu upadłości Bomi z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną - podało Bomi w komunikacie.

Mabion, notowana na rynku NewConnect spółka biotechnologiczna, zamierza pozyskać około 38,4 mln zł z oferty publicznej, która będzie towarzyszyła jej przenosinom na główny parkiet warszawskiej giełdy - podał Mabion w prospekcie emisyjnym.

Mabion zamierza zdobyć kilkuprocentowy udział w rynku w ciągu roku lub dwóch od rejestracji pierwszego leku, która planowana jest na 2014 r. - poinformował członek zarządu Mabionu Sławomir Jaros.

Polski Bank Przedsiębiorczości zamierza w tym roku zmniejszyć współczynnik wypłacalności do 15-16 proc., co umożliwiłoby mu w 2014 roku debiut na warszawskiej giełdzie - poinformował PAP prezes PBP Banku Maciej Stańczuk.

Prudential rozpoczyna w Polsce sprzedaż ubezpieczeń na życie. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji jednego z wiodących ubezpieczycieli na polskim rynku w ciągu najbliższych 10 lat. Do 2015 roku na uruchomienie działalności w Polsce Prudential zainwestuje 150 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Enea Wytwarzanie podpisała z Babcock-Hitachi kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS IV) w Kozienicach dla bloków dwustumegawatowych o łącznej mocy 800 MWe. Wartość umowy to 148 mln zł netto - podała Enea Wytwarzanie w komunikacie.

Enea Wytwarzanie podpisała z Babcock-Hitachi kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS IV) w Kozienicach dla bloków dwustumegawatowych o łącznej mocy 800 MWe. Wartość umowy to 148 mln zł netto - podała Enea Wytwarzanie w komunikacie.

Andrzej Olszewski został powołany na stanowisko "senior banker", dyrektor zarządzający i członek Komitetu Wykonawczego Societe Generale Polska. Będzie odpowiedzialny za rozwój bankowości inwestycyjnej w Polsce - poinformował Societe Generale w komunikacie prasowym.

WALUTY

Inwestorzy czekają na środową decyzję RPP. Ważny będzie także komunikat po posiedzeniu, który może stanowić istotną wskazówkę co do dalszych ruchów w polskiej polityce monetarnej. Od jego wydźwięku może zależeć kierunek dalszych zmian, jeśli chodzi o notowania złotego oraz obligacji.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1665, a kurs złotego do euro na 4,1361 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3034 USD i 121,45 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną odbijając się z najniższych poziomów od 10 tygodni. Na platformie naftowej na Morzu Północnym nastąpił wyciek - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 90,46 USD, po wzroście o 34 centy.

Cena ropy Brent w kontraktach na IV 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 110,49-110,51 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7744,75 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Sprzedaż detaliczna eurostrefy w I kw. 2013 r. może wzrosnąć o 0,7 proc. kdk, co byłoby najlepszym wynikiem od IV kw. 2006 r. - uważają analitycy Barclays Capital w komentarzu do wtorkowych danych opublikowanych przez Eurostat.

Kurs złotego wyniesie na koniec marca 4,17 za euro, podobnie jak średnio w całym miesiącu - uważają ekonomiści z BZ WBK.

Ekonomiści z banku Citi Handlowy oczekują dalszego spadku inflacji do 1,3-1,0 proc. w kwietniu. Ich zdaniem w tym roku stopa referencyjna NBP zostanie obniżona do 3,25 proc., choć zaznaczają, że widzą ryzyko dla swojego podstawowego scenariusza po stronie mniejszej liczby cięć stóp.

Dotychczasowe zwyżki w Stanach Zjednoczonych wskazują, że tamtejsze rynki mogą pozostać w trendzie wzrostowym. To powinno sprzyjać także krajowemu rynkowi - oceniają analitycy. Póki co jednak brakuje na warszawskim parkiecie agresywnego popytu.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Rejestracja nowych samochodów osobowych i dostawczych spadła w lutym 2013 r. o 0,8 proc. rdr i wyniosła 26.888 sztuk - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz ocenił, że w negocjacjach nowych umów na dostawy węgla energetyka może liczyć na mechanizmy skutkujące obniżką cen tego surowca od kilku do ok. 10 procent. To efekt spadku cen energii oraz mniejszej sprzedaży węgla.

Menedżer, który używa do celów służbowych aut, laptopów czy telefonów, należących do firmy, nie ma z tego tytułu dodatkowego przychodu, czyli nie musi płacić podatku dochodowego - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Maksymalna cena arkusza blachy gorącowalcowanej spadła o 7,1 proc. w ujęciu rok do roku, a cena maksymalna pręta żebrowanego spadła 7,6 proc. rdr - wynika z analiz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

RWE, które ma obecnie w Polsce farmy wiatrowe o mocy około 150 MW, planuje zwiększyć ten portfel w tym roku do 200 MW - poinformował PAP Janusz Moroz, członek zarządu RWE Polska.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Łódzki NFZ prawdopodobnie rozwiąże umowę z prywatną placówką świadczącą w Skierniewicach usługi nocnej i świątecznej pomocy medycznej. To efekt kontroli przeprowadzonej po śmierci 2,5-letniej dziewczynki, która nie otrzymała na czas pomocy lekarskiej.

W ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Skierniewicach, do którego zgłaszali się o pomoc rodzice 2,5-letniej dziewczynki, zamiast trzech lekarzy dyżurował jeden. Według zeznań współwłaścicieli spółki to, czy lekarz wyjedzie do danego pacjenta, jest tylko jego decyzją.

Co trzecia Polka przynajmniej raz w życiu padła ofiarą przemocy ze strony mężczyzny, co 40 sekund jakaś kobieta doznaje przemocy, rocznie takich aktów przemocy jest ok. 800 tys. - wynika z badań, które przedstawiła prof. Beata Gruszczyńska z UW na konferencji w Sejmie.

Oczekujemy obecności ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na zwołanej w trybie pilnym na piątek sejmowej komisji zdrowia - powiedział we wtorek PAP szef komisji Bolesław Piecha (PiS). Zaapelował też do premiera Donalda Tuska o odwołanie Arłukowicza.

SP proponuje, by Skarb Państwa wypłacał 1 mln zł zadośćuczynienia rodzicom dzieci, które zmarły z winy szpitala czy zespołu ratownictwa medycznego. Według partii spowoduje to, że szpitale nie będą oszczędzać kosztem pacjentów. "To populizm" - odpowiada resort zdrowia.

Środowiska medyczne zajmujące się leczeniem żywieniowym oraz pacjenci zaapelowali do ministra zdrowia o wprowadzenie obowiązku powoływania w szpitalach Zespołów Żywieniowych. Ustalałyby one dietę dla każdego chorego i zwiększały przez to skuteczność leczenia.

Firma Erbud zadeklarowała, że w poniedziałek będzie mogła rozpocząć prace naprawcze pasa startowego na lotnisku w Modlinie - poinformowała we wtorek PAP doradca zarządu lotniska w Modlinie Edyta Mikołajczyk.

Politycy Ruchu Palikota zapowiedzieli, że we wtorek wieczorem złożą w Sejmie projekt uchwały wzywającej do przestrzegania polskiej konstytucji. Ma to związek z niedawną wypowiedzią b. prezydenta Lecha Wałęsy na temat homoseksualistów.

Ruch Palikota skrytykował we wtorek tzw. ustawę śmieciową. Politycy Ruchu zapowiadają rozmowy z mieszkańcami nt. ustawy oraz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. "Rząd przy okazji usuwania śmieci chce wyczyścić nasze kieszenie" - powiedział Janusz Palikot.

Konieczne jest napisanie nowego Prawa spółdzielczego; mam nadzieję, że w tej kadencji uda się je uchwalić - uważa wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak (PSL). We wtorek w Sejmie ludowcy zorganizowali spotkanie ze środowiskiem spółdzielców.

Senat, który w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, projektami zmian: ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o straży granicznej. Senatorowie wysłuchają też sprawozdania ws. ochrony języka polskiego.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Łotwa zwróciła się we wtorek do Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego o przygotowanie raportu konwergencji, w którym oceniona zostanie gotowość tego kraju do przyjęcia euro od 1 stycznia 2014 roku.

Czterech polskich alpinistów: Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek stanęło na szczycie niezdobytego do tej pory zimą ośmiotysięcznika w Karakorum - Broad Peak (8051 m). Obecnie zespół schodzi do bazy.

Większość państw UE poparła we wtorek kompromis w sprawie dyrektywy o wymogach kapitałowych dla banków, która zakłada m.in. ograniczenie premii dla bankowców - poinformował irlandzki minister finansów Michael Noonan.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin polecił we wtorek Prokuraturze Generalnej Rosji, aby sprawnie reagowała na wszelkie działania radykalnych ugrupowań siejących wrogość międzyetniczną i międzyreligijną.

USA i Chiny osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rezolucji ONZ, mającej nałożyć nowe sankcje na Koreę Północną za jej trzecią próbę nuklearną - poinformowali w poniedziałek dyplomaci Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Irańskie władze odrzuciły we wtorek żądanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w sprawie bezzwłocznego umożliwienia dostępu do ośrodka wojskowego Parczin, niedaleko Teheranu, gdzie, jak się podejrzewa, trwają prace nad rozwojem broni atomowej.

W Pekinie rozpoczęły się we wtorek doroczne obrady Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu Chin, w czasie których mają zostać zatwierdzone zmiany w rządzie oraz nowy prezydent. Sesja potrwa do 17 marca.

Korea Północna zagroziła we wtorek unieważnieniem porozumienia rozejmowego, które w 1953 r. zakończyło wojnę koreańską, jeśli Korea Południowa i Stany Zjednoczone będą nadal organizować doroczne dwumiesięczne ćwiczenia wojskowe.

Albański parlament zatwierdził we wtorek zorganizowanie pod koniec br. referendum w sprawie trzech ustaw związanych z integracją europejską, choć Bruksela woli, aby zamiast referendum doszło do porozumienia między rządem i opozycją.

Francuskie lewicowe związki zawodowe CGT i FO przeprowadziły we wtorek demonstracje przeciwko porozumieniu głównych związków zawodowych z pracodawcami w sprawie reformy rynku pracy. Reforma ma uelastycznić rynek i ożywić gospodarkę kraju.

Bułgarski urząd regulacji energetyki obniżył od wtorku średnio o 7 procent cenę prądu dla gospodarstw domowych. Wysokie styczniowe rachunki za energię wywołały masowe protesty uliczne w Bułgarii, które doprowadziły do obalenia centroprawicowego rządu.

Pierwsze fotografie Benedykta XVI po abdykacji 28 lutego zamieścił włoski tygodnik "Chi". Widać na nich emerytowanego papieża, spacerującego po ogrodach rezydencji w Castel Gandolfo.(PAP)

pif/ asa/ osz/