Skrót wiadomości - wtorek, 3 września

04-09-2013 06:00
04.09. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

W IV kwartale tego roku wzrost PKB powinien przekroczyć 2,0 proc., a w całym roku 2013 może przekroczyć 1,5 proc. - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że w I kwartale 2014 roku możliwy jest wzrost na poziomie 3,0 proc.

W środę, w południe przedstawione zostaną rozstrzygnięcia ws. OFE - powiedział premier Donald Tusk.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w sierpniu o 0,1 pkt. z -29,1 pkt. z -29,2 pkt. w lipcu - wynika z badania TNS Consumer Index (dawniej Barometr Nastrojów Ekonomicznych), przeprowadzonego przez Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

W sierpniu zarejestrowano 21.927 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, więcej o 5,6 proc. rdr i o 21,6 proc. mniej niż w lipcu - podał w komunikacie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Ministerstwo Gospodarki po serii danych makro za lipiec podtrzymało swoje prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na ten rok, w tym prognozę wzrostu PKB na poziomie 1,5 proc. - wynika z raportów MG podsumowujących I półrocze oraz dane makro za lipiec.

Ożywienie w polskim przetwórstwie przemysłowym umacnia się, dodatkowo w drugiej połowie roku powinna zostać przełamana stagnacja konsumpcji - ocenia Paweł Durjasz z Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem przyspieszenie dynamiki PKB w drugiej połowie roku może być silniejsze niż prognozowano.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły w lipcu 2013 r. o 0,3 proc., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 0,2 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

Produkt Krajowy Brutto Czech wzrósł w II kw. 2013 r. o 0,6 proc. kdk, po spadku w I kw. o 1,3 proc. - poinformował w komunikacie we wtorek urząd statystyczny w Pradze. To końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 53,1 pkt. wobec 53,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł w sierpniu do 55,7 pkt. z 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów zaoferuje w czwartek, 5 września obligacje OK0116/PS0718 za 5,0-7,0 mld zł - podał resort finansów we wtorkowym komunikacie.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 92,64 pb, wobec 93,00 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,14 proc. i wyniósł 2.367,49 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,77 proc. i wyniósł 8.180,71 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,58 proc., do 6.468,41 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,8 proc. i wyniósł 3.974,07 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,43 proc. i wyniósł 18.271,61 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 3,0 proc. i wyniósł 13.978,44 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,2 proc. i wyniósł 2.123,11 pkt.

SPÓŁKI

PBG przedstawiło propozycję układu, zgodnie z którą spółka może wyemitować ok. 700,5 mln nowych akcji, które obejmą w ramach konwersji wierzytelności niektórzy wierzyciele. Po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć 75 proc. akcji, Jerzy Wiśniewski 23,54 proc., a pozostali akcjonariusze 1,46 proc.

KGHM prowadzi analizy, które mają dać odpowiedź, czy prognoza wyników zostanie zrealizowana - powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes KGHM Herbert Wirth. Dodał, że spółka zrobi wszystko po stronie kosztowej, przychodowej i wolumenowej, by do obniżenia prognozy nie doszło.

KGHM widzi szansę na renegocjowanie podatku od niektórych kopalin w 2014 r. i prowadzi do tego przygotowania - poinformował dziennikarzy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes KGHM Herbert Wirth. Dodał, że w 2013 r. wysokość płaconego przez spółkę podatku od kopalin przekroczy jej CIT.

KGHM prawdopodobnie będzie musiał wziąć kredyt na zapłatę drugiej raty dywidendy - powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes KGHM Herbert Wirth.

KGHM prowadzi rozmowy ws. długoterminowych umów na odbiór energii od Elektrowni Opole i mającej powstać elektrowni jądrowej - powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes KGHM Herbert Wirth.

PGNiG, przez swoją niemiecką spółkę zależną, może w najbliższych dniach przejąć spółki dystrybucyjne działające na rynkach czeskim i austriackim, co zwiększy liczbę klientów o kilka tysięcy - powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Jerzy Kurella, p.o. prezesa PGNiG.

BRE Bank oczekuje, że w III kwartale 2013 roku poziom akwizycji klientów detalicznych będzie nie niższy niż w II kwartale, kiedy bank pozyskał 41 tys. klientów - poinformował PAP Paweł Kucharski, dyrektor ds. marketingu i rozwoju biznesu bankowości detalicznej BRE.

Na liście firm zainteresowanych przejęciem Croatia Osiguranje znajduje się 7 podmiotów, w tym: PZU, AIG, Vienna Insurance Group, Ergo, Triglav i chorwacki Adris - podał portal Poslovni dnevnik, powołując się na swoje źródło.

Comarch podpisał z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego kontrakt na świadczenie usług budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych wspierających realizację programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. Wartość zlecenia to 13,7 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Comarch prowadzi obecnie prace nad niewielką akwizycją na rynku europejskim. W związku z realizowanymi projektami spółka w kolejnych kwartałach spodziewa się istotnego wzrostu wydatków inwestycyjnych - poinformował w trakcie telekonferencji wiceprezes Comarchu Konrad Tarański.

Polimex-Mostostal w strategicznych celach krótkoterminowych zakłada osiągnięcie dodatniej EBITDA w 2014 r. i zysku netto w 2015 r. - poinformował na konferencji prasowej Gregor Sobisch, prezes spółki.

Polimex-Mostostal prowadzi rozmowy z wierzycielami ws. zmiany umowy restrukturyzacyjnej i liczy, że zakończą się one do końca września - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

Polimex-Mostostal chce wszystkie posiadane nieruchomości zgrupować w dwóch-trzech pakietach, co ma ułatwić ich sprzedaż. Zakładane wpływy ze sprzedaży tych pakietów to ponad 200 mln zł - poinformował prezes spółki Gregor Sobisch.

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w lipcu 2013 roku 203.218 sztuk i było o 16,7 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Ministerstwo Skarbu Państwa zakłada, że do końca 2013 roku zamknie drugi etap prywatyzacji Polskiego Holdingu Nieruchomości i sprzeda cały posiadany pakiet akcji tej spółki inwestorowi branżowemu - poinformował PAP wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

PHN jest na zaawansowanym etapie, jeśli chodzi o wybór partnera do realizacji projektu PHN Tower przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Umowę może podpisać na dniach - poinformował Paweł Laskowski-Fabisiewicz, wiceprezes spółki. PHN poinformował, że rozpoczął się proces zmiany struktury grupy.

Ministerstwo Skarbu Państwa zakłada, że w 2014 roku firma Polskie Inwestycje Rozwojowe będzie potrzebować od 1 do 2 mld zł dokapitalizowania - poinformował PAP Paweł Tamborski.

Ministerstwo Skarbu Państwa chce podczas wtorkowego walnego zgromadzenia Energi przegłosować uprzywilejowanie 35 proc. akcji, aby móc elastyczniej decydować o wielkości sprzedawanego pakietu akcji tej spółki - poinformował PAP wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło bez rozstrzygnięcia procedurę zbycia akcji spółki PZL-WZM - podało ministerstwo w komunikacie. W procedurze ofertę złożyły ZA Polna.

Grupa Lotos spodziewa się poprawy marży rafineryjnej we wrześniu i październiku - poinformował prezes firmy Paweł Olechnowicz.

ZUE oczekuje, że wyniki II półrocza nie będą odbiegały od tych z I połowy roku. W całym 2013 r. grupa będzie dążyła do osiągnięcia przychodów z 2012 r. - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Backlog ZUE to obecnie ok. 800 mln zł.

BGK rozważa emisję obligacji w euro, zaś do końca 2013 r. bank chce wyemitować dług w złotych - poinformował PAP p.o. prezesa BGK Dariusz Kacprzyk.

Action pod koniec września może podnieść prognozę na 2013 r. Obecnie najważniejszym kierunkiem rozwoju jest rynek niemiecki, ale spółka myśli też o wejściu na nowe rynki. Dystrybutor pracuje nad nowymi projektami, które mogą przynieść kilka mln zł zysku. W 2014 r. Action spodziewa się poprawy wyników.

Action z zysku za 2013 r. może wypłacić dywidendę nie niższą niż z zysku za 2012 r. - poinformował PAP prezes Action Piotr Bieliński.

Konsorcjum spółek Desksoft i Action ma umowę z ZUS na dostawę sprzętu i licencji o wartości ok. 40 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Arctic Paper wydał na inwestycje w I połowie 2013 r. 49,6 mln zł, a w całym roku CAPEX ma sięgnąć 75-80 mln zł. Środki zostaną przeznaczone głównie na poprawę efektywności zakładów grupy - poinformowali przedstawiciele spółki.

Giełda Papierów Wartościowych, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesiła obrót akcjami Alterco do końca 28 września - podała GPW w komunikacie.

Magellan spodziewa się utrzymania w drugim półroczu dynamiki wzrostu wartości umów zawieranych ze szpitalami i ich dostawcami, liczy też na wzrost kontraktacji przy inwestycjach służby zdrowia i samorządów. Spółka chce utrzymać w II półr. ponad 20-proc. wzrost portfela. W całym roku Magellan celuje w wynik na poziomie konsensusu rynkowego.

Akcje spółki Invista od 5 września zostaną wycofanie z obrotu na NewConnect i wprowadzone na rynek główny GPW - wynika z uchwał giełdy.

Kompania Węglowa po półroczu ma ponad 100 mln zł straty netto - poinformowała dziennikarzy prezes spółki Joanna Strzelec-Łobodzińska. Spółka podtrzymuje plan emisji pięcioletnich obligacji o wartości 1,3-1,5 mld zł.

Midas dobrze ocenia obecny wzrost transmisji danych realizowany przez swoich klientów i prawdopodobnie uruchomi kolejną, trzecią fazę rozbudowy własnej sieci. Obecne miesięczne zużycie danych spółka szacuje na 2,4 mln GB, z czego najbardziej dynamicznie rośnie wykorzystanie ze strony technologii LTE - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyło zaangażowanie w akcje MNI do 8,79 proc. kapitału zakładowego i 8,78 proc. głosów na WZ spółki - poinformowało MNI w komunikacie.

WALUTY

Złoty w najbliższych dniach może tracić, a jego kurs może zmierzać ku poziomom 4,28-4,2850 za euro - oceniają ekonomiści. Dilerzy obligacji spodziewają się dalszych wzrostów rentowności.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2433 a kurs złotego do euro na 4,2720 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3172 USD i 130,94 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Maksymalna cena arkusza blachy gorącowalcowanej spadła o 11,2 proc. w ujęciu rok do roku, a cena maksymalna pręta żebrowanego spadła o 0,2 proc. rdr - wynika z analiz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 114,32-114,34 USD za baryłkę.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Na razie nie ma decyzji w sprawie Syrii - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 106,59 USD, po zniżce o 1,06 USD.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie wahają się od spadków po małe wzrosty. Na rynkach brak jest zdecydowania - choć widać ożywienie gospodarcze od Chin po Europę, to inwestorzy nie zapominają o możliwości ograniczenia stymulowania gospodarki USA przez Fed - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.229,00 USD za tonę, bez zmian, choć wcześniej taniała o 0,2 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Bank of America/Merrill Lynch w horyzoncie do końca dekady szacuje polski średni potencjalny wzrost gospodarczy na 3 proc. rocznie, wobec 1,5 proc. w Czechach i 1,0 proc. na Węgrzech - wynika z raportu banku.

Polska, gdy "motory" jej gospodarki rozpędzą się na nowo, w kolejnych latach może wrócić do dynamiki PKB na poziomie 4 proc. - oceniają ekonomiści grupy analitycznej Capital Economics.

Silny opór dla euro-złotego na poziomie ok. 4,30 nie powinien zostać we wrześniu przebity. Potencjał do wyraźniejszego umocnienia złotego jest jednak ograniczony - uważają ekonomiści z BZ WBK. Ich zdaniem średni kurs euro-złotego wyniesie we wrześniu 4,27, tyle samo, co na koniec miesiąca.

Przez 2 lata na rynku powierzchni magazynowej oraz handlowej oczekiwana jest stabilizacja - oceniła w rozmowie z PAP prezes Knight Frank Polska Monika Dębska-Pastakia. Znaczna podaż powierzchni biurowej sprawi, że w tym segmencie rynku stawki czynszu będą wykazywały tendencję spadkową, ok. 5-10 proc.

Wtorek na warszawskiej giełdzie upływa pod znakiem spadków. Wśród spółek, które tracą na wartości, jest Lotos i Eurocash. Zyskuje między innymi LPP i Millennium. Na notowania w najbliższych dniach wpływ będzie miała decyzja rządu ws. OFE.

Bank Morgan Stanley obniżył prognozy dynamiki polskiego PKB do 1,0 proc. w 2013 r. i 2,7 proc. w 2014 r. wobec 1,3 i 3,0 proc. prognozowanych poprzednio - wynika z raportu banku. Ekonomiści banku obniżyli też prognozy dla Czech i Turcji, a podnieśli dla Węgier.

Morgan Stanley obniża prognozy wzrostu PKB Rosji w 2013 i 2014 r. W 2013 r. rosyjski PKB wzrośnie o 2,2 proc. wobec szacowanych wcześniej 2,9 proc. - wynika z najnowszej prognozy Morgan Stanley.

Indeks S&P500 wzrośnie do 1.675 pkt. na koniec 2013 r. i do 1.850 pkt. na koniec 2014 r. - prognozuje Deutsche Bank. Ekonomiści banku spodziewają się również wzrostu rentowności amerykańskich obligacji.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Premier Donald Tusk uważa, że nie będzie potrzeby uzupełniania koalicji podczas obecnej kadencji Sejmu. Dodaje, że w przypadku utraty sejmowej większości alternatywą będą raczej wcześniejsze wybory niż szukanie większości za wszelką cenę.

Od września do Pioneer Pekao Investments dołączył zarządzający Adam Drozdowski, a z końcem października pracę w tej firmie zakończy Adam Jenkins odpowiedzialny m.in. za reorganizację portfeli - podał Pioneer Pekao Investments w komunikacie.

W poniedziałek, 2 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 45.008,19 mln zł wobec 28.623,97 mln zł w piątek - podał NBP.

Nie przewiduje się interwencji na krajowym rynku rzepaku czy pszenicy - poinformował we wtorek minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Ocenił, że ceny tych surowców rosną teraz i będą jeszcze rosły.

W lipcu 2013 roku do Polski sprowadzono 65.472 używane samochody wobec 63.535 w czerwcu i wobec 60.414 w lipcu 2012 roku - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Amerykański gigant informatyczny Microsoft porozumiał się z fińską Nokią w sprawie przejęcia jej zakładów produkujących telefony komórkowe za 5,44 mld euro. Oprócz fabryk Microsoft nabędzie też prawa patentowe.

Na 11-12 mld dolarów rocznie oszacował doradca prezydenta Rosji ds. gospodarczych Siergiej Głazjew potencjalne korzyści, jakie Ukraina odniesie, jeśli zrezygnuje ze stowarzyszenia z Unią Europejską i przyłączy się do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Działające na terenie Portugalii banki ograniczyły wypłatę kredytów w następstwie podpisania przez Portugalię umowy kredytowej z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską. Od maja 2011 r. odmówiono pożyczek wartych łącznie 35 mld euro.

Minister środowiska Marcin Korolec podpisał umowę z niemiecką giełdą gazu i energii EEX w sprawie tymczasowej sprzedaży na tym parkiecie polskich pozwoleń na emisję CO2 - poinformował resort. Polska do końca 2013 roku sprzeda ponad 51 mln uprawnień.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Kryzys finansowy, który rozpoczął się z upadkiem banku Lehman Brothers, przekształcił się w gruntowny kryzys finansów publicznych - powiedział we wtorek premier Donald Tusk podczas inauguracji XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber wysłał list do zespołu kierowanego przez Macieja Laska i zespołu parlamentarnego, któremu przewodniczy Antoni Macierewicz (PiS), w którym wzywa obie strony do eksperckiej debaty ws. przyczyn katastrofy Tu-154M w Smoleńsku.

Poseł Piotr Chmielowski został wykluczony z Ruchu Palikota - poinformowały władze partii. Chmielowski powiedział PAP we wtorek, że sam chciał wystąpić z partii, ale władze RP uprzedziły jego ruch. "Przechodzę do SLD, ta partia jest mi bliższa" - wyjaśnił.

Karę 25 lat więzienia wymierzył we wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach Katarzynie W., za zabicie w styczniu zeszłego roku półrocznej córki Magdy oraz za sprowadzanie śledztwa na fałszywe tory.

W październiku wybrana zostanie firma, która zbuduje system bezpieczeństwa dla kompleksu budynków parlamentarnych i wówczas ujawnione zostanie, ile to będzie kosztować - zapowiedział wiceszef Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn. Rozmowy są prowadzone z czterema firmami.

Warszawski sąd okręgowy odrzucił we wtorek pozew zbiorowy złożony przez bliskich ofiar katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. Pozew złożony przez grupę ponad 30 osób - zdaniem sądu - w świetle ustawy nie był dopuszczalny.

Ruch to prawo naszych dzieci, a naszym obowiązkiem jest stworzyć im takie warunki, by mogły z tego prawa korzystać - powiedziała minister sportu Joanna Mucha, przedstawiając trzy programy, który jej resort przygotował, by zachęcić dzieci do uprawiania sportu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Prezydent Barack Obama wyraził we wtorek przekonanie, że Kongres USA poprze akcję zbrojną przeciwko Syrii w odpowiedzi na użycie przez jej władze broni chemicznej.

Francja nie podejmie samodzielnie interwencji zbrojnej w Syrii, jeśli Kongres USA wypowie się przeciwko takiej akcji - oświadczył we wtorek francuski prezydent Francois Hollande.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała we wtorek w Bundestagu, że zgodna reakcja Rady Bezpieczeństwa ONZ na użycie gazu bojowego przez reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada jest "mało prawdopodobna", lecz trzeba wykorzystać nawet minimalną szansę.

Piętnastu islamistów zostało zabitych we wtorek w wyniku ostrzału rakietowego na Synaju - podała telewizja egipska Nile TV. Wcześniej agencja Associated Press informowała o ataku śmigłowców egipskich na kryjówki islamistów w północnej części półwyspu Synaj.

Rosja wszczęła alarm we wtorek po zarejestrowaniu przez jej system radarowy odpalenia dwóch rakiet w rejonie Morza Śródziemnego. Była to próba systemu antyrakietowego, którą przeprowadził Izrael. Źródła w Syrii podały, że nie doszło do ataku na Damaszek.

Władze Japonii zobowiązały się we wtorek przeznaczyć 500 mln USD na usunięcie wycieków radioaktywnej wody z uszkodzonej elektrowni atomowej w Fukushimie.

Syryjska koalicja opozycyjna ujawniła we wtorek, że ekspert ds. medycyny sądowej uciekł z Syrii do Turcji z dowodami świadczącymi o zaangażowaniu reżimu prezydenta Baszara el-Asada w atak chemiczny koło Aleppo w marcu br.

Egipski sąd nakazał we wtorek lokalnemu oddziałowi telewizji Al-Dżazira i trzem innym stacjom wstrzymanie nadawania, po tym jak uznał, że działały nielegalnie - poinformowała egipska państwowa agencja prasowa MENA.

Liczba uchodźców z Syrii przekroczyła 2 miliony, z czego ok. 1,8 miliona opuściło swój kraj w ciągu ostatnich 12 miesięcy - poinformował we wtorek Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Antonio Guterres.

Białoruś zagroziła Rosji wstrzymaniem tranzytu rosyjskiej ropy naftowej do Europy Środkowej przez rurociąg "Przyjaźń" - informuje we wtorek wielkonakładowy "Moskowskij Komsomolec". Magistralą tą surowiec z Rosji płynie również do Polski.

Rosja we wtorek zagroziła Mołdawii ponownym wprowadzeniem embarga na import mołdawskiego wina. Rosyjska służba sanitarno-epidemiologiczna Rospotriebnadzor poinformowała, że ma zastrzeżenia do jakości win sprowadzanych z Mołdawii. (PAP)

zdz/ ana/