Skrót wiadomości - środa, 3 lipca, 17.00

03-07-2013 17:00
03.07. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Lipcowa obniżka stóp procentowych NBP kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej - wynika z komunikatu po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Inflacja w 2014 roku z 50 proc. prawdopodobieństwem - przy założeniu, że stopy procentowe nie ulegną zmianie - znajdzie się w przedziale 0,4-2,0 proc., a dynamika wzrostu PKB w przedziale 1,2-3,5 proc. - wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

Po lipcowej obniżce stóp procentowych RPP przechodzi do tzw. nastawienia neutralnego - poinformował w środę prezes NBP Marek Belka. W jego ocenie stopy procentowe powinny się utrzymać na obecnym poziomie co najmniej do końca roku.

Gdyby RPP zdecydowała się obecnie na kontynuowanie cyklu obniżek stóp procentowych, to działania takie mogłyby mieć charakter procykliczny - uważa Andrzej Bratkowski, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski obserwuje sytuację na rynku walutowym i jeżeli dynamika zmian jest zbyt duża, to bank centralny pojawia się - poinformował w środę prezes NBP Marek Belka.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 2,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Na posiedzeniu w lipcu obecni byli wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej - wynika z uchwały RPP.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w maju wzrosła o 2,9 proc. rdr po wzroście o 2,7 proc. rdr w kwietniu, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,6 proc. - podał w środę Eurostat.

We wtorek, 2 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 38.105,90 mln zł wobec 36.963,83 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Parlament Europejski opowiedział się w środę za interwencją na rynku handlu emisjami CO2 polegającą na zawieszeniu aukcji części pozwoleń na emisję. Interwencji sprzeciwiała się m.in. Polska.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju 2013 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,0 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 0,2 proc, po korekcie - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 47,2 pkt. wobec 44,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano ostateczne wyliczenia.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 50,4 pkt. wobec 49,7pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 r. 48,3 pkt. wobec 47,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 r. 48,7 pkt. wobec 47,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 56,9 pkt. wobec 54,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w czerwcu 2013 roku 51,3 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 28 czerwca 2013 r. o 11,7 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w czerwcu 2013 roku w USA wzrosła o 4,8 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2012, po spadku w maju 2013 r. o 41,2 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

W firmach w USA przybyło w czerwcu 188 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w czerwcu przybyło 160 tys. miejsc pracy.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 5 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 343 tys. - poinformował w środę Departament Pracy USA.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w maju do 45,0 mld USD, z 40,1 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w czerwcu i wyniósł 52,2 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET, DŁUG

Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski poinformował w środę, że rząd jest otwarty na dyskusję nad innymi propozycjami zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych niż te zaprezentowane w przeglądzie systemu emerytalnego.

Ewentualna nowelizacja budżetu nie będzie "katastrofą", ale dostosuje politykę gospodarczą rządu do obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie - ocenia wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec czerwca 2013 roku zgromadzono środki w wysokości 29,7 mld zł, z czego w depozytach terminowych 26,9 mld zł oraz w depozytach typu O/N 2,9 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Poziom długu krajowego na koniec czerwca 2013 roku wyniósł 567,0 mld zł wobec 526,1 mld zł na koniec 2012 roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Do wykupu w 2013 r., według stanu na 30 czerwca, pozostaje dług o wartości nominalnej 35,1 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Według stanu na 30 czerwca 2013 roku z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie jeszcze w tym roku 47,5 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 6,6 mld zł - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 515,8 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Liczba emerytów i rencistów na koniec maja 2013 r. spadła do 7.321,0 tys. osób z 7.326,4 tys. osób w kwietniu - podał w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Liczba emerytów kapitałowych na koniec maja 2013 roku wyniosła 3,1 tys. osób wobec 3,0 tys. w kwietniu i 1,8 tys. w maju 2012 roku - podał ZUS w komunikacie.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,31 proc. i wyniósł 14.055,56 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,6 proc. i wyniósł 1.994 pkt

SPÓŁKI

Tauron podtrzymuje po pierwszym półroczu, że EBITDA grupy w 2013 roku może być do 15 proc. niższa w porównaniu do 2012 roku - poinformował PAP Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

Grupa UniCredit szuka na polskim rynku okazji do przejęć i może rozważyć akwizycje banku z niezbyt rozwiniętą tradycyjną bankowością - poinformował Federico Ghizzoni, prezes Grupy UniCredit, w skład której wchodzi Bank Pekao SA.

Comarch rozpocznie w 2013 r. budowę budynku w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w którym będzie zlokalizowane centrum danych oraz część biurowa dla informatyków i programistów. Inwestycja ma być gotowa w 2015 r., a jej koszt szacowany jest na około 50-60 mln zł - poinformował PAP Paweł Kozyra z Comarchu.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zwiększył zaangażowanie w akcje ING BSK do 5,03 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki - poinformował bank w komunikacie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania zakładają, że w 2013 r. zwiększą przychody o 50-60 proc., a marża EBITDA przekroczy 6 proc. W 2014 r. dynamika obrotów i marża mogą być podobne. Do połowy 2014 r. spółka chce zwiększyć moce do 300 ton dziennie, co pozwoli jej w ciągu 2-3 lat przekroczyć 1 mld zł obrotów.

Marvipol sprzedał w II kwartale 2013 r. 103 lokale wobec 61 lokali w II kwartale 2012 r. - poinformowała w środę PAP spółka w wyliczeniach.

Grupa Polnord w II kwartale 2013 r. wydała klientom 108 lokali, głównie w projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście, Szczecinie i Warszawie - poinformowała spółka w komunikacie. W całym 2013 r. grupa planuje wydać klientom 900-950 lokali.

Polnord i Semeko podpisały porozumienie o wspólnej realizacji projektu Aquasfera zlokalizowanego w Redzie koło Gdyni, w zakresie etapu drugiego i kolejnych. Strony powołają spółkę celową, w której obejmą po 50 proc. udziałów - podał Polnord w komunikacie.

Integer.pl złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski o przejęcie kontroli nad spółkami Polska Grupa Pocztowa i Inforsys - poinformował Urząd w komunikacie.

Bogdanka zanotowała w pierwszym półroczu 2013 roku wydobycie w wysokości 4,08 mln ton, które było podobne do poziomu osiągniętego rok wcześniej - podała Bogdanka w komunikacie.

Zarząd Elkopu ocenia, że cena w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez DAMF Invest na poziomie 0,16 zł za papier, jest niższa od wartości godziwej akcji spółki - poinformował Elkop w komunikacie.

New World Resources prowadzi rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przejęciem aktywów koksowniczych i niektórych innych aktywów, w tym kopalni Paskov, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły - podał NWR w komunikacie.

Hawe podpisało z Netią aneks do umowy dzierżawy infrastruktury, który przewiduje rozszerzenie współpracy o dzierżawę włókien światłowodowych w czterech nowych relacjach o łącznej długości 290 km. Przychody Hawe z tytułu dzierżawy odcinków objętych aneksem wyniosą ponad 1,43 mln zł - poinformowało w środę w komunikacie Hawe.

Action szacuje, że w pierwszym półroczu 2013 r. wypracował 2.114 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 38,25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. - podała spółka w komunikacie.

Ronson, który w pierwszym półroczu 2013 roku sprzedał 295 lokali netto ocenia, że drugie półrocze będzie równie dobre, a cel 500 sprzedanych lokali jest niezagrożony - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Wikana sprzedała w I połowie 2013 r. 106 mieszkań brutto i liczy, że w całym roku sprzeda ich ponad 300 - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w maju 2013 roku 230.410 sztuk i było o 7,35 proc. niższe niż rok wcześniej - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Echo Investment podpisało ostateczną umowę sprzedaży jednego biurowca Aquarius Business House. Łączna wartość kontraktu to 41,9 mln euro netto - podało Echo w komunikacie.

WALUTY

Po komunikacie RPP wskazującym na zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych, oczy inwestorów zwrócone będą przede wszystkim na działania Fed. W krótkiej perspektywie złoty może zyskać do poziomu 4,28/EUR, ale istnieje także ryzyko deprecjacji do 4,37/EUR. Na rynku długu można spodziewać się wzrostu rentowności.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,3516 a kurs złotego do euro na 4,3416 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2959 USD i 128,85 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 10,35 mln baryłek, czyli 2,6 proc., do 383,79 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku rośnie z powodu nasilających się niepokojów w Egipcie - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień, jest wyceniana na 101,71 USD, po zwyżce o 2,1 proc.

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09.00 104,88-104,90 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6920,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Zdaniem analityków na nadchodzących sesjach na warszawskiej giełdzie należy spodziewać się podwyższonej zmienności, wynikającej z niepewności w sprawie OFE oraz awersji inwestorów zagranicznych do rynków wschodzących.

Rada Polityki Pieniężnej do końca roku obniży główną stopę procentową do poziomu 2,25 proc. - przewiduje Royal Bank of Scotland. Poprzednio RBS oczekiwał, że RPP obniży główną stopę procentową do 2,0 proc.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ceny akcji w dół, rentowność obligacji w górę - tak rynek w Portugalii zareagował w środę na wcześniejsze dymisje dwóch ministrów, które spowodowały najpoważniejszy kryzys polityczny w tym kraju od dwóch lat, kiedy to Lizbona została uratowana przed bankructwem.

W czerwcu zarejestrowano 28.866 nowych aut osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o 8,79 proc. więcej niż przed rokiem i o 12,12 proc. więcej niż przed miesiącem - podał instytut Samar na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Pierwszy blok elektrowni jądrowej może być uruchomiony pod koniec 2024 roku - poinformował Aleksander Grad, prezes PGE EJ1.

Program energetyki jądrowej będzie w lipcu poddany konsultacjom międzyresortowym i w trzecim kwartale może być gotowy do przyjęcia - poinformował w środę Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Klub PO oficjalnie zgłosił w środę w Sejmie kandydaturę b. ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Do wniosku dołączono podpisy poparcia 130 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Fotoradary - wbrew temu, co mówią ministrowie transportu i spraw wewnętrznych - nie poprawiają bezpieczeństwa na drodze - przekonywali w środę posłowie SP. Poinformowali, że zastanawiają się nad ponownym złożeniem projektu zakładającego zmniejszenie o 80 proc. liczby fotoradarów.

Nie widzę żadnych zagrożeń dla polsko-amerykańskiej współpracy z powodu działalności Snowdena - mówił ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull, który w środę odwiedził Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w Krakowie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Parlament Europejski przegłosował w środę rezolucję, w której poparł polityczny kompromis z rządami ws. budżetu UE na lata 2014-2020. Przewiduje on m.in. możliwość przesuwania niewykorzystanych środków z roku na rok oraz przegląd budżetu na półmetku.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz ocenił w środę, że choć polityczny kompromis z rządami w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE 2014-2020 jest daleki od ideału, to stanowi on najlepsze możliwe obecnie porozumienie.

Przyjęcie przez PE rezolucji w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020 utorowało drogę do jego wdrożenia - ocenił w środę unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski. "To dobry dzień dla Europy" - napisał w komunikacie.

Premier Portugalii Pedro Passos Coelho zapowiedział we wtorek wieczorem, że pozostanie na czele rządu, mimo dymisji swych najważniejszych ministrów.

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zapewnił, że jego kraj jest nastawiony na wypełnienie wszystkich wymogów stawianych przez Unię Europejską przed podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. Zapowiedział przyjęcie odpowiednich ustaw najpóźniej do września.

Dwie osoby - kobieta i mężczyzna - zostały aresztowane w Kanadzie pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego - podała we wtorek policja. Celem ataku miał być parlament prowincji Kolumbia Brytyjska.

Minister obrony Egiptu i dowódca armii generał Abd el-Fatah Said es-Sisi spotkał się w środę z przywódcą opozycji Mohammedem ElBaradeim oraz wpływowymi duchownymi, na kilka godzin przed upływem ultimatum postawionego przez wojsko rywalizującym politykom.

(PAP)

pif/ jtt/