Skrót wiadomości - środa, 24 kwietnia

25-04-2013 06:00
25.04. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Maksymalny poziom deficytu budżetu w 2014 roku zapisany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa wynosi 55 mld zł - poinformowała dziennikarzy wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Jeśli sam NBP prognozuje, że ani w 2013 roku, ani w 2014 roku nie grozi Polsce wysoka inflacja, a luka popytowa wciąż będzie ujemna, to nie ma przeciwwskazań dla dalszego luzowania polityki monetarnej - powiedział gazecie "Rzeczpospolita" Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

MFW mógłby chcieć skorzystać z pożyczki od NBP w przypadku pojawienia się dużych zaburzeń w gospodarce światowej. Prawdopodobieństwo tego jest jednak małe - uważa Paweł Samecki, dyrektor departamentu zagranicznego NBP.

We wtorek, 23 kwietnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.527,84 mln zł wobec 27.769,86 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Aktywnymi programami rynku pracy w marcu objęto 67,7 tys. osób, czyli o 22,1 tys. osób więcej niż przed rokiem - podał resort pracy w komunikacie.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, spadł w kwietniu 2013 r. do 104,4 pkt. ze 106,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podała firma Ifo w komunikacie.

W USA zanotowano wzrost wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 19 kwietnia 2013 r. o 0,2 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu roku spadły mdm o 5,7 proc., w lutym wzrosły o 4,3 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA.

BUDŻET, DŁUG

Deficyt sektora finansów publicznych w '13 i '14 na poziomie 3,5 proc. PKB jest do osiągnięcia - poinformował dziennikarzy minister finansów Jacek Rostowski.

Polska w latach 2022-2023 może obniżyć dług publicznych do 40 proc. PKB, co byłoby bezpiecznym poziomem, żeby wejść do strefy euro - uważa wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 746,7 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Włochy sprzedały na aukcji zerokuponowe obligacje o wartości 2,5 mld euro, zapadające w 2014 r. Target wynosił 2,5 mld euro - poinformował Bank Włoch.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 2,3 proc. i wyniósł 13.843,46 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,5 proc. i wyniósł 2.218,32 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 17.880,56 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,58 proc. i wyniósł 2.286,71 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 1,58 proc. i wyniósł 3.842,94 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,4 proc., do 6.432,76 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 1,32 proc. i wyniósł 7.759,03 pkt.

SPÓŁKI

Środowe walne Enei zdecydowało o wypłacie 0,36 zł dywidendy na jedną akcję z zysku za 2012 rok, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki i wnioskiem MSP.

Środowe ZWZ Asseco Poland uchwaliło przeznaczenie 200,03 mln zł na dywidendę za 2012 r., czyli 2,41 zł na jedną akcję.

Środowe WZA Budimeksu uchwaliło przeznaczenie 112,08 mln zł na dywidendę z zysku za 2012 r., czyli 4,39 zł na jedną akcję.

Walne zgromadzenie Mostostalu Płock zadecydowało w środę o przeznaczeniu na dywidendę 2,36 mln zł z zysku za 2012 rok, co daje 1,18 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Dom Development miał w I kwartale 2013 r. 26,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik był lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 25 mln zł - wynika z wyliczeń PAP.

Dom Development spodziewa się przekazania w 2013 r. około 1.650 mieszkań - poinformował podczas konferencji prasowej wiceprezes spółki Janusz Zalewski.

Dom Development planuje wystartować w II kwartale z budową trzech warszawskich projektów na ok. 516 lokali - poinformowali podczas konferencji przedstawiciele spółki.

Walne zgromadzenie PGNiG przegłosowało przerwę w obradach na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa do 22 maja, do godziny 12.00.

MSP, przed podjęciem decyzji personalnych, chce w trybie pilnym dokonać przeglądu sytuacji w PGNiG - poinformował dziennikarzy minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Konsorcjum "Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego", którego liderem jest PGNiG, pozyskało 90 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu programu Blue Gas - poinformował PGNiG w komunikacie prasowym.

mBank planuje w czerwcu 2013 roku komercyjnie uruchomić nowy serwis bankowości elektronicznej - poinformował Cezary Kocik, wiceprezes BRE Banku.

PKO BP planuje utworzenie nowego banku hipotecznego, który poprzez emisję listów zastawnych ma pomóc zwiększyć udział długoterminowych depozytów i obligacji w finansowaniu akcji kredytowej grupy. Nowy bank ma powstać do 2014 roku - podał PKO BP w komunikacie prasowym.

W aukcji, która odbyła się 23 kwietnia, sprzedano 18.619 uprawnień do emisji (EUA) po cenie rozliczeniowej 11,65 zł, a nabywcą została PGE - podał w środę Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Zarząd Elektrotimu rekomenduje, by spółka przeznaczyła na dywidendę cały zysk netto za 2012 r. oraz część kapitału rezerwowego. Chce, by do akcjonariuszy trafiło 0,6 zł dywidendy na akcję - podał Elektrotim w komunikacie.

Marvipol chce wyleasingować nieruchomość przy ul. Prostej w Warszawie od BPS Leasing - podał Marvipol w komunikacie.

ABC Data spodziewa się, że może pozytywnie zaskoczyć rynek wynikami za I kw. 2013 r. Spółka rozważa opublikowanie zaudytowanych prognoz na 2013 r. Obecnie dystrybutor IT prowadzi dwa zaawansowane projekty akwizycyjne na rynku krajowym. Do końca roku ABC Data chce wejść na trzy nowe rynki zagraniczne.

Akcjonariusze spółki Sonel podejmą decyzję o wypłacie z zysku za 2012 r. 6,16 mln zł w formie dywidendy, czyli 0,44 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ Sonela w dniu 22 maja.

Rada Nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała Gregora Sobischa z dniem 3 czerwca 2013 r. na stanowisko prezesa spółki, na okres trzyletniej indywidualnej kadencji - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Ferro zdecyduje o przeznaczeniu na dywidendę za 2012 r. ok. 5,07 mln zł z kapitału zapasowego, czyli 0,24 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ w dniu 4 czerwca.

Cena akcji w ofercie publicznej Feerum, producenta elewatorów zbożowych, została ustalona na 8,5 zł - podało Feerum w komunikacie prasowym. Przedział cenowy akcji ustalony był wcześniej na 8,5-11 zł za papier.

NFI Magna Polonia sprzedał Emitelowi 100 proc. udziałów w spółce Romford Investments, która jest właścicielem Info-TV-Operator. Ustalona wycena spółki to 114,5 mln zł - podał NFI Magna Polonia w komunikacie.

Kurs praw do akcji Logintrade, firmy dostarczającej dedykowane platformy zakupowe wspierające komunikację pomiędzy kupującymi i dostawcami, wzrósł w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 35,71 proc. do 0,95 zł.

Spółka farmaceutyczna Eli Lilly & Co. zanotowała w I kw. 2013 r. skorygowany zysk 1,14 USD na akcję - podała firma w swoim raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości 1,05 USD na akcję.

Spółka motoryzacyjna Ford zanotowała w I kw. 2013 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 41 centów - podał Ford w raporcie kwartalnym. To lepszy wynik od prognoz analityków, którzy spodziewali się w I kw. zysku 37 centów na akcję.

Skorygowany zysk na akcję Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w III kw. roku fiskalnego wyniósł 0,99 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się zysku 0,96 USD na akcję.

Spółka GlaxoSmithKline zanotowała w I kw. 2013 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 26,9 pensa - podała firma w raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się tymczasem skorygowanego zysku 25,2 pensów na akcję.

Zysk operacyjny na akcję spółki Boeing wyniósł w I kw. 2013 r. 1,73 USD - podał Boeing w środowym raporcie kwartalnym. Analitycy oczekiwali w I kw. zysku 1,49 USD na akcję.

Rada nadzorcza Aplisensu, odmiennie do propozycji zarządu spółki, wnioskuje do walnego o wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Qumaka rekomenduje przeznaczenie 10,4 mln zł na wypłatę dywidendy za 2012 r., czyli 1,4 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Budimex wypracował w I kw. 2013 r. 34,97 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 37,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się blisko 26 proc. wyższy od konsensusu, który przewidywał 27,8 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec marca 2013 roku wynosił 4,8 mld zł, w porównaniu do 4,9 mld zł na koniec 2012 r. Wartość netto kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale wyniosła 480 mln zł - podał Budimex w komunikacie.

Pozycja gotówkowa netto grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania na koniec marca 2013 r. wyniosła 718 mln zł, podczas gdy na koniec I kw. 2012 r. było to 752 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Sprzedaż porównywalna w sklepach Biedronka wzrosła w pierwszym kwartale o 8,8 proc. w ujęciu rocznym. W pierwszych trzech miesiącach tego roku otwarto 22 sklepy sieci - poinformowała w komunikacie firma Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka.

Seco/Warwick podpisało warunkową umowę kupna brazylijskiej spółki Engefor Engenharia Indústria e Com,rcio Ltda. Wartość umowy to 18,9 mln zł - podało Seco/Warwick w komunikacie.

Rada Nadzorcza PGNiG negatywnie oceniła rekomendację zarządu spółki dotyczącą niewypłacania dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku - podała spółka w komunikacie.

Zdaniem analityków PKN Orlen pokaże bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał 2013 roku, a to za sprawą segmentu petrochemicznego, który dzięki korzystnym marżom miał szansę zanotować zysk na rekordowym poziomie. W drugim kwartale dobra passa może się utrzymać, przy czym wynik grupy mogą wzmocnić również obszary rafineryjny i detaliczny.

Sprzedaż węgla Sadovaya w marcu 2013 roku wyniosła 2,1 tys. ton, co oznacza spadek o 97,2 proc. rdr i wzrost o 21,6 proc. mdm - podała spółka w komunikacie. Od kwietnia grupa rozpocznie sprzedaż w ramach nowego kontraktu, który przewiduje miesięczny wolumen na poziomie 5 tys. ton.

Echo Investment podpisało dwie przedwstępne, warunkowe umowy sprzedaży dwóch budynków biurowych Aquarius Business House. Łączna wartość umów to 66,5 mln euro netto - podało Echo w komunikacie.

Zarząd Emperii zdecydował o uruchomieniu skupu akcji własnych spółki za kwotę do 35 mln zł. Skup ma wystartować w poniedziałek, 29 kwietnia - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Złotego przed osłabieniem wciąż ratuje sytuacja na rynku polskiego długu, na który napływa kapitał zagraniczny - komentują analitycy. Sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak i w całej strefie euro nie nastraja inwestorów optymistycznie. Rynek oczekuje kolejnych cięć stóp procentowych przez RPP.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1823, a kurs złotego do euro na 4,1403 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3006 USD i 129,46 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Stawka referencyjna Polonia wzrosła w środę do 2,98 proc. z 2,91 proc. we wtorek - podał NBP.

TOWARY

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6973,50 USD/t.

Cena ropy Brent w kontraktach na VI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 100,75-100,77 USD za baryłkę.

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 0,95 mln baryłek, czyli 0,2 proc., do 388,56 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Środowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem spadków. Zdaniem analityków poprawa sytuacji i odwrócenie trendu spadkowego będzie możliwe dopiero wraz z końcem niepewności związanej z przyszłością OFE.

BNP Paribas obniżył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i obecnie przewiduje, że dynamika PKB przyspieszy z 1,0 proc. w 2013 r. do 2,6 proc. w 2014 r. - wynika raportu banku. BNP prognozuje, że RPP w 2013 r. obniży stopy procentowe o dalsze 125 pb.

W reakcji na korektę PKB za 2012 r. dokonaną przez GUS, najnowsze dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce, a także wstępne dane indeksu PMI z Niemiec za kwiecień, bank Credit Suisse obniżył najważniejsze prognozy dla Polski.

RPP zdecyduje się na przynajmniej jeszcze jedną obniżkę stóp NBP o 25 pb, zapewne w czerwcu - prognozuje bank Citi Handlowy. Bank nie spodziewa się, by główna stopa NBP mogła spaść poniżej 2,75-3,0 proc. Bank prognozuje, że złoty w krótkim terminie będzie mocniejszy, a słabszy w dłuższym horyzoncie.

Wtorkowe dane o sprzedaży detalicznej są kolejnym czynnikiem wspierającym obniżki stóp - napisał w codziennym biuletynie członek rady Gospodarczej przy premierze Jakub Borowski.

Średnia cena uprawnienia EUA w I połowie 2013 r. może wynieść 4,54 euro, podczas gdy wcześniej sądzono, że wyniesie 4,56 euro - uważają eksperci biura maklerskiego Consus.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Prezydent Bronisław Komorowski powołał w środę Włodzimierza Karpińskiego na stanowisko ministra Skarbu Państwa.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował w środę, że nie będzie zmian w ustawie o działach i powołania nowego ministerstwa energetyki. Koordynacją prac dotyczących tego sektora ma się zajmować kierowany przez niego zespół energetyczny.

Państwowa Inspekcja Pracy w I kwartale 2013 roku odnotowała wzrost do 33,8 tys. z 22,6 tys. w I kwartale 2012 roku przypadków niewypłacania pensji - podała PIP w komunikacie.

Na koniec marca 2013 roku PKN Orlen miał 1.766 stacji paliw, Lotos 383, koncerny zagraniczne 1.429, a niezależni operatorzy ok. 3.000. Przy sieciach sklepowych funkcjonowało 160 stacji paliw - podała na stronie internetowej Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Szwajcarski rząd postanowił w środę przedłużyć o rok ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich UE i rozszerzyć je na starych członków Unii. Decyzję tę skrytykowała szefowa dyplomacji UE Catherine Ashton i eurodeputowani.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Wnioski o postawienie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu ponownie trafią do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej - zdecydowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W środę sprawą zajęło się Prezydium Sejmu.

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 17 proc. badanych, a 12 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z kwietniowego sondażu CBOS.

Niezależnie od grożenia akcjami protestacyjnymi nie zgodzę się na propozycje związkowców, które de facto zwiększyłyby w Polsce bezrobocie - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z przedstawicielami związkowców i pracodawców w Komisji Trójstronnej.

Nie wycofamy się z projektu uelastycznienia czasu pracy, nie będzie powrotu do emerytur pomostowych, będą zmiany w tzw. umowach śmieciowych - zapowiedział premier Donald Tusk po środowych rozmowach ze związkowcami i pracodawcami w Komisji Trójstronnej.

B. szef UOP Zbigniew Siemiątkowski i b. dyrektor zarządu śledczego UOP płk Ryszard Bieszyński są prawomocnie skazani na kary więzienia w zawieszeniu i grzywny za nadużycie władzy skutkujące bezprawnym zatrzymaniem w 2002 r. prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego.

Szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił w środę w Senacie, że nie ma "najmniejszych planów", aby zakończyć wspieranie Polaków za granicą. Przeciwnie, będziemy ich wspierać, a jednocześnie zachęcać do jeszcze większej aktywności na rzecz Polski - mówił.

Z okazji 20. rocznicy powstania waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu (United States Holocaust Memorial Museum) Władysław Bartoszewski zostanie uhonorowany w niedzielę nagrodą Elie Wiesela, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez to muzeum.

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) od 1 czerwca do końca roku będą finansowane bez zmian - poinformowała prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz na środowym spotkaniu z przedstawicielami organizacji świadczeniodawców POZ.

Moją intencją było pokazanie realnych problemów wynikających z braku polskich regulacji in vitro, a także wskazanie rozwiązań niemieckich jako wzorowych przy przygotowywaniu własnych przepisów - oświadczył Jarosław Gowin, odnosząc się do swoich wypowiedzi w sprawie zarodków.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

46-letni polityk centrolewicowej włoskiej Partii Demokratycznej Enrico Letta otrzymał w środę od prezydenta Giorgio Napolitano misję utworzenia rządu. Ma to być gabinet szerokiego porozumienia.

Niemieckie ministerstwo zdrowia nie zna przypadków łamania obowiązującego od ponad dziesięciu lat prawa o embrionalnych komórkach macierzystych ani wcześniejszej ustawy o ochronie embrionów - powiedział PAP w czwartek rzecznik resortu Oliver Ewald.

Większość wyborców niemieckich Zielonych jest gotowa poprzeć koalicję swej partii z chadekami kanclerz Angeli Merkel - wynika z opublikowanego w środę sondażu. W weekend odbędzie się zjazd przedwyborczy Zielonych przed jesiennymi wyborami do Bundestagu.

W Dagestanie śledczy FBI rozpoczęli przesłuchania rodziców braci Carnajewów, podejrzanych o zamach w Bostonie. W USA krewni Carnajewów obwiniają znajomego rodziny, radykalnego islamistę, o indoktrynowanie starszego z braci, Tamerlana.

Tamerlan Carnajew nigdy nie był w Gruzji i nie uczestniczył tam w żadnych seminariach - zapewniło w środę gruzińskie MSW, dementując doniesienia rosyjskiego dziennika "Izwiestija". Gazeta twierdzi, że zamachowca z Bostonu szkolono w Gruzji z pomocą Amerykanów.

Komisja Europejska prawdopodobnie rozpocznie postępowanie o naruszenie prawa przeciwko Węgrom w związku z budzącymi kontrowersje zmianami w konstytucji tego kraju - poinformowała w środę unijna komisarz sprawiedliwości Viviane Reding.

Ministrowie z czterech krajów UE: Polski, Litwy, Danii i Holandii udają się w czwartek do Kijowa, by rozmawiać z władzami ukraińskimi nt. przyszłości umowy o stowarzyszeniu Ukraina-UE. Przez najbliższe miesiące, aż do jesieni, ważyć się będą losy porozumienia.

Władze Korei Południowej poinformowały w środę, że nie uzyskały zgody Stanów Zjednoczonych na program wzbogacania uranu i przetwarzania zużytego paliwa nuklearnego w ramach negocjacji mających na celu odnowienie dwustronnej współpracy nuklearnej.

Tysiące ludzi w Erywaniu upamiętniły w środę masakrę Ormian w Turcji sprzed 98 lat. Armenia uznaje ją za ludobójstwo; według niej życie straciło wówczas 1,5 mln z żyjących w Turcji 2,1 mln Ormian. Ankara nie zgadza się na stosowanie tego terminu.

Amerykańska gwiazda rockowa Tina Turner, która od blisko 20 lat mieszka w Kuesnacht koło Zurychu, otrzymała szwajcarski paszport; wcześniej zdała egzamin na obywatelstwo - informuje w środę szwajcarski dziennik "Blick".

(PAP)

pif/ ana/ asa/