Skrót wiadomości - poniedziałek, 8 lipca, 17.00

08-07-2013 17:00
08.07. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Do końca bieżącego roku raczej nie należy przewidywać kolejnej zmiany poziomu stóp procentowych - powiedziała Anna Zielińska-Głębocka, członkini RPP. Jej zdaniem, w kolejnym cyklu, nie trzeba będzie już dalej obniżać stóp.

W horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji, a dla PKB, w średnim i dłuższym okresie, ryzyko ukształtowania się tej zmiennej poniżej ścieżki centralnej jest nieznacznie wyższe - wynika z lipcowego raportu o inflacji NBP.

Zgodnie ze scenariuszem centralnym w kolejnych kwartałach oczekiwana jest jedynie umiarkowana poprawa koniunktury - wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

Trwające spowolnienie gospodarcze będzie powodowało wzrost składnika cyklicznego deficytu budżetowego, wobec czego realizacja założonego w Programie Konwergencji. Aktualizacja 2013 celu deficytu sektora finansów publicznych 3,5 proc. PKB obarczona jest ryzykiem - ocenia NBP w lipcowym raporcie o inflacji.

Inflacja CPI w 2013 roku obniży się istotnie w stosunku do 2012 roku, a następnie będzie stopniowo rosnąć, pozostając jednak w całym horyzoncie projekcji poniżej celu NBP - wynika z najnowszej projekcji NBP. Do I kwartału 2015 roku inflacja CPI będzie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu wynoszącej 1,5 proc.

Realna stopa procentowa na poziomie nieco przewyższającym 1 proc. to nie jest poziom, który wpływałby negatywnie na wzrost gospodarczy - ocenia Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w czerwcu zwiększył swoją wartość o 0,7 punktu do poziomu minus 6,8 pkt. - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W skali roku wskaźnik spadł o 9,4 pkt.

Polski eksport wzrósł w pierwszym półroczu tego roku o ponad 7 proc. - poinformował w poniedziałek w Łodzi wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dodał, że eksport do Chin wzrósł o 30 proc., a do innych państw wschodnich o 20 proc.

PAIiIZ prowadzi obecnie 157 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 4,1 mld euro, które mogą stworzyć 29,2 tys. miejsc pracy - poinformowała PAP Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W piątek, 5 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 27.365,16 mln zł wobec 37.683,23 mln zł w czwartek - podał NBP.

Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w maju 2013 r. wyniósł 100,34 pkt. wobec 100,23 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w górę o 0,11 pkt. - podała w poniedziałek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W Niemczech w maju 2013 r. produkcja przemysłowa spadła o 1,0 proc. mdm, podczas gdy w miesiąc wcześniej wzrosła o 2,0 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki. To pierwszy spadek tego wskaźnika od stycznia.

Eksport Niemiec spadł w maju 2013 r. o 2,4 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście miesiąc wcześniej o 1,4 proc. po korekcie - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w lipcu 2013 r. spadł do minus 12,6 pkt. z minus 11,6 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Baltic Dry Index w poniedziałek, 8 lipca 2013 r. wyniósł 1.115 pkt. wobec 1.179 pkt. w poniedziałek, 1 lipca, co oznacza spadek o 5,4 proc.

BUDŻET, DŁUG

Transfery środków Unii Europejskiej do Polski wyniosły w czerwcu 2013 roku 1.459,5 mln euro - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 8 lipca 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 143.442,2 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 216,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 153,5 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Komitet do Spraw Europejskich zajmie się na posiedzeniu 17 lipca tego roku nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która zakłada m.in. wprowadzenie nowej, stabilizującej reguły wydatkowej oraz zniesienie sankcji za przekroczenie przez dług publiczny poziomu 50 proc. PKB - wynika z pisma sekretarza Komitetu.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 1,4 proc. i wyniósł 14.109,34 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 2,4 proc. i wyniósł 1.958,27 pkt.

SPÓŁKI

Kęty ustaliły ostateczną wysokości dywidendy jaką wypłacą z zysku za 2012 rok na 6 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Ministerstwo Skarbu Państwa chce, aby do końca lipca nastąpiło formalne rozpoczęcie budowy nowych bloków w Elektrowni Opole. MSP nie wyklucza kapitałowego udziału w projekcie kolejnego podmiotu Skarbu Państwa - poinformował dziennikarzy minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy powołała Mariana Rybaka na prezesa spółki - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Industrial Milk Company, ukraińska spółka z branży rolniczej, podtrzymuje prognozy finansowe na 2013 r. Grupa zakłada, że przychody wzrosną o ok. 90 proc. , a EBITDA o ok. 80 proc. Zwiększy się także zysk netto. IMC spodziewa się w tym roku wzrostu wydajności upraw słonecznika i kukurydzy.

Industrial Milk Company, ukraińska spółka z branży rolniczej, planuje do 2019 r. zwiększyć bank ziemi do 285 tys. ha ze 120,7 tys. ha obecnie. W przyszłym roku nakłady inwestycyjne powinny być mniejsze niż w tym roku, kiedy nie przekroczą 50 mln USD. IMC nie ma w planach emisji akcji.

Firma inwestycyjna TUP oczekuje, że dzięki zaplanowanej na lata 2013-2014 sprzedaży aktywów uwolni ok. 70 mln zł. Środki te w kolejnych latach przeznaczy głównie na wypłatę dywidendy oraz skup akcji własnych. Spółka najwcześniej podzieli się z akcjonariuszami zyskiem za 2014 r.

MSP nadal podtrzymuje, że do debiutu Energi ma dojść w tym roku, choć nie wyklucza jego opóźnienia lub zmiany formuły prywatyzacji spółki - poinformował dziennikarzy Włodzimierz Karpiński, minister skarbu.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, spółka zależna Hawe, złożyła jedyną ofertę na zaprojektowanie, budowę i operowanie telekomunikacyjną siecią szerokopasmową w woj. podkarpackim. Oferta o wartości 310,8 mln zł przekroczyła jednak budżet zamawiającego, który wynosił 277,2 mln zł.

Oferta notowanej na NewConnect spółki Infoscope za 4,45 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ARiMR na zakup usługi utrzymania oraz modyfikacji systemu monitorowania kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR - podała agencja na stronach internetowych.

Kompania Węglowa wydłużyła do 120 dni maksymalne terminy płatności wobec swoich kooperantów. Przedstawiciele firmy przyznają, że jej sytuacja płatnicza jest trudna, nie widzą jednak żadnych przesłanek do ogłoszenia upadłości spółki.

Wejście w życie umowy Budimeksu z Ferrowialem dotyczącej wsparcia spółki przez jej inwestora strategicznego nie obciąży dodatkowo wyników Budimeksu, gdyż budowlana spółka tworzyła rezerwy na poczet przyszłych płatności. Wpłynie jedynie na cash flow, gdyż w III kw. Budimex wypłaci Ferrowialowi płatności za ostatnie 1,5 roku.

WALUTY

Notowania złotego i polskiego długu w tym tygodniu będą zależne przede wszystkim od sentymentu na rynkach światowych. Kurs złotego powinien oscylować w przedziale 4,25-4,30/euro. Obligacje będą podążały za niemieckimi bundami - oceniają dilerzy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,3576, a kurs złotego do euro na 4,3105 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2850 USD i 130,04 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku znajdują się blisko najwyższego od 14 miesięcy poziomu - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 103,20 USD, po spadku o 0,02 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09.00 107,59-107,61 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6778,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Zdaniem analityków niska aktywność inwestorów na warszawskiej giełdzie może utrzymywać się na kolejnych sesjach, chyba, że wyraźny impuls przyniesie rozpoczynający się w USA sezon wyników. Szanse na powrót wzrostów na GPW pojawią się dopiero po przebiciu przez indeks WIG 20 2.300 pkt..

Nowelizacja budżetu państwa na 2013 roku przyniesie wzrost deficytu do około 46 mld zł z 35,6 mld zł zapisanych w ustawie - oceniają w miesięcznym raporcie analitycy Bank Pekao.

Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu PKB w 2013 r. do 1,3 proc. z 1,7 proc. prognozowanych poprzednio - wynika z lipcowego raportu banku. Pekao spodziewa się, że w czerwcu CPI spadł do 0,2 proc. rdr, co byłoby najniższym odczytem w historii.

Inflacja CPI w czerwcu obniżyła się do 0,2 proc rdr z 0,5 proc. rdr w maju - oceniają ekonomiści z banku Pekao SA. Ich zdaniem inflacja CPI na koniec 2013 roku wyniesie 0,9 proc. rdr.

W opinii ekonomistów z Pekao SA do końca 2013 roku stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie i o ile nie pojawią się wyraźne sygnały, że ożywienie gospodarcze może mieć bardziej dynamiczny charakter wraz z sygnałami narastania presji inflacyjnej, to także w 2014 roku stopy procentowe mogą pozostać bez zmian.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Przeterminowane płatności Polaków na koniec czerwca 2013 r. wzrosły do 39,85 mld zł, co oznacza, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły o 1,44 proc. Stanowi to najniższy przyrost zadłużenia w ostatnich latach - wynika z cyklicznego raportu przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

W czerwcu upadłość ogłosiło 85 firm, o 41,7 proc. więcej niż w maju i o 25,0 proc. więcej niż w czerwcu zeszłego roku - podała w komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w I połowie 2013 roku wyniosły 44,03 mld zł, czyli były o 16,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformował PZF w poniedziałkowym komunikacie.

Konsumpcja paliw w pierwszych pięciu miesiącach 2013 r. spadła o 6,6 proc. rdr - wynika z przesłanych PAP danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W maju 2013 r. popyt na paliwa zmniejszył się o 7,4 proc. rdr i wzrósł 1,4 proc. mdm.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zapowiedział, że zwróci się do ministra finansów, by przez przynajmniej cztery miesiące w 2013 r. Mazowsze nie płaciło "janosikowego". Zaznaczył, że województwo nie ma możliwości finansowych zapłacenia całej kwoty.

W niedzielę, w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Elbląga Jerzy Wilk z PiS uzyskał 51,74 proc. poparcia, pokonując kandydatkę PO Elżbietę Gelert. Jak powiedział, nie boi się wyzwań, które czekają na niego w elbląskim ratuszu.

PiS może osiągać nawet 50-procentowe poparcie w regionach, gdzie miał dotąd słabsze notowania - ocenił Jarosław Kaczyński, komentując zwycięstwo Jerzego Wilka w wyborach prezydenta Elbląga. To wzmacnia nasze dążenie, żeby wygrać i zmienić Polskę - mówił szef PiS.

Wynik wyborów w Elblągu, gdzie prezydentem miasta został kandydat PiS, powinien być dla PO sygnałem "do głębokiej refleksji" - uważa politolog UW Rafał Chwedoruk. Zwraca uwagę na sukces PiS w regionie, w którym największe poparcie zawsze miała lewica, a potem PO.

Solidarność z Grecją oraz przekonanie, że wspólnym wysiłkiem uda się przyspieszyć stabilizację tego państwa i innych państw UE przeżywających kryzys wyraził w poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski po spotkaniu z prezydentem Grecji Karolosem Papouliasem.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

W poniedziałek ministrowie finansów strefy euro mają podjąć decyzję o wypłacie kolejnej transzy pomocy dla Grecji, tymczasem z raportu tzw. trojki (EBC, KE, MFW) wynika, że choć Ateny są opóźnione we wdrażaniu niektórych reform, to poczyniły postęp.

Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się obalony prezydent Egiptu Mohammed Mursi, w poniedziałek wezwało Egipcjan do powstania przeciwko "tym, którzy chcą skraść rewolucję". W starciach armii ze zwolennikami Mursiego zginęły co najmniej 42 osoby.

(PAP)

pif/ jtt/