Skrót wiadomości - poniedziałek, 22 kwietnia

23-04-2013 06:00
23.04. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wzrost PKB w 2013 roku spowolni do 1,5 proc. rdr z 1,9 proc. w 2012 roku - wynika z prezentacji przygotowanej na konferencję prasową ministerstwa finansów.

Ministerstwo Finansów nie widzi obecnie konieczności nowelizacji budżetu w związku z rewizją prognozy wzrostu PKB na 2013 r. do 1,5 proc. z 2,2 proc. prognozowane wcześniej - powiedział na konferencji prasowej minister finansów Jacek Rostowski.

Ministerstwo Finansów nie spodziewa się zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w 2013 roku - powiedział minister finansów Jacek Rostowski. Dodał, że resort podejmie działania, które sprawią, że w 2013 r. deficyt sektora obniży się do 3,5 proc. PKB, co pozwoli na zdjęcie procedury w przyszłym roku.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2012 roku o 1,9 proc. po wzroście o 4,5 proc. w 2011 roku po korekcie - podał w poniedziałek skorygowane szacunki Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej GUS szacował, że w 2012 r. wzrost PKB wyniósł 2,0 proc.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kw. 2012 roku o 0,7 proc. po korekcie wobec 1,1 proc. szacowane wcześniej - podał w poniedziałek skorygowane szacunki Główny Urząd Statystyczny.

Rząd przyjmie aktualizację programu konwergencji w ciągu 2 tygodni - poinformował minister finansów Jacek Rostowski.

Rada Polityki Pieniężnej dotychczasowymi decyzjami stworzyła inflacji warunki do powrotu do celu inflacyjnego - uważa Andrzej Rzońca, członek RPP.

Jerzy Hausner z Rady Polityki Pieniężnej w rozmowie z agencją Dow Jones nie wyklucza dalszych obniżek stóp procentowych. Dodaje, że dyskusja nad tym będzie miała miejsce już w maju, a w razie pozostawienia stóp bez zmian, Rada powróci do dyskusji o cięciach stóp w czerwcu.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się w kwietniu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem - wynika z badania GUS.

W kwietniu 2013 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw wynosi 73 proc. wobec 75 proc. w kwietniu 2012 r. - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

W kwietniu nadal przeważają negatywne oceny koniunktury w przemyśle - podał GUS w komunikacie. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle kształtuje się, podobnie jak w marcu, na poziomie minus 6. Zarówno w kwietniu, jak i przed miesiącem poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. firm, a jej pogorszenie 21 proc.

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieznacznie negatywnie, podobnie jak w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat - podał GUS w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w kwietniu nieco mniej pesymistycznie niż w marcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzynastu lat - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania koniunktury GUS.

W kwietniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS.

Przedsiębiorcy zgłaszają w kwietniu wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na poziomie 61 proc. wobec 69 proc. w analogicznym miesiącu 2012 roku - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych GUS.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest negatywnie, podobnie jak w marcu, lecz gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat - podał GUS w komunikacie.

Baltic Dry Index w poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r. wyniósł 889 pkt. wobec 876 pkt. w poniedziałek 15 kwietnia, co oznacza wzrost o 1,48 proc.

Indeks Cen Mieszkań (ICM) spadł w marcu o 0,3 pkt do 845,4 pkt. - podał w poniedziałek portal nieruchomości domy.pl.

Globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w ubiegłym tygodniu ponownie spadł, podczas gdy wskaźnik apetytu na ryzyko dla strefy euro (EURAI) po raz kolejny wzrósł.

PAIiIZ prowadzi obecnie 153 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3,5 mld euro, które mogą stworzyć 29,1 tys. miejsc pracy - poinformowała PAP Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W piątek, 19 kwietnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 33.941,82 mln zł wobec 33.796,75 mln zł w czwartek - podał NBP. W depozycie na koniec dnia było 801,50 mln zł.

W marcu spadł indeks aktywności w gospodarce amerykańskiej NAI (National Activity Index) - wynika z danych Banku Rezerw Federalnych z Chicago.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu spadła do 4,92 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

BUDŻET, DŁUG

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku wyniósł 62.698 mln zł, czyli 3,9 proc. PKB - podał w poniedziałek GUS. Dług sektora finansów publicznych wyniósł 886.779 mln zł czyli 55,6 proc. PKB.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2013 roku spadnie do 57,325 mld zł z 62,698 mld zł w 2012 roku - podał w poniedziałek Eurostat.

Udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu Skarbu Państwa na koniec lutego 2013 roku wyniósł 54,4 proc. wobec 54,8 proc. na koniec stycznia 2013 r. i wobec 54,5 proc. na koniec 2012 roku - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Zapadalność zadłużenia krajowego w 2013 roku, według stanu na 28 lutego, wynosiła 78.285 mln zł; w 2014 roku jest to 63.019 mln zł - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność długu zagranicznego w 2013 roku, według stanu na 28 lutego 2013 roku, wynosiła 725 mln euro - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Na koniec lutego 69,2 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2013 roku wzrosło o 498,5 mln zł, tj. o 0,1 proc. mdm do 814.902,6 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec lutego 2013 r. wyniosło 69,2 proc. całości wobec 67,9 proc. na koniec stycznia 2013 r. i wobec 68,4 proc. na koniec grudnia 2012 r. - podał resort finansów w komunikacie.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 205,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 146,2 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Dopiero 29 maja, przy okazji publikacji wiosennej prognozy gospodarczej dla UE, Komisja Europejska skomentuje dane nt. deficytu i długu publicznego w Polsce i pozostałych krajach Unii - poinformował w poniedziałek w Brukseli rzecznik KE Olivier Bailly.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,02 proc. i wyniósł 2.278,07 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,09 proc., do 6.280,62 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,24 proc. i wyniósł 7.478,11 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu nie zmienił się i wyniósł 3.652,13 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 1,41 proc. i wyniósł 17.872,89 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 1,9 proc. i wyniósł 13.568,37 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,1 proc. i wyniósł 2.242,17 pkt.

SPÓŁKI

Dom Development zakłada, że w kolejnych miesiącach co najmniej utrzyma sprzedaż notowaną w pierwszych trzech miesiącach roku. Jeśli w 2013 r. znajdzie nabywców na ok. 1.500 mieszkań, to rok będzie "udany", ale liczba ta może być wyższa - poinformował PAP Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Dom Development może w kolejnych latach wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy podobną część zysku netto, jak ma mieć to miejsce w przypadku zysku za 2012 r., czyli blisko 100 proc. - wynika z wypowiedzi prezesa Jarosława Szanajcy dla PAP.

Polnord oczekuje, że w tym roku co najmniej utrzyma poziom sprzedaży mieszkań z 2012 r. Deweloper liczy też na wydanie klientom podobnej liczby lokali, co przed rokiem. Marża brutto ze sprzedaży powinna wynieść w 2013 r. 10-15 proc. - poinformowali PAP przedstawiciele Polnordu.

Zarząd Polnordu nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2012 r., jednak chce by spółka powróciła do regularnych wypłat dywidendy od 2014 r. - poinformował PAP Tomasz Sznajder, wiceprezes dewelopera.

Zarząd CEZ proponuje wypłatę 40 CZK brutto na akcję z zysku za 2012 rok - podał CEZ w komunikacie.

Netia spodziewa się, że w 2013 r. przychody spółki w segmencie klientów indywidualnych spadną, co ma być częściowo zniwelowane przez jednocyfrowy wzrost w sektorze biznesowym. Spółka planuje podobne rdr rozłożenie nakładów inwestycyjnych, chce utrzymać poziom zatrudnienia - poinformował PAP prezes Mirosław Godlewski.

Po pierwszym kwartale Netia przekroczyła 90 tys. abonentów usług telewizyjnych - poinformował PAP prezes spółki, Mirosław Godlewski.

Telekomunikacja Polska chce uruchomić w tym tygodniu nową markę sim-only usług telefonii komórkowej. Marka NJU.Mobile ma być najtańszą marką komórkową na polskim rynku. Główną marką komórkową grupy pozostanie Orange - poinformowali na konferencji przedstawiciele TP.

PBG sprzedało 15.718.841 akcji Grupy Duon, stanowiących 15,34 proc. w głosach i kapitale zakładowym tej spółki - podało PBG w komunikacie.

Dynamika składanych przez klientów wypowiedzeń umów z platformą nc+ wyhamowała - poinformował PAP Arkadiusz Mierzwa, rzecznik prasowy platformy nc+. Dodał, że do tej pory wypowiedzenia złożyło ok. 150 tys. abonentów.

W ocenie prezesa Budimeksu Dariusza Blochera obecny konsensu prognoz wyników na I kw. 2013 r. budowlanej grupy jest konserwatywny. Pozycją, która pozytywnie wpłynęła na wyniki były m.in. wyłączenia konsolidacyjne. Istotny udział w wynikach I kw. miała działalność deweloperska. Rentowność tego segmentu wzrosła.

Budimex liczy, że pomimo spadku sprzedaży, grupie w 2013 r. uda się wypracować zysk netto i EBIT porównywalne do uzyskanych w 2012 r. Obecny portfel zamówień jest niższy niż na koniec 2012 r. Pozycja gotówkowa na koniec 2013 r. może być niższa rdr, ale obecnie jest za wcześnie na wiarygodne szacunki.

Industrial Milk Company zainwestuje w tym roku 46-50 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie. Na 2013 rok firma zaplanowała przejęcia i prace nad wzrostem efektywności grupy.

CEDC spodziewa się, że obligacje spółki zapadające w 2016 r. o wartości około 81 mln euro oraz o wartości około 106 mln USD zostaną wykupione za gotówkę, natomiast obligacje o wartości 349 mln euro i 274 mln USD pozostaną niewykupione. Ich posiadacze otrzymają nowe obligacje zabezpieczone i nowe obligacje zamienne, które wyemituje CEDC Finance Corporation International.

Integer w I kwartale 2013 roku rozstawił ok. 500 paczkomatów. Spółka podtrzymuje całoroczny plan rozlokowania ok. 3-3,5 tys. maszyn - poinformował PAP Rafał Brzoska, prezes Integera. Dodał, że start komercyjnej sprzedaży automatów pocztowych w II połowie roku jest realny.

Oferta Qumaka za 4,2 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na "Dostawę urządzeń oraz oprogramowania, wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia pełnej funkcjonalności Centralnego Punktu Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego"- podało Centrum Projektów Informatycznych.

PBG sprzedało 15.718.841 akcji Grupy Duon, stanowiących 15,34 proc. w głosach i kapitale zakładowym tej spółki - podało PBG w komunikacie.

Spółka AC planuje utrzymanie w 2013 roku dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów, chce zwiększać sprzedaż przede wszystkim za granicą m.in. w Ameryce Łacińskiej i krajach WNP. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosą w tym roku ok. 11 mln zł - poinformowała PAP prezes spółki Katarzyna Rutkowska.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca m.in. miesięcznika "Nowy Przemysł" i serwisu wnp.pl, zadebiutuje na NewConnect w piątek 26 kwietnia - poinformował PAP Wojciech Kuśpik, prezes PTWP. Dodał, że celem spółki jest debiut na głównym parkiecie GPW za 2-3 lata.

Bowim rozważa nawiązanie strategicznej relacji z międzynarodowym koncernem stalowym lub współpracę z partnerem finansowym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Skorygowany zysk na akcję spółki Halliburton, firmy związanej z branżą naftową, wyniósł w I kw. 2013 r. 67 centów - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Caterpillar zanotował w I kw. 2013 r. zysk 1,31 USD na akcję - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy spodziewali się zysku 1,38 USD na akcję.

WALUTY

EURPLN powinien w najbliższych dniach zachować przedział 4,095-4,1250 i jest prawdopodobne, że w długim terminie będzie się umacniał - oceniają analitycy. Dodają, że złoty jest wspierany przez popyt inwestorów zagranicznych na polskie obligacje. Ważna dla rynku długu będzie wtorkowa aukcja organizowana przez MF.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1448, a kurs złotego do euro na 4,1025 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3037 USD i 130,00 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną trzecią sesję, z powodu ocen, że w ostatnim okresie spadki cen ropy były przesadzone - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 88,51 USD, po wzroście o 50 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 99,84-99,86 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6915,75 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem przewagi podaży. Zdaniem analityków, do końca kwietnia WIG 20 powinien poruszać się w obrębie konsolidacji 2.250 pkt.-2.300 pkt. Dodają, że dalszego pogorszenia nastrojów należy spodziewać się w maju.

W kolejnych kwartałach tego roku powinny pojawić się wyraźniejsze symptomy ożywienia gospodarczego - wynika z raportu "Instrument Szybkiego Reagowania", przygotowanego przez grupę naukowców z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z PARP.

Możliwe jest pogorszenie się sytuacji w budownictwie - wynika z raportu "Instrument Szybkiego Reagowania", przygotowanego przez grupę naukowców z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z PARP.

Obecnie stan gospodarki uzależniony jest silnie od decyzji politycznych i nastrojów społecznych. Ten rok upłynie pod znakiem pełzającego spowolnienia, w granicach 0,8-1,5 proc. PKB - uważa Krzysztof Opolski, kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.

Do czerwca CPI będzie się obniżać i sięgnie 0,5 proc., a potem zacznie rosnąć, by na koniec roku wynieść 1,1 proc. rdr - prognozuje bank Nomura. Zdaniem banku możliwa jest jedna obniżka stóp procentowych NBP o 25 pb.

W USA na giełdach nadal mamy rynek byka. Inwestorzy powinni poczekać na konkretne dowody odwrócenia trendu zanim zaczną się wycofywać z rynku - ocenia Barry Ritholtz, analityk rynków akcji i prezes Fusion IQ.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Rynek telefonii komórkowej z uwzględnieniem spadku opłat hurtowych MTR w 2013 roku zmniejszy się o 10 proc. - poinformował PAP Miroslav Rakowski, prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej. Jego zdaniem przychody PTC również będą spadać, ale najwolniej spośród trzech największych operatorów mobilnych.

Liczba raportów udostępnionych bankom przez Biuro Informacji Kredytowej wyniosła w I kwartale 2013 roku 6,68 mln, czyli była o 11,7 proc. niższa niż rok wcześniej. W marcu 2013 roku liczba raportów wyniosła 2,38 mln sztuk, czyli była o 21,8 proc. niższa niż rok wcześniej - poinformował PAP BIK w poniedziałkowym raporcie.

Produkcja stali surowej w Polsce w marcu 2013 r. wyniosła 680 tys. ton wobec 797 tys. ton w lutym 2012 r., co oznacza spadek o 14,7 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

W pierwszym kwartale 2013 roku apteczny rynek leków wydawanych na receptę wzrósł wartościowo (w cenach detalicznych brutto) o 12,8 proc. rdr - poinformowała w komunikacie prasowym IMS Health, firma badająca rynek farmaceutyczny. W porównaniu do I kwartału 2011 roku, czyli przed wprowadzeniem ustawy refundacyjnej, rynek spadł o 4,9 proc.

Na początku czerwca rząd może przyjąć projekt ustawy wprowadzający solidarną odpowiedzialność za zaległy VAT - zapowiedział w poniedziałek w Gdyni wiceminister finansów Maciej Grabowski. Ma to przeciwdziałać nadużyciom m.in. w obrocie paliwami.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Koalicji PO-PSL nic nie grozi - zapewnił w poniedziałek rzecznik rządu Paweł Graś. To reakcja na słowa Janusza Piechocińskiego, który zadeklarował, że odejdzie z rządu, jeśli jego pomysły nie będą honorowane, bo - jak mówił - nie zamierza być "malowanym wicepremierem".

Powołanie nowego resortu nie załatwi spraw, które są bardziej złożone - powiedział w poniedziałek w Poznaniu wiceminister gospodarki Janusz Piechociński, odnosząc się do informacji o możliwości utworzenia ministerstwa energetyki.

Dotychczasowy poseł PiS Bolesław Piecha (PiS) zwyciężył w niedzielnych wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu rybnickim. Pokonał siedmiu innych kandydatów, którzy ubiegali się o mandat po zmarłym w styczniu senatorze Antonim Motyczce (PO).

PiS pokazało, że może wygrywać nawet na bardzo trudnym dla siebie terenie - powiedział w poniedziałek prezes partii Jarosław Kaczyński, komentując zwycięstwo Bolesława Piechy (PiS) w niedzielnych wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu rybnickim.

Największym zaufaniem wciąż cieszy się prezydent Bronisław Komorowski, któremu ufa 70 proc. respondentów - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się b. prezydent Aleksander Kwaśniewski, którego zaufaniem obdarzyło 54 proc. ankietowanych.

Lider RAŚ Jerzy Gorzelik zrezygnował w poniedziałek z funkcji członka zarządu woj. śląskiego. RAŚ przyjął też uchwałę o opuszczeniu koalicji tworzonej dotąd w sejmiku z PO i PSL. Śląska PO chce jeszcze rozmawiać z RAŚ, dopuszcza też rządzenie wyłącznie z PSL.

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba powiedział dziennikarzom w poniedziałek w Luksemburgu, że zamierza prowadzić twarde rozmowy z Czechami na temat ich zarzutów wobec jakości polskiej żywności. Rozmowy polsko-czeskie mają się odbyć w Pradze 6 maja.

Chcielibyśmy, aby lotnisko w Modlinie zaczęło ponownie obsługiwać samoloty najpóźniej 1 lipca - powiedział na poniedziałkowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego prezes modlińskiego portu Piotr Okienczyc.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Prezydent Włoch Giorgio Napolitano został zaprzysiężony w poniedziałek na drugą siedmioletnią kadencję. 87-letni Napolitano jest pierwszym w historii ponownie wybranym szefem państwa. Wybrano go w sobotę, po politycznym impasie i porażce innych kandydatów.

Będziemy motywować władze Ukrainy do zwiększenia tempa reform, by w listopadzie mogła być podpisana umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z UE - poinformował w poniedziałek w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Rząd Serbii zatwierdził w poniedziałek porozumienie z Kosowem ws. normalizacji stosunków. Kompromis, osiągnięty w trakcie prowadzonych w Brukseli pod auspicjami UE rozmów premierów obu państw, otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych UE z Belgradem.

Komisja Europejska zaleciła w poniedziałek państwom UE rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Serbią, a także negocjacji umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy UE a Kosowem. Daty rozpoczęcia rozmów Bruksela ma wyznaczyć w czerwcu.

Władze Grecji ogłosiły w poniedziałek, że będą przyznawały pięcioletnie zezwolenia na pobyt obywatelom państw spoza UE, którzy kupią lub wynajmą nieruchomości na sumę powyżej 250 tys. euro. Celem tej decyzji jest ożywienie greckiego sektora nieruchomości.

Podejrzany o przeprowadzenie zamachów w Bostonie Dżochar Carnajew odzyskał w niedzielę wieczorem przytomność i zaczął pisemnie odpowiadać na pytania - poinformowały niektóre amerykańskie media. Inne podają, że jest nadal nieprzytomny. FBI krytykowana jest za brak czujności.

Podejrzanemu o przeprowadzenie zeszłotygodniowych zamachów w Bostonie Dżocharowi Carnajewowi postawiono m.in. zarzut zastosowania broni masowego zniszczenia - poinformowało w poniedziałek amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości.

Zamachy bombowe w Bostonie, o które podejrzani są zamieszkali w USA czeczeńscy imigranci, mogą skomplikować prace nad ustawą imigracyjną. Jej przeciwnicy już apelują, by wstrzymać albo odwlec reformę do czasu, gdy śledztwo wykaże wady systemu imigracyjnego.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w poniedziałek, że jest w fazie omawiania z władzami Iranu "możliwych dat" nowego spotkania na temat programu nuklearnego Teheranu. MAEA dała do zrozumienia, że terminu jeszcze nie ustalono.

Organ doradczy króla Arabii Saudyjskiej zasugerował rządowi w poniedziałek, by weekend przypadał na piątek i sobotę, co ma ożywić gospodarkę królestwa. Obecnie wolnymi dniami są czwartek i piątek, a to ogranicza możliwość współpracy z partnerami z zagranicy.(PAP)

pif/ ana/