Skrót wiadomości - poniedziałek, 2 września, 17.00

02-09-2013 17:00
02.09. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik PMI dla Polski w sierpniu 2013 roku wzrósł do 52,6 pkt. z 51,1 pkt. w lipcu - podał HSBC w poniedziałkowym komunikacie.

Banki w lipcu obniżyły oprocentowanie złotowych kredytów dla gospodarstw domowych na nieruchomości oraz kredytów konsumpcyjnych, a także kredytów ogółem dla przedsiębiorstw - wynika z danych NBP.

Oprocentowanie depozytów ogółem w lipcu 2013 roku obniżyło się - wynika z danych NBP.

W serwisie pracuj.pl w sierpniu pracodawcy opublikowali 29.999 ofert pracy, o 8 proc. więcej rdr i o 10 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu - poinformował PAP serwis pracuj.pl.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w lipcu, trzeci raz z rzędu, się obniżył - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Oznacza to, że w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać, co będzie efektem głównie czynników sezonowych.

W III kwartale 2013 r. nastąpiła znacząca poprawa koniunktury w polskim rolnictwie - poinformował w komunikacie z badań Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

W sierpniu 2013 r. upadło 66 firm wobec 76 firm w sierpniu zeszłego roku - podała spółka Euler Hermes Collections z Grupy Allianz, powołując się na dane Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku roku opublikowano informację o upadłości 647 firm wobec 623 firm w analogicznym okresie 2012 roku

Baltic Dry Index w poniedziałek, 2 września 2013 r. wyniósł 1.139 pkt. wobec 1.169 pkt. we wtorek, 27 sierpnia, co oznacza spadek o 2,6 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 51,4 pkt. wobec 50,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 51,8 pkt. wobec 50,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 49,7 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe dane.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2013 roku 57,2 pkt. wobec 54,8 pkt. w lipcu, po korekcie - podano w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w sierpniu 2013 roku 50,1 pkt. wobec 47,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w końcowych wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Skarbu Państwa spodziewa się, że w 2014 roku przychody z prywatyzacji wyniosą 3,7 mld zł, a w kolejnych latach będą się zmniejszać - poinformował podczas konferencji minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Przychody z prywatyzacji po sierpniu 2013 roku wyniosły 1,891 mld zł, a dochody z dywidend wynoszą 2,038 mld zł - podał resort skarbu w przysłanej PAP informacji.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje pobierać kolejnych dywidend zaliczkowych ze spółek publicznych - poinformował dziennikarzy minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec lipca 2013 roku 1.190,255 mln zł, czyli 54,1 proc. planu na ten rok - podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Deficyt budżetu państwa po lipcu wyniósł 25.949,648 mln zł wobec 25.917,1 mln zł szacowanego wcześniej - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Wpływy z VAT wyniosły po lipcu 51,9 proc. planu rocznego, czyli 65.639,010 mln zł - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 30 sierpnia 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 150.254,05 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

Ministerstwo Skarbu Państwa spodziewa się, że w 2014 roku przychody z prywatyzacji wyniosą 3,7 mld zł, a w kolejnych latach będą się zmniejszać - poinformował podczas konferencji minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 225,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 159,7 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu bez zmian wyniósł 2.098,45 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 1,4 proc. i wyniósł 13.572,92 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2013 r. wyniósł 9.546,3 mln zł, czyli o 0,1 proc. więcej niż przed rokiem - podała Komisja Nadzoru Finansowego. W lipcu zysk netto sektora wyniósł 1.379,7 mln zł.

Komisja Europejska zatwierdziła plan restrukturyzacji Millennium BCP, w którym nie zobowiązała go do sprzedaży Banku Millennium - poinformował Millennium BCP w poniedziałkowym komunikacie.

Zysk EBITDA Polkomtelu w I połowie 2013 r. wzrósł do 1,471 mld zł z 1,452 mld zł rok wcześniej. Przychody telekomu zmalały w okresie I-VI do 3,38 mld zł z 3,57 mld zł w I półroczu 2012 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Prognoza skonsolidowanych wyników Elektrobudowy na II półrocze 2013 r. zakłada, że przychody ze sprzedaży wyniosą 499,1 mln zł, zysk netto 18,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki 18,1 mln zł - podała Elektrobudowa w poniedziałkowym komunikacie.

Elektrobudowa pracuje nad restrukturyzacją segmentu "rynek przemysłu", którego strata obciążyła wyniki pierwszego półrocza. Elektrobudowa może istotną część zysku za 2013 r. przeznaczyć na dywidendę. Szansę na przyszłość Elektrobudowa wiąże m.in. ze zleceniami od PSE - poinformowali przedstawiciele spółki.

Pozbud T&R prognozuje, że wypracuje w 2013 r. ok. 10,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 15,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy przychodach grupy na poziomie blisko 120,7 mln zł - podał Pozbud T&R w komunikacie.

Tauron unieważni przetarg na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno, jeśli nie otrzyma od konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa gwarancji do 30 września - poinformował prezes Tauronu Dariusz Lubera.

Ustalenie przez URE kwoty korekty końcowej kosztów osieroconych zmniejszy wynik finansowy grupy Tauron za 2013 r. o ok. 18,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Cinema City liczy na dobrą drugą połowę 2013 r. Operatorowi kin ma pomóc "obiecujący" repertuar filmowy, zwłaszcza premiery w IV kwartale. Pod koniec roku operator może otworzyć 1-2 multipleksy w Rumunii. Szacuje, że w całym roku wyda na inwestycje 20-25 mln euro.

Gant chce zaproponować wykup obligacji przeterminowanych o wartości ponad 20 mln zł z emisji, które zapadały w maju, czerwcu i sierpniu - poinformował dziennikarzy Krzysztof Brzeziński, prezes dewelopera. Gant uzależnia plany redukcji zadłużenia do 396,3 mln zł na koniec 2013 r. od sprzedaży centrum handlowego Marino.

Spółka windykacyjna PRESCO w ciągu najbliższych tygodni planuje uruchomić działalność w Rosji i do końca roku kupić tam pakiet wierzytelności. Spółka chce również uruchomić pożyczki gotówkowe dla swoich klientów - poinformował na konferencji wiceprezes Wojciech Andrzejewski.

Grupa Kruk planuje wejście na rynek hiszpański jeszcze w tym roku, a następnie spółka będzie chciała rozszerzyć działalność na Rosję i Turcję - poinformował prezes Piotr Krupa. Grupa chce również nawiązać współpracę z bankami w sprawie ewentualnego zakupu w przyszłości wierzytelności hipotecznych.

Hawe chce pokazywać dodatnią dynamikę wyników finansowych również w kolejnych kwartałach tego roku. Spółka do połowy września chce pozyskać 10 mln zł z emisji nowych obligacji na programy pilotażowe projektu budowy sieci światłowodowej - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

Grupa Azoty do końca 2013 r. planuje przeprowadzić przegląd prowadzonych w grupie projektów inwestycyjnych - poinformował dziennikarzy Andrzej Skolmowski, wiceprezes spółki. W jego ocenie grupa będzie potrzebowała finansowania zewnętrznego, ale najwcześniej w 2014 r.

Giełdowy debiut PKP Cargo odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie - ustaliła PAP w źródłach zbliżonych do władz PKP.

Instal Kraków podpisał z Enea Wytwarzanie umowę na budowę kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla mocy około 800 MWe. Wartość umowy to 88,2 mln zł netto - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Oferta Budimeksu o wartości 61,1 mln zł netto na budowę obiektu na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy została wybrana jako najkorzystniejsza - poinformowała spółka w komunikacie.

Modelowa marża rafineryjna w sierpniu 2013 roku spadła do 4 USD na baryłce z 4,7 USD w lipcu. Rok wcześniej w sierpniu marża wynosiła 7,3 USD - poinformował PKN Orlen na swojej stronie internetowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w sierpniu wyniosły 98,8 mln zł, czyli były o 14,4 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Na notowania polskiej waluty w najbliższych dniach będą wpływać głównie informacje z USA, ważne będzie też posiedzenie EBC. Kurs złotego nie powinien opuścić przedziału 4,24-4,28 za euro. Polskie obligacje, które znalazły się pod presją m.in. z powodu lepszego odczytu wskaźnika PMI, powinny konsolidować się wokół obecnych poziomów.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2164 a kurs złotego do euro na 4,2507 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3207 USD i 131,09 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 113,05-113,07 USD za baryłkę.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku mocno spadają, bo prezydent USA chce zgody amerykańskiego kongresu na atak na Syrię - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 104,21 USD, po zniżce o 3,44 USD.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie mocno rosną po publikacji danych PMI dla sektora wytwórczego w Chinach - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.245,00 USD za tonę, po zwyżce notowań o 2,0 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wzrosty indeksów dzięki poprawie nastrojów na świecie, a w tym tygodniu dla inwestorów w Polsce najważniejsze będą dane z USA, szczególnie z rynku pracy w piątek - uważają analitycy. Nad rynkiem ciąży perspektywa ograniczenia QE3 i decyzja polskiego rządu ws. OFE.

RPP utrzyma stopy procentowe do końca 2013 roku, a prawdopodobnie też przez większą część 2014 roku - oceniają ekonomiści z banku Goldman Sachs.

Dane o PKB za II kwartał potwierdziły, że gospodarka odbija od dna osiągniętego na początku tego roku. Jest szansa, że tempo wzrostu PKB będzie wyraźnie powyżej 1,0 proc. w III kwartale tego roku i powyżej 2,0 proc. w IV kwartale - ocenia Maciej Reluga z Rady Gospodarczej przy premierze.

Rezerwa Federalna ograniczy we wrześniu skalę skupowanych miesięcznie obligacji o 15 mld USD. Decyzję Fed mogłyby powstrzymać wyraźnie słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy w USA - oceniają analitycy JPMorgan.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W piątek, 30 sierpnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 28.623,97 mln zł wobec 30.054,18 mln zł w czwartek - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w piątek 93,00 pb, wobec 89,50 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Klub Platformy Obywatelskiej złożył w piątek w Sejmie projekt ustawy o powiecie metropolitalnym - poinformowali w poniedziałek śląscy posłowie PO. Ustawa miałaby dotyczyć nie tylko tego regionu, o tworzeniu powiatów metropolitalnych miałaby decydować Rada Ministrów.

Republikanie wystosowali w poniedziałek do rządu w trybie pilnym interpelację, zawierającą 22 pytania dot. rządowych planów ws. OFE. Pytają m.in. o ich zgodność z konstytucją i umowami międzynarodowymi oraz o to, czy nie spowodują konieczności wypłaty odszkodowań.

Dotychczasowa wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Kielcach Renata Janik obejmie w Sejmie mandat po zmarłym pośle PO Konstantym Miodowiczu - poinformowała PAP szefowa świętokrzyskich struktur PO Marzena Okła-Drewnowicz.

Komisarz wyborczy w Olsztynie odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydenta i rady tego miasta. Inicjator referendum zebrał zbyt mało podpisów poparcia - podało w poniedziałek Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizują listopadowy ONZ-owski szczyt klimatyczny w Warszawie - poinformował w poniedziałek minister środowiska Marcin Korolec. Poprzedni przetarg na organizatora tej konferencji został unieważniony w sierpniu.

46 osób zginęło, 364 zostało rannych w 310 wypadkach drogowych, do których doszło w ostatni weekend wakacji - poinformował PAP rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski. Zatrzymano też 1665 nietrzeźwych kierowców.

Dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie najwcześniej po 30 latach kary zażądał w poniedziałek prokurator dla Katarzyny W., oskarżonej o zabicie półrocznej córki Magdy. Obrońca chce uniewinnienia argumentując, że dowody nie dają podstaw do skazania.

Prezydent Bronisław Komorowski otworzył w poniedziałek XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas inaugurującego przemówienia mówił m.in. o sukcesie wystawy, która w ciągu dwóch dekad urosła do trzeciej tego typu imprezy w Europie.

Szef parlamentarnego zespołu ds. zbadania katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz (PiS) zwrócił się do prokuratora generalnego o objęcie osobistym nadzorem postępowania ws. katastrofy smoleńskiej prowadzonego przez wojskową prokuraturę. Zarzucił wojskowym śledczym m.in. matactwo.

W poniedziałek ruszyła ekologiczna kampania edukacyjna dla dzieci - poinformował minister środowiska Marcin Korolec. Specjalny spot telewizyjny oraz strona internetowa mają zachęcać dzieci i ich rodziców do oszczędzania zasobów środowiska i segregowania śmieci.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Konflikt wewnętrzny w Syrii spowodował trwałe przemieszczenie 7 milionów jej mieszkańców, czyli niemal jednej trzeciej ludności kraju, a międzynarodowa pomoc dla tych uchodźców jest kroplą w morzu potrzeb - oświadczył w poniedziałek wyższy funkcjonariusz ONZ.

Prezydent Izraela Szimon Peres wyraził w poniedziałek poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który zwrócił się do Kongresu USA o zatwierdzenie operacji militarnej w Syrii.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow ostrzegł w poniedziałek, że jeśli USA użyją siły wobec Syrii, to akcja ta oddali lub nawet uniemożliwi zwołanie konferencji na temat politycznego uregulowania konfliktu w tym kraju, nazywanej Genewą 2.

Jeden z liderów antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny nieznacznie zyskał w sondażach przed niedzielnymi wyborami mera Moskwy. W opublikowanym w poniedziałek badaniu niezależnego Centrum Jurija Lewady zajmuje on drugie miejsce z 18-procentowym poparciem. Według tego sondażu zdecydowanym faworytem wyborów jest urzędujący mer Siergiej Sobianin, na którego chce głosować 58 proc. respondentów.

Białoruski Komitet Śledczy wszczął sprawę karną przeciwko głównemu akcjonariuszowi rosyjskiego producenta nawozów potasowych Urałkalij, miliarderowi Sulejmanowi Kerimowowi - poinformował w poniedziałek przedstawiciel Komitetu Śledczego. Działania rosyjskiego biznesmena i polityka zakwalifikowano jako "organizację nadużycia władzy i uprawnień służbowych". "Maksymalna kara z tego artykułu przewiduje pozbawienie wolności do lat 10 wraz z konfiskatą mienia" - powiedział przedstawiciel Komitetu.

Kilkadziesiąt osób zostało rannych w poniedziałek w prefekturze Saitama, w środkowej Japonii, po przejściu tornada, które zniszczyło wiele domów - podała japońska telewizja NHK. Blisko 30 tys. gospodarstw domowych nie ma prądu.

Niespotykanie gorące tegoroczne lato w Japonii spowodowało śmierć co najmniej 338 osób - poinformowała w poniedziałek japońska telewizja NHK. Aż 54 tys. osób hospitalizowano z powodu udarów słonecznych i odwodnienia.

W kopenhaskim porcie lotniczym Kastrup trwa w poniedziałek strajk pracowników lotniskowych służb bezpieczeństwa; w terminalu międzynarodowym obsługującym m.in. skandynawskie linie SAS na odprawę czeka kilka tysięcy ludzi.

Przed sądem przysięgłych w Hagen rozpoczął się w poniedziałek proces przeciwko byłemu SS-manowi i funkcjonariuszowi hitlerowskiej policji granicznej Siertowi Bruinsowi. Oskarżony jest o współudział w zastrzeleniu w 1944 roku holenderskiego partyzanta.

(PAP)

amp/ jtt/