Skrót wiadomości - poniedziałek, 18 lutego 19-02-2013 06:00

19-02-2013 06:00
19.02. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2013 roku wyniosło 3.680,3 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 0,4 proc., a mdm spadło o 10,5 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Liczba oddanych do użytku mieszkań w styczniu 2013 roku wyniosła 13.187 i wzrosła rdr o 5,8 proc., a mdm spadła o 26,0 proc. - podał w poniedziałek GUS.

Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, w styczniu 2013 roku wyniosła 8.063 i w ujęciu rocznym spadła o 24,2 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła o 31,9 proc. - podał w poniedziałek GUS.

Liczba rozpoczętych budów mieszkań w styczniu 2013 roku spadła o 38,4 proc. rdr i wyniosła 4.144 - podał w poniedziałek GUS.

Obecnie najlepszym poziomem dla głównej stopy NBP byłby poziom 3,0 proc. - uważa Andrzej Bratkowski z Rady Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem po stronie czynników krajowych nie ma żadnych zagrożeń dla inflacji.

W tej chwili brak jest jakiejkolwiek przestrzeni do obniżek stóp procentowych - uważa Jan Winiecki z Rady Polityki Pieniężnej.

Polska waluta w dalszych ciągu posiada potencjał aprecjacyjny, pomimo możliwych krótkookresowych wahań kursu złotego - ocenili w kwartalnym raporcie analitycy Ministerstwa Gospodarki.

Popyt krajowy w Polsce będzie słaby jeszcze przez dość długi okres. Nie należy też oczekiwać tak silnych wzrostów cen na rynkach surowców i żywności, jak w ostatnich latach - ocenia Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP. Kurs złotego jest lekko poniżej kursu równowagi i jest to dobre dla gospodarki.

Technicznie Polska mogłaby wejść do strefy euro w 2016 roku - poinformował w poniedziałek w Radiu PiN główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki.

Nie zakładamy korekty wzrostu PKB w 2013 roku i budżetu, ale obserwujemy sytuację. Spowolnienie gospodarcze w Europie będzie miało implikacje dla tempa wzrostu w Polsce - poinformował w poniedziałek w Radiu PiN główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki.

Pogarszające się negatywne nastroje konsumenckie oraz słabe perspektywy wzrostu dochodów przemawiają za utrzymaniem się niskiego tempa wzrostu spożycia prywatnego w najbliższych kwartałach - wynika z raportu NBP "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2012 r.".

Nie ma potrzeby interwencji Europejskiego Banku Centralnego na rynku walutowym, bo kurs euro wobec dolara jest w "normalnym przedziale" - uważa członek zarządu EBC Ewald Nowotny.

Sytuacja finansowa jest stabilniejsza na początku 2013 r. niż w poprzednich latach, ale by zapewnić, że Europa wyjdzie z kryzysu, potrzeba dalszych reform - oświadczył w poniedziałek w Parlamencie Europejskim szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka w grudniu 2012 r. wyniosła 13,9 mld euro wobec nadwyżki 15,9 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w styczniu 2013 r. wyniósł 187,2 pkt., wobec 182,3 pkt. w grudniu 2012 r. po rewizji w dół o 0,1 pkt. i wobec 188,3 pkt. w styczniu 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Indeks mdm wzrósł o 2,69 proc., a rdr spadł o 0,58 proc.

Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w ubiegłym tygodniu wzrósł, podczas gdy wskaźnik apetytu na ryzyko dla strefy euro obniżył się.

Baltic Dry Index w poniedziałek, 18 lutego 2013 r. wyniósł 747 pkt. wobec 746 pkt. w poniedziałek 11 lutego, co oznacza wzrost o 0,13 proc.

BUDŻET, DŁUG

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w piątek 92,11 punktów bazowych, wobec 91,53 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) zakończyły 2012 rok łącznym deficytem poniżej 3 mld zł wobec 7,122 mld zł nadwyżki po trzech kwartałach ubiegłego roku - poinformowało PAP źródło w Ministerstwie Finansów.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 2,09 proc. i wyniósł 11.407,87 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,4 proc. i wyniósł 2.421,56 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 1,35 proc. i wyniósł 19.076,83 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,34 proc. i wyniósł 2.476,01 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,16 proc., do 6.318,19 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,46 proc. i wyniósł 7.628,73 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,18 proc. i wyniósł 3.667,04 pkt.

SPÓŁKI

Budimex wypracował w IV kw. 2012 r., według wyliczeń PAP, 109,4 mln zł zysku netto. Wynik ten okazał się o 42,6 proc. lepszy od konsensusu rynkowego, który przewidywał 76,7 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2012 r. miał wartość 4,9 mld zł. Pozycja gotówkowa netto grupy na koniec 2012 roku wynosiła 1,19 mld zł wobec 1,6 mld zł rok wcześniej - poinformował Budimex w komunikacie.

Budimex oczekuje, że w 2013 roku trudno mu będzie utrzymać marże w segmencie budowlanym na poziomie z 2012 r. Spółka liczy na utrzymanie marży w segmencie deweloperskim - poinformował Dariusz Blocher, prezes spółki.

Konsorcjum z Budimeksem rozważa złożenie odwołania do KIO w sprawie przetargu na dokończenie dwóch odcinków autostrady A1, gdzie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Salini - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Dariusz Blocher.

Kulczyk Oil Ventures rozważa zakup kolejnych aktywów wydobywczych. Spółka jest zainteresowana aktywami w Europie, choć nie wyklucza wyjścia na inne obszary, jeśli pojawią się ciekawe okazje. Transakcja mogłaby łączyć się z wejściem na któryś z uznanych rynków międzynarodowych. W grę wchodzą różne metody finansowania przejęcia - zarówno kredyt bankowy, jak i wymiana akcji w przypadku połączenia firm.

Wydobycie należącego do Kulczyk Oil Ventures KUB-Gasu na koniec 2013 roku może wzrosnąć do ponad 765 tys. m sześc. netto (w części przypadającej na KOV) z ok. 500 tys. metrów sześciennych netto obecnie - powiedział PAP Jakub Korczak, wiceprezes KOV ds. relacji inwestorskich. W tym roku KUB-Gas powinien wygenerować blisko 80 mln USD cash flow.

Asseco Poland podpisało umowy kupna 100 proc. akcji spółki ZETO Bydgoszcz za kwotę 90,89 mln zł - podała firma w komunikacie.

ZETO Bydgoszcz, spółka z grupy Asseco Poland, zdobyła kontrakt w ZUS na modyfikację i konserwację systemu emerytalno-rentowego EMIR-SEKS eksploatowanego w ZUS. Maksymalna wartość umowy to 32 mln zł brutto - podał ZUS na stronach internetowych.

Portfela zawartych kontraktów grupy Polimex-Mostostal (bez konsorcjantów) ma wartość 11,1 mld zł netto - poinformował PAP Paweł Szymaniak, rzecznik Polimeksu.

Tauron może w drugim półroczu przeprowadzić emisję obligacji o wartości 1,5 mld zł, a w przyszłym roku wyemitować obligacje za ok. 0,5 mld zł i uruchomić program emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro - poinformował PAP Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu. Wartość emisji uzależniona będzie m.in. od możliwości pozyskania finansowania z PIR i BGK.

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosą w tym roku ponad 4 mld zł - poinformował Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu. Rekomendacja zarządu dotycząca dywidendy za 2012 rok może być uzależniona od potencjalnego zaangażowania Polskich Inwestycji Rozwojowych w finansowanie programu inwestycyjnego grupy.

Grupa Hutmen, pomimo dużej niepewności w głównych segmentach, liczy na wzrost sprzedaży w 2013 roku. Działania restrukturyzacyjne mają dać grupie poprawę rentowności, ale będzie ona również zależała od czynników makroekonomicznych - poinformował PAP prezes Hutmena, Jan Ziaja.

Orzeł Biały w 2013 roku chce wyprodukować około 60 tysięcy ton ołowiu, co stanowi 8 proc. wzrostu rdr - poinformował w wywiadzie dla PAP Zbigniew Rybakiewicz, prezes Orła Białego. Dodał, że spółka chce zrównoważyć wzrosty cen surowca poprzez optymalizację kosztową.

Dywidenda Orła Białego z zysku za 2012 rok może być wyższa niż zadeklarowane przez spółkę minimum na poziomie 35 proc. zysku - poinformował w rozmowie z PAP Zbigniew Rybakiewicz, prezes Orła Białego.

Platinum Properties Group, spółka deweloperska, która planuje przenieść się z NewConnect na rynek regulowany GPW, ustaliła przedział cenowy oferowanych akcji serii E na poziomie od 0,4 do 0,6 zł. Zapisy będą przyjmowane od 25 lutego do 8 marca 2013 r. - podała spółka w komunikacie.

Ergis-Eurofilms zainwestuje w tym roku ok. 16 mln zł. Będą to inwestycje odtworzeniowe. Spółka przed rozpoczęciem kolejnych projektów chce pokazać atrakcyjny zwrot z dotychczasowych inwestycji. Liczy, że docelowy poziom produkcji folii stretch (46-47 tys. ton) osiągnie w ciągu trzech lat - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Tadeusz Nowicki.

PGE i Orange Polska podpisały umowę o współpracy w zakresie wzajemnego oferowania produktów i usług w swoich sieciach sprzedaży - podała PGE w komunikacie prasowym.

Spółka windykacyjna PRESCO spodziewa się nawet kilkunastoprocentowego wzrostu rynku zakupu wierzytelności konsumenckich w 2013 roku. Spółka liczy ponadto na stabilizację lub lekki spadek cen - poinformował PAP dyrektor finansowy spółki, Paweł Szejko.

Ambra, producent i dystrybutor alkoholi, szacuje, że w kolejnym roku obrotowym (2013/2014) zyski spółki powinny rosnąć w dwucyfrowym tempie, a sprzedaż urośnie przynajmniej w tempie wzrostu rynku - poinformował PAP Piotr Kaźmierczak, dyrektor finansowy Ambry.

Ambra, producent i dystrybutor alkoholi oczekuje, że w II połowie roku obrotowego 2012/2013 zanotuje kilkuprocentowy wzrost przychodów, a także pokaże dużo mniejszą rdr stratę netto. Tym samym, w całym roku liczy na poprawę wyników. Dywidenda za 2012/2013 ma być wartościowo wyższa niż za 2011/2012.

Giełda Papierów Wartościowych zawiesza od 19 lutego obrót akcjami czterech spółek notowanych na rynku NewConnect: Air Market, Cool Marketing, Weedo i Sobet z powodu nieprzekazania raportów za IV kwartał 2012 r. - podała giełda w komunikacie. Na spółki Emporium i Direct eServices GPW nałożyła karę wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect.

Sprzedaż węgla Sadovaya w styczniu 2013 roku wyniosła 1.047 ton - podała spółka w komunikacie. Sadovaya oczekuje stabilizacji rynku od marca.

WALUTY

Realny efektywny kurs złotego (REER) wzrósł w styczniu 2013 r. o 0,57 proc., a nominalny spadł o 0,50 proc. - wynika z comiesięcznego zestawienia Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS).

Po spokojnej poniedziałkowej sesji dilerzy walutowi i obligacji czekają na wtorkowe dane o produkcji przemysłowej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1410, a kurs złotego do euro na 4,1930 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3352 USD i 125,24 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na IV 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 117,87-117,89 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Na rynkach jest dużo surowca - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana na 95,45 USD, po spadku o 44 centy.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po wcześniejszym wzroście o 0,6 proc. - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 8.170,25 USD za tonę, po spadku o 0,4 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem lekkich wzrostów przy niskich obrotach, które pod koniec sesji mogą wzrosnąć. Zdaniem analityków obronione w piątek wsparcie na poziomie 2.450 pkt. pozwala oczekiwać dalszych wzrostów w najbliższych dniach.

Analitycy KBC Securities są pozytywnie nastawieni do polskiego rynku akcji i prognozują, że w 2013 roku indeks WIG 20 wzrośnie o 10-15 proc. - wynika z raportu KBC Securities z 13 lutego.

Dane o inflacji w styczniu uzasadniają dalsze obniżki stóp procentowych - ocenia Jakub Borowski z Rady Gospodarczej przy premierze.

Grupa Budimex pokazała dobre wyniki za IV kw. 2012 r., lepsze od konsensusu na wszystkich poziomach. Po wcześniejszych zapowiedziach prezesa, nie stanowi to jednak istotnego zaskoczenia dla rynku. Analitycy nie są zgodni co do tego, jak rynek zareaguje na wiadomości z budowlanej grupy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Do końca lutego eksperci wskazani przez lotnisko w Modlinie mają zaakceptować plan naprawczy drogi startowej wraz z harmonogramem - poinformował wiceprezes portu Marcin Danił. Dodał, że przewidziane w harmonogramie prace mają się skończyć do 31 maja br.

Telewizja Polska spodziewa się, że rynek reklamy telewizyjnej w 2013 roku spadnie o ok. 5 proc. - wynika z wypowiedzi Mariusza Wyglądały, zastępcy dyrektora Biura Reklamy TVP. Jego zdaniem udział reklamy telewizyjnej w "torcie" reklamowym w 2013 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2012 r.

W piątek, 15 lutego banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.463,93 mln zł wobec 30.449,61 mln zł w czwartek - podał NBP.

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł w styczniu 2013 roku 9,234 TWh, o 191 proc. więcej rdr - poinformowała TGE w komunikacie prasowym.

Polska nie wykorzystuje środków przyznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w ramach elastycznej linii kredytowej (FCL) - wynika z cotygodniowego raportu MFW na temat jego działalności finansowej.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 195,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 139 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Opóźnienia w budowie terminalu LNG w Świnoujściu sięgają 2-4 miesiące - powiedział prezes Polskiego LNG Rafał Wardziński. Przyczyną jest kryzys w branży budowlanej, który wywołał falę upadłości; dotknęła ona m.in. firmy zaangażowane w realizację tej inwestycji.

Ratyfikację przez Polskę paktu fiskalnego popiera ogółem 45 proc. badanych, a 30 proc. ankietowanych jest przeciwnych tej decyzji - wynika z lutowego sondażu CBOS.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Odczytaniem zeznań Katarzyny W. ze śledztwa zakończyła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w jej procesie. 23-letnia kobieta odpowiada za zabójstwo półrocznej córki Magdy.

W środę dojdzie do "niedużej, ale ciekawej i koniecznej korekty" w rządzie - napisał w poniedziałek na Twitterze premier Donald Tusk. O zmianach w swoim gabinecie szef rządu informował już w ubiegłym tygodniu. Wiadomo na pewno, że Tomasz Arabski przestanie być szefem KPRM.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w lutym, wygrałaby je PO, uzyskując 33 proc. poparcia - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Na PiS głosowałoby 29 proc. respondentów. Do Sejmu weszłyby też SLD, Ruch Palikota i PSL - dostałyby po 6 proc. głosów.

Prezydent Bronisław Komorowski pozostaje liderem rankingu zaufania - ufa mu 70 proc. ankietowanych. Największą nieufność wzbudza Janusz Palikot - zaufania do tego polityka nie ma 52 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu CBOS przekazanego w poniedziałek PAP.

UE ma szansę odnieść w tym roku sukces w swojej polityce wschodniej - byłoby to podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą oraz zakończenie rozmów o stowarzyszeniu z kilkoma innymi krajami - ocenił w poniedziałek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał zakaz publikacji przez TVP2 prywatnych rozmów zakonników z gdańskich szkół im. św. Jana de La Salle. Telewizja chciała wyemitować reportaż o szkole, w którym użyła nagrań z przeklinającymi i niewybrednie żartującymi zakonnikami.

Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się w poniedziałek w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rada ma uczestniczyć w przygotowywaniu długofalowej polityki na rzecz osób starszych.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

W Armenii rozpoczęły się w poniedziałek wybory prezydenckie, w których największe szanse na wygraną już w pierwszej turze ma urzędujący prezydent Serż Sarkisjan, cieszący się reputacją polityka pragmatycznego. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone we wtorek.

Rosyjscy naukowcy znaleźli fragmenty meteorytu w pobliżu jeziora Czebarkuł w obwodzie czelabińskim na południowym zachodzie Rosji. Na skutek deszczu meteorytów, który w piątek spadł nad Uralem, rannych zostało ponad 1100 osób.

Celem rozpoczętej w poniedziałek misji polskich biegłych oraz prokuratora wojskowego w Moskwie i Smoleńsku jest ustalenie, czy doszło do kontaktu skrzydła Tu-154M z brzozą rosnącą na miejscu katastrofy.

Organizacja Państwo Islamskie w Iraku, czyli iracka filia Al-Kaidy, przyznała się do przeprowadzenia niedzielnych zamachów w Bagdadzie, w których zginęło co najmniej 28 osób - podał serwis SITE monitorujący strony ekstremistyczne w internecie.

W relacjach Polski i Litwy pierwsze lody zostały przełamane - ocenił w poniedziałek wiceprzewodniczący litewskiego Sejmu Gediminas Kirkilas, podsumowując sobotnią wizytę prezydenta Bronisława Komorowskiego w Wilnie. Podobnie uważa większość komentatorów.

Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zatwierdzili w poniedziałek na spotkaniu w Brukseli rozmieszczenie wojskowej misji szkoleniowej w Mali - EUTM - poinformowały służby prasowe Rady UE.

W Trewirze rozpoczęło się w poniedziałek wiosenne zgromadzenie Konferencji Episkopatu Niemiec; biskupi dyskutują m.in. o zmianie podejścia do tzw. pigułki po dla ofiar gwałtu oraz o większej roli kobiet w Kościele.

"Jestem wstrząśnięta" - tak na wiadomość o pomyłce agencji dpa, która w ubiegłym tygodniu w relacji z Berlinale obóz w Sobiborze nazwała "polskim obozem zagłady", zareagowała w poniedziałek Cornelia Pieper, odpowiedzialna w MSZ Niemiec za współpracę z Polską.

Aż 20 tys. pracowników personelu latającego i naziemnego Iberii rozpoczęło w poniedziałek pięciodniowy strajk przeciw planowanej restrukturyzacji przewoźnika, w tym przeciw zwolnieniom. Związkowcy zapowiedzieli kolejne pięciodniowe akcje protestacyjne w marcu.

Gdyby referendum w sprawie przyszłości W. Brytanii w UE odbyło się jutro, 50 proc. Brytyjczyków głosowałoby za wyjściem kraju z UE, 33 proc. za pozostaniem, a 17 proc. nie głosowałoby - wynika z sondażu opublikowanego w poniedziałkowym "Financial Timesie".

Unia Europejska przedłuży o kolejne trzy miesiące sankcje wobec ogarniętej konfliktem wewnętrznym Syrii, ale ze zmianami, które mogą umożliwić większe wsparcie dla opozycji w tym kraju - uzgodnili w poniedziałek szefowie dyplomacji państw członkowskich.

Wicepremier i minister finansów Bułgarii Simeon Diankow podał się w poniedziałek do dymisji - poinformowała służba prasowa bułgarskiego rządu. Przez ubiegły tydzień w Bułgarii odbywały się protesty przeciwko oszczędnościowej polityce rządu.

Rozpoczęty o północy z niedzieli na poniedziałek 24-godz. strajk, w którym uczestniczyło ok. 4 tys. dziennikarzy BBC sprzeciwiających się zwolnieniom, spowodował zakłócenia w poniedziałkowych flagowych programach radiowych i telewizyjnych brytyjskiego nadawcy. (PAP)

zdz/ jtt/ asa/