Skrót wiadomości - poniedziałek, 15 lipca

16-07-2013 06:00
16.07. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 0,2 proc. w stosunku do czerwca 2012 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ceny utrzymały poziom z maja dzięki obniżce cen żywności oraz wyprzedażom odzieży i obuwia - wynika z danych GUS.

Inflacja osiągnęła w czerwcu tegoroczne minimum na poziomie 0,2 proc. rdr i w kolejnych miesiącach należy się spodziewać bardzo powolnego wzrostu wskaźnika CPI - oceniają dla PAP analitycy Ministerstwa Finansów.

Inflacja osiągnęła w czerwcu tegoroczne minimum, od lipca będzie stopniowo wzrastać, a w lipcu roczny wskaźnik CPI wzrośnie do 0,3 proc. - oceniają analitycy Ministerstwa Gospodarki.

W II kwartale bariera popytu była niższa niż przed kwartałem. Odnotowano również wzrosty wskaźników prognoz popytu, zamówień i produkcji na III kwartał 2013 roku, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw zorientowanych na sprzedaż zagraniczną - wynika z raportu NBP.

W II kwartale tego roku kondycja sektora przedsiębiorstw pozostawała nadal bez oznak wyraźnej poprawy. Optymizm prognoz na III kwartał nieznacznie wzrósł, ale oczekiwania na silniejsze ożywienie jeszcze w bieżącym roku osłabiły się. Przedsiębiorstwa spodziewają się zdecydowanej poprawy koniunktury dopiero w 2014 roku - wynika z raportu NBP.

Obserwowana w 2012 roku stagnacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej przedłuży się na 2013 rok, a powolny powrót na ścieżkę relatywnie szybkiego wzrostu nastąpi dopiero w 2014 roku - wynika z raportu NBP "Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

Po silnym spadku w drugiej połowie 2012 roku i początku 2013 roku, inflacja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kolejnych kwartałach 2013 roku powinna się ustabilizować - wynika z raportu NBP "Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

Resort gospodarki przewiduje osłabianie tempa wzrostu eksportu w kolejnych miesiącach.

W maju Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp procentowych - wynika z lipcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

W dniach 01-07.07 na krajowym rynku zbóż przeważały umiarkowane spadki cen. Na rynku mięsa nieznacznie spadły ceny bydła i trzody chlewnej, a wzrosły ceny drobiu - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2013 roku wyniosła 194,77 zł/MWh wobec 195,52 zł/MWh w I kwartale - podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu spadł, co sugeruje osłabienie prawdopodobieństwa wystąpienia presji inflacyjnej - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej wzrósł w lipcu do minus 10,0 pkt. z minus 12,9 pkt. w czerwcu - wynika z badania IBnGR. Wskaźnik jest na najwyższym poziomie od września 2011 r., co, zdaniem autorów raportu, może stanowić zapowiedź wzrostu konsumpcji w najbliższych miesiącach.

Baltic Dry Index w poniedziałek, 15 lipca 2013 r. wyniósł 1.154 pkt. wobec 1.115 pkt. w poniedziałek, 8 lipca, co oznacza wzrost o 3,2 proc.

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kw. 2013 r. o 7,5 proc. rdr, po wzroście w I kw. o 7,7 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne.

Produkcja przemysłu w Chinach w czerwcu 2013 r. wzrosła o 8,9 proc. rdr, po wzroście w maju o 9,2 proc. - podało w komunikacie biuro statystyczne.

Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu wzrosła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,5 proc. po korekcie - podał Departament Handlu w komunikacie.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork wzrósł w lipcu do 9,46 pkt. z 7,48 pkt. w poprzednim miesiącu - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

Zapasy niesprzedanych towarów w USA wzrosły w maju o 0,1 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2013 roku wyniósł 25.980,1 mln zł, co daje 73,0 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec czerwca 2013 roku wyniósł łącznie 4.853,1 mln euro, czyli 21.009,9 mln zł - podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie.

Ministerstwo Finansów zapłaciło w czerwcu 2013 roku równowartość 26,6 mln euro kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 161,2 mln euro odsetek - podał resort finansów w poniedziałek w komunikacie.

BGK po przeprowadzeniu w poniedziałek emisji private placement obligacji o wartości 0,5 mld zł, nie wyklucza kolejnych w tej formule. Dodatkowo na początku IV kwartału planowany jest przetarg publiczny długu za 1,0-1,5 mld zł i zapadalności do 5 lat - poinformował PAP Mariusz Grab, dyrektor zarządzający banku.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 217,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 154,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 15 lipca 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 144.144,9 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,13 proc. i wyniósł 2.305,78 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,27 proc. i wyniósł 8.234,81 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,63 proc., do 6.586,11 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 3.878,58 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,95 proc. i wyniósł 19.716,70 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,0 proc. i wyniósł 2.059,39 pkt.

SPÓŁKI

CareUp i Soporto Invest, podmioty z grupy Penta podniosły cenę w wezwaniu na akcje EMC Instytut Medyczny do 19,5 zł z 18,8 zł za akcję - poinformowały pośredniczące w wezwaniu DI Investors i BM Alior Banku.

Krezus szacuje, że na przyznanych spółce koncesjach w Gwinei może znajdować się łącznie 11-17 ton złota i 50-60 mln ton boksytów. Spółka planuje sfinansować poszukiwania surowców ze środków własnych, przy ich wydobyciu może natomiast posiłkować się długiem - poinformował PAP prezes Paweł Konzal.

Herkules chce wprowadzić spółkę zależną Gastel Prefabrykacja na NewConnect w IV kwartale 2013 roku. Debiutowi będzie towarzyszyła emisja nowych akcji - poinformował Herkules w komunikacie.

Notowana na NewConnect grupa spożywcza Agroliga planuje split akcji w stosunku 1:5 - podała spółka w komunikacie.

New World Resources ocenia, że sprzedaż czeskiej kopalni Paskov jest nieprawdopodobna. Spółka rozważa jej zamknięcie - podał NWR w komunikacie.

W dwóch dużych spółkach grupy energetycznej Tauron - Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło - podpisano porozumienia płacowe, gwarantujące pracownikom podwyżki rzędu 75-95 zł - wynika z informacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Zysk Citigroup Inc. wyniósł w II kwartale 2013 r. 1,25 centów na akcję - podał bank w raporcie kwartalnym.

Produkcja węgla Coal Energy w czerwcu 2013 roku spadła o 60,3 proc. rdr i o 4,5 proc. mdm do 62,75 tys. ton węgla - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Dane marko z USA oraz z Polski złoty przyjął neutralnie, co świadczy o tym, że wciąż najważniejszą kwestią dla rynku walutowego pozostają komentarze i decyzje Fed - uważają analitycy rynku. Ich zdaniem, do końca tygodnia złoty będzie handlowany w przedziale 4,26-4,36 za euro. Na FI nastąpi konsolidacja do końca tygodnia.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2955 a kurs złotego do euro na 4,2921 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3012 USD i 130,68 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Wskaźnik zmienności kursu złotego ERV względem euro wzrósł w czerwcu w ujęciu miesięcznym do 10,5 z 6,7 w maju, a w ujęciu kwartalnym do 7,9 z 5,8 - wynika z lipcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 r. na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09.00 108,74-108,76 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku wahają się blisko najwyższych od 2 dni poziomów - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 105,97 USD, po wzroście o 0,02 USD.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie notują zwyżki, po tym jak wzrost gospodarczy w Chinach drugi kolejny kwartał okazał się zgodny z oczekiwaniami - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME wzrosła o 0,5 proc. do 6.985 USD za tonę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6919,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

RPP utrzyma oprocentowanie stóp na obecnym poziomie do końca 2013 r. - ocenia JP Morgan. Według banku stopa inflacji będzie poniżej celu przez cały 2014 r.

Poniedziałkową sesję na GPW analitycy określają jako neutralną, zauważając przy tym bardzo słabe obroty - w okolicach 380 mln zł. Ich zdaniem tak niskie obroty nie pozwalają na prognozowanie pozytywnego przełomu w średnim terminie na warszawskim parkiecie. Zauważają także negatywny wpływ na polski rynek niepewności w kwestii przyszłości OFE.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną niechęci RPP do znacznie głębszego poluzowania polityki monetarnej w lipcu jest relatywny wzrost znaczenia stabilności systemu finansowego jako drugiego, obok stabilności cen, strategicznego celu polityki pieniężnej - oceniają ekonomiści z banku Credit Agricole.

PZU, PKO BP i PGNiG mogą wypłacić w tym roku zaliczkową dywidendę i zasilić budżet państwa łączną kwotą 1,1 mld zł - oceniają analitycy Wood&Company w poniedziałkowym raporcie.

Rynek odzieży i obuwia wzrośnie w tym roku o 0,7 proc. do 28,9 mld zł - wynika z raportu firmy badawczej PMR pt. "Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015".

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Branża lesingowa w I półroczu tego roku sfinansowała ruchomości i nieruchomości za 16,08 mld zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. rdr - podał Związek Polskiego Leasingu w komunikacie.

W piątek, 12 lipca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.632,57 mln zł wobec 25.694,30 mln zł w czwartek - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w piątek 91,50 pb, wobec 93,35 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

Premier Donald Tusk ma nadzieję, że rok 2014 będzie "wyraźnym znakiem kończącego się kryzysu". Jak mówił w poniedziałek po polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych w Madrycie, to właśnie z Hiszpanii "przyjdzie pierwszy sygnał o tym, że kryzys się kończy".

Węgry rozważają przedterminowe spłacenie pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i chcą zamknąć przedstawicielstwo MFW w Budapeszcie - oświadczył w poniedziałek prezes węgierskiego banku centralnego Gyorgy Matolcsy.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Według NIK nie sprawdziły się zmiany wprowadzone w 2010 r. w Niebieskiej Karcie - zasadach postępowania przy podejrzeniu przemocy w rodzinie. W ocenie Izby procedury są zbyt zbiurokratyzowane i przewlekłe, co może zniechęcać do zgłaszania przypadków przemocy. Najwyższa Izba Kontroli badała funkcjonowanie wprowadzonych ustawą z 2010 roku i rozporządzeniem z 2011 r. przepisów, które zakładają połączenie w ramach zespołów interdyscyplinarnych kompetencji wszystkich instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytucje te mają współpracować już od momentu policyjnej interwencji.

Przedstawiciele pracodawców, po załamaniu się dialogu w ramach Komisji Trójstronnej, zaprosili na spotkanie szefów największych organizacji związkowych. Związki, które w czerwcu zawiesiły udział w pracach Komisji, takiego spotkania nie wykluczają.

W lipcu doszło do nieznacznej poprawy nastrojów społecznych - wynika z lipcowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. W porównaniu z czerwcem ocena stanu gospodarki jest taka sama, polepszyły się natomiast oceny kierunku zmian w kraju i 3-letniej prognozy materialnych warunków życia.

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL zawiesił do końca sierpnia swoją wcześniejszą decyzję o rozwiązaniu dolnośląskich struktur Stronnictwa; dał też czas władzom partii w tym regionie, by zakończyły personalny konflikt. Do ponownego rozpatrzenia swojej wcześniejszej decyzji skłoniła komitet Rada Naczelna PSL.

Premier Donald Tusk uznał za niestosowne zdanie z oświadczenia izraelskiego MSZ, w którym mowa jest o szkodzeniu "procesowi przywracania żydowskiego życia w Polsce", w kontekście uchwalonego w piątek zakazu uboju rytualnego.

Konkurs na prezesa Kolei Śląskich ogłosiła rada nadzorcza spółki. Obecny prezes, Michał Borowski, został powołany bez konkursu podczas chaosu na śląskich torach w grudniu ub. roku.

Naczelnik wydziału ruchu drogowego policji w Toruniu złożył w poniedziałek wniosek o odejście ze służby. Rezygnacja nastąpiła po upublicznieniu nagrania, na którym rzekomo domaga się od policjantów, by wystawiali więcej mandatów.

6 sierpnia przed katowickim sądem okręgowym ma ruszyć największy proces dotyczący korupcji w górnictwie. Wśród 25 oskarżonych są byli prezesi trzech największych śląskich spółek węglowych i byli dyrektorzy kopalń. Do zarzutów przyznały się tylko dwie osoby.

Po wejściu w życie nowej ustawy o rzeczach znalezionych nie zmieni się zasada, że od znaleźnego, wynoszącego 1/10 wartości znalezionej rzeczy, trzeba zapłacić podatek - poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację. Na razie są gotowe założenia projektu tej ustawy - rząd przyjął je pod koniec marca br. Projekt samej ustawy przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po tym, jak prezydent Bronisław Komorowski został zaatakowany jajkiem na Ukrainie, MSW czeka na szczegółowe wyjaśnienia BOR - poinformował w poniedziałek PAP p.o. rzecznika prasowego resortu Piotr Majcher. Komorowski był w niedzielę na Ukrainie w związku 70. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Gdy w prezydent zatrzymał się przed katedrą w Łucku, by przywitać się z ludźmi, młody człowiek rozbił jajko na jego ramieniu.

Premier Donald Tusk nie wyklucza, że uda się w różnych klubach pozyskać zwolenników zakazu finansowania partii z budżetu. "Będziemy rozmawiać, bo większość trzeba zbudować" - mówi i dodaje, że w tej sprawie "w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni będziemy mieli jasność".

Sejmik województwa mazowieckiego zwrócił się w poniedziałek do Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie prac ws. rozstrzygnięcia przepisów dotyczących "janosikowego". Od 2004 r. Mazowsze przeznaczyło na rzecz biedniejszych samorządów ponad 6 mld zł.

Ksiądz Wojciech Lemański poinformował w poniedziałek, że podporządkuje się decyzji abp. Henryka Hosera, który odwołał go z urzędu proboszcza w Jasienicy.

To nie tylko policzek wymierzony w nas, ale przede wszystkim w Konstytucję RP, która powinna gwarantować prawa wyznaniowe wszystkim obywatelom - tak mufti RP Tomasz Miśkiewicz komentuje przyjęty w piątek przez Sejm zakaz uboju rytualnego.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w poniedziałek, że widzi oznaki, iż Edward Snowden zmienia stanowisko i zmierza w kierunku zaprzestania "działalności politycznej" przeciwko Stanom Zjednoczonym.

W całej Wielkiej Brytanii od poniedziałku obowiązuje maksymalny limit zapomóg i świadczeń socjalnych z różnego tytułu dla osób w wieku od 16 do 64 lat: 350 funtów dla jednej osoby i 500 funtów dla par i samotnie wychowujących dzieci. Celem tych zmian jest niedopuszczenie do sytuacji, w której osoby otrzymujące świadczenia miały się lepiej niż pracujące o średnim przychodzie. W założeniu rządu zmiany mają uczynić system świadczeń społecznych mniej atrakcyjnym i skłonić ludzi do szukania pracy. Limit obejmuje zapomogę dla bezrobotnych, ulgi podatkowe z tytułu posiadania dziecka, zapomogę mieszkaniową i inne świadczenia. Nie wlicza się do niego ulg podatkowych dla zatrudnionych, lecz nisko opłacanych pracowników ani zapomogi dla niepełnosprawnych.

Brytyjska firma farmaceutyczna GlaxoSmithKline (GSK) korumpowała lekarzy i urzędników, by zwiększyć sprzedaż i ceny leków oferowanych w Chinach. Pieniądze przekazywane były za pośrednictwem agencji turystycznych i innych firm - poinformowała w poniedziałek policja. Od 2007 roku GSK przekazała blisko 4,9 mld dol. ponad 700 firmom, które pośredniczyły w jej zabiegach o pozyskanie życzliwości wpływowych osób. Czterech wysokiej rangi chińskich menedżerów zostało zatrzymanych w związku z tą aferą - powiedział prowadzący śledztwo w srpawie GSK oficer policji Gao Feng.

Odrzucenie przez polski Sejm projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny jest nie do przyjęcia - oświadczył w poniedziałek MSZ Izraela. Zaapelował do władz Polski o niedopuszczenie do "jawnego zamachu na religijną tradycję narodu żydowskiego".

Ponad 20 działaczy organizacji broniącej środowiska Greenpeace weszło w poniedziałek na teren elektrowni jądrowej Tricastin na południowym wschodzie Francji, żądając jej zamknięcia - poinformowała organizacja. O świcie grupa ubranych na czerwono aktywistów dostała się na teren elektrowni administrowanej przez francuski koncern EDF.

Nowo mianowany egipski minister ds. planowania Aszraf al-Arabi zapowiedział w poniedziałek, że jego krajowi wystarczy w okresie przejściowym pomoc ze strony państw arabskich i nie ma obecnie potrzeby wznowienia negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Ghulam Azam, b. szef partii islamskiej w Bangladeszu, został w poniedziałek skazany na karę dożywocia przez specjalny trybunał za planowanie, spiskowanie, podżeganie i współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości w 1971 r. podczas wojny z Pakistanem o niepodległość. Od niedzieli w Pakistanie trwają gwałtowne protesty zwolenników Azama, doszło do starć ze służbami bezpieczeństwa. Partia Jamaat-e-Islami (JI), której liderem był Azam w latach 1969-2000, wezwała do strajku generalnego. Sąd ogłosił, że 91-letni Azam zasługuje na karę śmierci, ale dostał dożywocie ze względu na podeszły wiek.

Do 35 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w kanadyjskiej prowincji Quebec, gdzie 6 lipca czasu lokalnego w centrum miasteczka Lac-Megantic wykoleiły się i wybuchły wagony-cysterny - poinformowała w poniedziałek policja. Wcześniejsze dane mówiły o 28 zabitych. Przewiduje się, że w następstwie katastrofy, którą uznano za jedną z najtragiczniejszych w historii Kanady, mogło zginąć 50 osób.

(PAP)

amp/ asa/