Skrót wiadomości - piątek, 5 kwietnia, 17.00

05-04-2013 17:00
05.04. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym 2013 roku wzrosła o 2,4 proc. rdr po spadku o 0,9 proc. rdr w styczniu, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,8 proc. - podał w piątek Eurostat.

Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w marcu 2013 roku o 3.324,4 mln euro do 84.934,6 mln euro - podał w piątek Narodowy Bank Polski. Rezerwy dewizowe Polski w przeliczeniu na euro osiągnęły poziom najwyższy w historii.

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu, w notowaniu kwartalnym, nie zmienił się i wyniósł 24 pkt, natomiast w notowaniu rocznym spadł o jeden punkt, do 33 pkt - podała PKPP Lewiatan w komunikacie.

W kwietniu stopa bezrobocia powinna spaść o 0,2-0,3 pkt proc. względem marca - powiedział w TVN CNBC Jacek Męcina, wiceminister ministerstwa pracy i polityki społecznej.

W dniach 25-31 marca taniały m.in jaja, pszenica i jęczmień - wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lutym 2013 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,3 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,9 proc, po korekcie - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie.

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w lutym 2013 r. o 2,3 proc. mdm, a rdr pozostały bez zmian - podało niemieckie Ministerstwo Gospodarki w komunikacie.

Produkcja przemysłowa Węgier wzrosła w lutym 2013 r. o 0,3 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 2,9 proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie we wstępnym wyliczeniu.

Stopa bezrobocia w USA w marcu 2013 roku wyniosła 7,6 proc., wobec 7,7 proc. w lutym - podał w piątek amerykański Departament Pracy w komunikacie.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł w lutym do 43,0 mld USD, z 44,5 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Poziom długu krajowego na koniec marca 2013 roku wyniósł 554,2 mld zł wobec 526,1 mld zł na koniec 2012 roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według danych na koniec marca, w 2013 roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 65,6 mld zł - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Według stanu na 31 marca 2013 r. wartość środków przekazywanych w kwietniu z budżetu z tytułu wykupu i obsługi SPW oraz transferów do OFE wynosi 24,6 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według stanu na 31 marca 2013 roku z tytułu wykupu i obsługi złotowych SPW na krajowy rynek wypłynie kwota 83,5 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 8,8 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Stan środków złotowych i walutowych w dyspozycji MF na koniec marca wyniósł 33,7 mld zł wobec 33,5 mld zł przed miesiącem oraz wobec 41,8 mld zł na koniec 2012 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2013 roku zgromadzono środki w wysokości 30,5 mld zł, z czego w depozytach terminowych 27,5 mld zł oraz w depozytach typu O/N 3,0 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 5 kwietnia 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 134.906,4 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

Ostatnia decyzja Banku Centralnego Japonii umacnia długi koniec krzywej polskiego długu i powoduje wzmożony napływ azjatyckiego kapitału - powiedział dziennikarzom wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,6 proc. i wyniósł 12.833,64 pkt.

SPÓŁKI

MSP będzie chciało maksymalnej możliwej dywidendy z PKO BP i PZU - poinformował dziennikarzy minister skarbu, Mikołaj Budzanowski.

Podpisany dokument dotyczący budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa to "memorandum o wzajemnym zrozumieniu" i ma wyłącznie charakter analityczny. Nie wymagał zgody rady nadzorczej, nie zawiera decyzji o budowie gazociągu i nie jest prawnie wiążącą umową - poinformowały EuRoPol Gaz i PGNiG w komunikatach.

Szef koncernu Gazprom Aleksiej Miller i prezes spółki EuRoPol Gaz Mirosław Dobrut podpisali w piątek w Petersburgu memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa - poinformowała agencja ITAR-TASS, powołując się na Gazprom.

W propozycji Gazpromu dot. drugiej nitki gazociągu jamalskiego chodzi o zupełnie nowy gazociąg z Białorusi na Słowację - powiedział PAP wicepremier Janusz Piechociński. Jak podkreślił, rząd odniesie się do niej z uwzględnieniem interesów Polski.

Walne Grupy Żywiec zdecydowało, że spółka wypłaci za 2012 r. 31 zł dywidendy na akcję. Ponieważ wcześniej spółka wypłaciła już 4 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy, więc do wypłaty pozostałaby jeszcze kwota 27 zł dywidendy na akcję - poinformował Żywiec w komunikacie.

Piątkowe ZWZ MW Trade zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2012 r. 4,44 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,53 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Piątkowe ZWZ PGS Software zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 0,18 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Produkcja węgla w Bogdance w pierwszym kwartale była lekko powyżej planu, zapasy na koniec marca wynosiły ok. 150 tys. ton - poinformował PAP Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki. Spółka podtrzymuje, że jeszcze w pierwszym półroczu może przedstawić nową strategię. W maju będzie rekomendacja zarządu dotycząca dywidendy na ten rok.

Jarosław Zagórowski, prezes JSW ocenia, że wyniki grupy w pierwszym kwartale 2013 r. są dużo lepsze niż w czwartym kwartale 2012 roku. Spółka zwiększyła wydobycie i sprzedaż, zysk zanotował segment koksowy. W drugim kwartale ceny węgla koksowego są o kilka dolarów wyższe niż w pierwszym.

Budimex Nieruchomości w I kw. 2013 r. sprzedał notarialnie 204 mieszkania w porównaniu do 75 mieszkań sprzedanych notarialnie w I kw. 2012 r. - poinformował PAP Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu.

JW Construction Holding sprzedał w I kwartale 2013 r. 189 mieszkań - poinformowała w komunikacie przesłanym PAP Małgorzata Szwarc-Sroka, dyrektor pionu ekonomicznego spółki . Deweloper zakłada, że dzięki poszerzeniu oferty sprzedaż wzrośnie w kolejnych miesiącach.

Euro-Phone, spółka zależna grupy Tell, podpisała list intencyjny w sprawie kupna wszystkich udziałów w spółce Mobile MIX, prowadzącej sieć sprzedaży T-mobile. Strony listu uzgodniły, że cena nie będzie przekraczać 18 mln zł. Przewidywany termin zakończenia negocjacji to 10 maja 2013 r. - podał Tell w komunikacie.

Mirbud zawarł umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach. Wartość kontraktu to ok. 321,4 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.

Gant Development sprzedał w I kwartale 2013 r. 75 mieszkań, bez uwzględnienia rezygnacji - poinformował PAP Artur Pietraszewski, dyrektor marketingu i sprzedaży spółki.

Cyfrowy Polsat dementuje, że jest zainteresowany kupnem Wirtualnej Polski - podała spółka w komunikacie prasowym.

PGE zrezygnowała z inwestycji w budowę nowych bloków w Elektrowni Opole - poinformowała spółka w komunikacie.

PGE, która zrezygnowała z inwestycji w budowę nowych bloków w Elektrowni Opole, jest gotowa do rozmów z podmiotami, które zainteresowane byłyby jego kontynuacją - powiedziało PAP źródło zbliżone do spółki.

Portfel zamówień Rafako bez kontraktu w Opolu wynosi obecnie ok. 2,2 mld zł - poinformował PAP Krzysztof Burek, wiceprezes Rafako. Jego zdaniem wciąż możliwe jest wypracowanie zysku przez spółkę w 2013 r. Spółka liczy na podpisanie kontraktu na budowę bloku w Jaworznie w II kwartale.

Comp po publikacji wyników za I kw. 2013 r. może ogłosić skup akcji własnych. Spółka planuje sfinansować program skupu za pomocą długu - poinformował PAP przewodniczący rady nadzorczej Compu Robert Tomaszewski.

Koszty finansowe Bumechu spadną w 2013 roku do około 6 mln zł z 9 mln zł w 2012 r. - poinformował w rozmowie z PAP Zygmunt Kosmała, prezes Bumechu. Dodał, że przychody ze sprzedaży w I kw. wyniosą ok. 25 mln zł, a istotnej poprawy ich poziomu należy oczekiwać w kolejnych kwartałach.

Portfel zamówień Kopeksu w core businessie ma wartość ok. 1,6 mld zł i składa się w większym niż rok temu stopniu z umów zagranicznych, co pozytywnie wpływa na jego rentowność - powiedział PAP Andrzej Jagiello, prezes Kopeksu. Dodał, że w 2013 roku spółka chce obniżyć poziom zadłużenia o ok. 120 mln zł.

Spółka biotechnologiczna Biomaxima, notowana na rynku NewConnect, planuje na ten rok podstawowe nakłady inwestycyjne na poziomie 1,6 mln zł. Wydatki będą finansowane ze środków własnych - poinformował PAP Henryk Lewczuk, prezes Biomaximy. Firma nie wyklucza dalszych akwizycji.

Netwise zadebiutuje w poniedziałek, 8 kwietnia na rynku NewConnect - podała GPW w komunikacie.

Agencja reklamowa Blue Ocean Media zadebiutuje w alternatywnym systemie obrotu warszawskiej giełdy we wtorek, 9 kwietnia - podała GPW w komunikacie.

WALUTY

Złoty w piątek zyskał nieco na wartości w ślad za umocnieniem euro, po słabych danych z USA. W przyszłym tygodniu dla notowań polskiej waluty ważne będą nastroje globalne i ruchy na euro-dolarze. Wahania złotego powinny być ograniczone przedziałem 4,15-4,20 za euro. Globalne okoliczności sprzyjają zaś wzrostom cen obligacji.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2358, a kurs złotego do euro na 4,1820 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2944 USD i 124,49 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 2 grosze - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Średnia marża detaliczna w cenie benzyny bezołowiowej Pb95 w dniach 29 marca - 4 kwietnia 2013 r. wyniosła 14 gr, co stanowi 2 proc. ceny - wynika z analiz BM Reflex. Średnia marża detaliczna w cenie ON wyniosła 16 gr, co stanowi 3 proc. ceny.

Obniżki hurtowych cen paliw z zeszłego tygodnia mogą przełożyć się na ograniczenie wzrostów cen paliw na stacjach benzynowych - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex.

Zanim obniżki cen paliw na rynku hurtowym przełożą się na rynek detaliczny, ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć "o kilka groszy" - oceniają analitycy portalu e-petrol.pl w cotygodniowym raporcie.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 106,50-106,52 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku są blisko 2-tygodniowego minimum, bo jej zapasy w USA są najwyższe od 22 lat. Istnieją obawy, że spowolniony wzrost gospodarczy może jeszcze osłabić popyt na paliwa - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,21 USD, po spadku o 5 centów.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają i są blisko najniższych poziomów od 8 miesięcy. To wynik obaw, że spowalnia wzrost gospodarczy w Chinach, które zużywają tego metalu najwięcej na świecie - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.428,50 USD za tonę, po spadku o 0,2 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7413,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Nastroje na piątkowej sesji obniżyły się po słabszych danych z rynku pracy w USA i w drugiej części notowań zaczęły, podobnie jak na innych giełdach w Europie, dominować spadki. Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu jest jednak szansa na odbicie.

GPW trwa w korekcie spadkowej, a indeksy dotarły w pobliże istotnych poziomów wsparcia. Barierą dla wzrostów jest sytuacja makro w Europie, jak i zamieszanie wokół OFE, dodatkowo trudno liczyć na ożywienie gospodarcze w drugim półroczu, co było przez rynek dyskontowane - uważa Open Finance TFI.

Najnowsze badania koniunktury pokazują, że gospodarka minęła już dolny punkt zwrotny spowolnienia i będzie stopniowo i pomału odbudowywać się. Głównym zagrożeniem dla tempa wzrostu jest sytuacja zewnętrzna. W najgorszej sytuacji znajduje się branża budowlana - uważa Elżbieta Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Zarządzający Investors TFI podtrzymują swoje ostrożne nastawienie do warszawskiej giełdy, chociaż oceniają, że polskie akcje nie są obecnie zbyt drogie. Problemem może być gospodarka, w której scenariusz silnego odbicia w drugiej połowie roku stoi pod znakiem zapytania.

W krótkim terminie możliwy jest spadek rentowności polskich obligacji, ale w perspektywie jednego-dwóch miesięcy można spodziewać się ich wzrostu - prognozuje w kwietniowym raporcie PKO BP.

Łączna wartość IPO na giełdach w Europie wyniosła w I kw. tego roku 3,2 mld euro, z czego 28 proc. stanowiły oferty funduszy private equity - wynika z kwartalnego raportu PwC. Zdaniem jego autorów trend ten może się utrzymać.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W czwartek, 4 kwietnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 36.494,05 mln zł wobec 38.577,39 mln zł w środę - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w czwartek 92,11 punktów bazowych, wobec 99,36 punktów bazowych w czwartek w poprzednim tygodniu.

Przeciągająca się zima wpłynie na obniżenie zbiorów rzepaku w 2013 r. o 10-20 proc. - poinformowało w informacji prasowej Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

W I kwartale 2013 r. oddano 54 tys. m kw. powierzchni handlowej wobec 91,9 tys. m kw. kwartał wcześniej - podała w raporcie firma Jones Lang LaSalle. Firma prognozuje, że w całym roku powstanie ponad 644 tys. m kw. powierzchni handlowej.

Rejestracja nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony spadła w marcu o 9,1 proc. rdr i wyniosła 1.486 sztuk - podał w komunikacie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Sejm odrzucił w piątek poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka.

51 proc. ankietowanych popiera rządową propozycję zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym w wysokości 0,5 proc. na Kościoły i związki wyznaniowe; prawie dwie piąte (39 proc.) jest temu przeciwnych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

Posłowie PSL i SLD zgłosili w piątek poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych. Projekt przed trzecim czytaniem wróci jeszcze do sejmowej komisji.

SLD złożył w Sejmie projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Sprawa wymaga regulacji prawnej, by uniknąć np. prób wyłudzeń od emerytów - przekonywał w piątek szef Sojuszu Leszek Miller.

Podkomisja stała ds. nowelizacji prawa karnego zajmie się trzema poselskimi projektami zmian w Kodeksie karnym autorstwa PO, SLD i RP - zdecydowała w piątek sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekty dotyczą tzw. mowy nienawiści.

Sejm w piątkowym głosowaniu przyjął informację rządu na temat sytuacji PLL LOT. Wniosek o odrzucenie informacji poparło 212 posłów, 226 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Polskie Linie Lotnicze LOT znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Z wyliczeń spółki przed audytem, które pod koniec lutego przekazał resort skarbu, wynika, że za ub.r. miała ona stratę w wysokości 157,1 mln zł netto, a na działalności podstawowej strata wyniosła 115,1 mln zł. Spółka traci też z powodu uziemienia dreamlinerów.

Egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać w miastach, w których rządzą prezydenci, a nie tylko w tych na prawach powiatu - zdecydował w piątek Sejm.

W programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie coraz więcej działań skierowanych jest do sprawców: programy korekcyjne, izolowanie ich od ofiar - wynika ze sprawozdania MPiPS z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W piątek wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn przedstawiła w Sejmie sprawozdanie z realizacji programu w 2011 r.

Umowa offsetowa z Thales Nederland B.V. za modernizację trzech okrętów polskiej Marynarki Wojennej została zrealizowana; skorzystały z niej m.in. Radwar i Centrum Techniki Morskiej - poinformował w piątek wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan.

Nakazując eksmisję z lokalu socjalnego sądy muszą jednocześnie rozstrzygać, czy osobom eksmitowanym przysługuje prawo do innego lokalu tego typu - uznał w piątek Sąd Najwyższy. Uchwała SN jest korzystna dla eksmitowanych, ale nie dla gmin.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Władze Korei Płn. zwróciły się do ambasad, aby rozważyły możliwość ewakuacji personelu dyplomatycznego, jeśli wzrośnie napięcie na Półwyspie Koreańskim.

Korea Północna przewiozła drugą rakietę średniego zasięgu na swoje wschodnie wybrzeże i zainstalowała ją na mobilnej wyrzutni pocisków rakietowych - poinformowała w piątek południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na źródła rządowe w Seulu.

Hiszpańska rodzina królewska wyraziła zgodę na objęcie ściślejszym nadzorem swych finansów - podała w piątek agencja Reutera. Kontrolę taką przewiduje debatowany w parlamencie projekt ustawy po serii skandali korupcyjnych w polityce i na dworze królewskim. Negocjacje w tej sprawie między rządem a przedstawicielami rodziny królewskiej były prowadzone od dwóch miesięcy - pisze Reuters, powołując się na pragnące zachować anonimowe źródło w pałacu.

Komisja Europejska zaapelowała w piątek do państw członkowskich, by szybko wdrożyły jej zalecenia, które mają usprawnić walkę z uchylaniem się od płacenia podatków. Przez ten proceder kraje Unii tracą jeden bilion euro rocznie - wyliczyła KE.

W Stambule zainaugurowano w piątek Borsa Istanbul - nową giełdę, łączącą Stambulską Giełdę Papierów Wartościowych i tamtejszą giełdę złota.

W Czarnogórze odbędą się w niedzielę wybory prezydenckie, drugie od czasu proklamowania w 2006 roku niepodległości kraju po oddzieleniu się od Serbii. Zdecydowanym faworytem jest obecny prezydent Filip Vujanović.

Po zażegnaniu kryzysu na Cyprze kanclerz Niemiec Angela Merkel pozostaje najbardziej popularną polityk w kraju, a jej partia cieszy się największym poparciem wśród ugrupowań parlamentarnych - wynika z opublikowanego w piątek sondażu dla telewizji ARD.

Liczba wielorybów schwytanych podczas tegorocznych połowów na Oceanie Antarktycznym spadła do najniższego poziomu od 1987 roku - ogłosił w piątek japoński minister rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Yoshimasa Hayashi. Agencja AFP nazywa to zwycięstwem ekologów. Organizacja ochrony przyrody Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) od wielu lat ściga japońskie statki wielorybnicze, zakłócając polowanie na walenie. (PAP)

amp/ ana/