Skrót wiadomości - piątek, 30 sierpnia

31-08-2013 06:00
31.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w II kwartale 2013 roku o 0,8 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 0,5 proc. rdr w I kwartale - wynika z komunikatu GUS.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w lipcu 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 10,4 proc. wobec 10,5 proc. w maju - podał w piątek Eurostat.

Oczekiwana przez osoby prywatne średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w sierpniu 0,2 proc. wobec 0,4 proc. w lipcu - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski (Economic Sentiment Indicator - ESI) w sierpniu 2013 r. wyniósł 89,7 pkt. wobec 87,7 pkt. w lipcu - wynika z opublikowanych w piątek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w sierpniu 2013 r. wyniósł 20,9 pkt. wobec 26,8 pkt. w lipcu - wynika z opublikowanych w sierpniu danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Inflacja w strefie euro wyniosła w sierpniu 2013 r., w ujęciu rdr 1,3 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.

Stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1 proc., wobec 12,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wzrósł w sierpniu 2013 r. do 95,2 pkt. z 92,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podała Komisja Europejska w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w lipcu 2013 r. spadła o 1,4 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 0,8 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

W sierpniu 2013 r. nastroje brytyjskich konsumentów poprawiły się wobec poprzedniego miesiąca. Wskaźnik zaufania wyniósł w tym miesiącu minus 13 pkt. wobec minus 16 pkt. w poprzednim miesiącu - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie.

W Japonii stopa bezrobocia w lipcu 2013 r. wyniosła 3,8 proc. wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Produkcja przemysłowa w Japonii w lipcu 2013 r. wzrosła mdm o 3,2 proc., po spadku miesiąc wcześniej o 3,1 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnych wyliczeniach.

Wydatki amerykańskich konsumentów w lipcu wzrosły o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy w czerwcu wzrosły o 0,6 proc. mdm po korekcie - poinformował Departament Handlu USA.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w sierpniu 2013 roku do 53,0 pkt. z 52,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w sierpniu 82,1 pkt., wobec 85,1 pkt. zanotowanych w lipcu - podano w piątek w końcowym wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów zaoferuje 5 września obligacje OK0116/PS0718 za 4,0-8,0 mld zł - podał resort finansów w piątek w komunikacie dotyczącym planu podaży SPW we wrześniu.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w czwartek 93,04 pb, wobec 89,50 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec lipca wyniosło 202.111,91 mln zł wobec 201.767,13 mln zł w czerwcu - podał resort finansów w komunikacie.

W tygodniu kończącym się w środę 28 sierpnia z funduszy obligacji rynków wschodzących łącznie wycofano 2,0 mld USD wobec 1,3 mld USD wycofanych w poprzednim tygodniu - wynika z danych EPFR, przytoczonych w piątkowym raporcie banku UniCredit.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,69 proc. i wyniósł 2.384,22 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,84 proc. i wyniósł 18.198,84 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 1,08 proc., do 6.412,93 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 1,32 proc. i wyniósł 3.933,78 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 1,12 proc. i wyniósł 8.103,15 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,5 proc. i wyniósł 13.388,86 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,1 proc. i wyniósł 2.098,38 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto Cinema City, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w II kwartale 2013 r. 2,6 mln euro - poinformowała spółka w raporcie. Oczekiwania rynkowe wskazywały na 2,4 mln euro zysku netto spółki.

Grupa Rovese miała w II w. 2013 roku 29,5 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,7 mln zł straty konsensusu rynkowego.

Zysk netto grupy Synthos, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w II kw. 2013 roku do 89,1 mln zł z 235 mln zł przed rokiem i był lekko poniżej konsensusu na poziomie 90,5 mln zł.

Polimex-Mostostal miał w II kw. 2013 r. 72,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej. Strata okazała się dwukrotnie wyższa niż strata oczekiwana przez rynek, gdyż konsensus zakładał 36,2 mln zł straty.

W związku z wynikami osiągniętymi po pierwszym półroczu Elektrobudowa przedstawi nową prognozę na 2013 r. Portfel zamówień Elektrobudowy na koniec czerwca miał wartość 1,88 mld zł - wynika ze sprawozdania zarządu za pierwsze półrocze.

Strata netto Arctic Paper wyniosła w drugim kwartale 2013 r. 91,9 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy spodziewali się tymczasem 22 mln zł straty netto.

KGHM i Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory", spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznych - podały spółki w komunikatach.

Grupa Azoty miała w II kwartale 2013 roku 348,63 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - wynika z wyliczeń PAP. Wynik za pierwsze półrocze uwzględnia 446 mln zł z tytułu zdarzeń jednorazowych, związanych z nabyciem ZA Puławy - podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty spodziewa się, że ceny nawozów w drugiej połowie roku będą porównywalne rok do roku - poinformował dziennikarzy Andrzej Skolmowski, wiceprezes spółki. Słabo natomiast przedstawiają się perspektywy tworzyw i alkoholi oxo.

Zysk netto Getin Noble Banku w drugim kwartale 2013 roku wzrósł do 102,9 mln zł z 81 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk okazał się wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 79,9 mln zł.

Getin Noble Bank ocenia, że jeśli nie będzie dalszych obniżek stóp procentowych w najbliższych kwartałach to zanotuje wzrost wyniku odsetkowego - poinformował w piątek bank w komunikacie.

Getin Noble Bank, którego zysk netto w drugim kwartale 2013 roku wzrósł do 102,9 mln zł liczy, że w kolejnych kwartałach zysk netto także będzie trzycyfrowy - powiedział dziennikarzom Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

Getin Holding liczy, że w kolejnych kwartałach 2013 roku jego zysk netto będzie wyższy niż 64 mln zł zysku osiągniętego w II kwartale - poinformował Rafał Juszczak, prezes Getin Holdingu.

ZA Puławy miały w IV kwartale roku obrotowego 2012/13 105,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu spółki. Wynik był wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 83,5 mln zł.

Polimex Mostostal uzyskał zgodę wierzycieli na przesunięcie do 30 września terminu wykonania zobowiązań wobec nich w sprawie uzyskania łącznie 250 mln zł wpływów z emisji akcji serii N1, N2 i O oraz zawarcia aneksów do wybranych kontraktów budowlanych - poinformowała spółka w komunikacie.

Warimpex liczy na finalizację sprzedaży warszawskiego biurowca Le Palais w tym roku, może jeszcze w tym kwartale. Zakłada, że tegoroczne nakłady inwestycyjne będą znacznie niższe niż w ubiegłym roku - poinformowali przedstawiciele spółki na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami. Spółka liczy na wzrosty sprzedaży LFL w segmencie hoteli.

Famur miał w II kwartale 2013 r. blisko 52 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 78,4 mln zł zysku netto w II kwartale 2012 r. - wynika z wyliczeń PAP. Zysk netto okazał się niższy niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 61,4 mln zł zysku.

ZCh Police miały w II kwartale 2013 roku 23,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 25,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Wynik był o 7,7 proc. wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 21,7 mln zł.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 wzywa do sprzedaży 29.342.270 akcji Armatury Kraków, stanowiących 36,23 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym spółki. Cena, po której będą nabywane akcje to 1,7 zł za papier - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK.

Obecnie w portfelu zamówień grupy Atrem znajdują się kontrakty o łącznej wartości 157 mln zł, z czego 82 mln przypada na Atrem, a 75 mln na spółkę Contrast. Portfel zamówień grupy na 2013 rok ma wartość około 100 mln zł, co w ocenie zarządu powinno pozwolić na wypracowanie dodatniej rentowności netto - poinformował Atrem w raporcie półrocznym.

Zysk netto Farmacolu, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2013 roku 20,3 mln zł - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 24,0 mln zł.

Boryszew spodziewa się w drugim półroczu 2013 r. trochę niższej sprzedaży niż w pierwszym, ale liczy na wypracowanie zysków na podobnym poziomie jak w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Całoroczna sprzedaż grupy nie przekroczy 5 mld zł - poinformował prezes Boryszewa, Piotr Szeliga.

Deutsche Bank i Societe Generale zostali wybrani na doradców finansowych przy drugim etapie prywatyzacji Polskiego Holdingu Nieruchomości - poinformowało PAP biuro prasowe MSP.

WALUTY

Złoty powinien w najbliższych dniach odrabiać straty względem euro - aprecjację ograniczy poziom 4,20. Ryzyko dla krajowej waluty i wszystkich aktywów rynków wschodzących, stanowi ewentualna interwencja w Syrii. Inwestorzy na FI będą czekać na aukcję oraz posiedzenie RPP - oceniają dilerzy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2209 a kurs złotego do euro na 4,2654 - poinformował NBP.

TOWARY

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 1 grosz - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

W najbliższym czasie w związku z dużą podwyżką cen w hurcie wzrosną również ceny na stacjach, średnio o około 7-10 gr/l - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex. Zdaniem autorów raportu trwały wzrost cen na rynku pierwotnym może przyczynić się do pobicia lutowych rekordów.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo Brytyjczycy odrzucili możliwość interwencji zbrojnej w Syrii - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 106,75 USD, po zniżce o 2,05 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 114,42-114,44 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną, bo publikowane dane makro ze światowej gospodarki, od Japonii po USA, wskazują na ożywienie - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.200,75 USD za tonę, po zwyżce notowań o 0,7 proc.

OPINIE, PROGNOZY

W piątek, mimo bogatego kalendarza wydarzeń makroekonomicznych i licznych publikacji wyników przez spółki, sesja przebiegała pod znakiem niskiej aktywności - podają analitycy. Ich zdaniem na początku przyszłego tygodnia decydujące będą nastroje na rynkach światowych.

Bank Nomura podniósł prognozy wzrostu polskiego PKB w tym i przyszłym roku do odpowiednio 1,1 i 2,7 proc. wobec 0,9 i 2,0 proc. prognozowanych poprzednio - wynika z piątkowego raportu banku. Zdaniem banku w średnim terminie złoty powinien się umacniać.

Zdaniem analityków wyniki Boryszewa za drugi kwartał są słabe, głównie za sprawą segmentu motoryzacyjnego. Eksperci wskazują jednak, że ważniejsze są perspektywy spółki, a te są dobre, szczególnie w obliczu ożywienia gospodarczego w Europie i postępującej restrukturyzacji zakładów motoryzacyjnych.

Ceny nawozów azotowych, mimo typowego dla trzeciego kwartału zmniejszenia popytu, będą pozostawały na relatywnie wysokim poziomie, spadnie natomiast cena melaminy - poinformowała w komentarzu do wyników Grupa Azoty.

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2013/14 wyniosą 1.929 mln ton, zaś konsumpcja 1.893 mln ton - wynika z sierpniowego raportu IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej)

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Przewozy ładunków kolejami w lipcu 2013 roku wzrosły rdr o 7,08 proc. do 20,45 mln ton, a praca przewozowa wzrosła o 14,82 proc. do 4,6 mln tonokilometrów - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Przewozy osób kolejami w lipcu wzrosły rdr o 2,62 proc. do 22,55 mln osób - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Od stycznia 2014 r. znacząco spadną stawki opłat interchange - to efekt znowelizowania w piątek przez Sejm ustawy dotyczącej usług płatniczych. Według nowych przepisów stawki te mają zostać obniżone do 0,5 proc. wartości transakcji.

Rząd przyjmie najprawdopodobniej we wtorek ostateczną decyzję w sprawie zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych - napisała w piątek "Gazeta Wyborcza".

W czwartek, 29 sierpnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 30.054,18 mln zł wobec 30.885,51 mln zł w środę - podał NBP.

Cena zbytu węgla w I półroczu 2013 roku spadła o 13,1 proc. rdr i wyniosła 303,85 zł/tonę - podało Ministerstwo Gospodarki. Koszty produkcji węgla w I półroczu 2013 roku spadły o 0,5 proc. rdr, przy spadku produkcji o 4,2 proc. - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Jacek Żalek został zawieszony w prawach członka sejmowego klubu PO na trzy miesiące, a Jarosław Gowin otrzymał karę finansową 1 tys. zł - zdecydowały w piątek władze klubu PO. To efekt złamania przez obu posłów dyscypliny klubowej.

Jarosław Gowin poinformował w piątek, że zawiesza na trzy miesiące członkostwo w klubie PO. Jak tłumaczył, to akt solidarności z Jackiem Żalkiem, którego w piątek w prawach członka zawiesiły władze klubu, podczas gdy na Gowina nałożono karę finansową.

Polska sympatyzuje z intencjami wspólnoty międzynarodowej na rzecz ograniczenia rozlewu krwi w Syrii i ma nadzieję, że podjęte działania doprowadzą do przywrócenia procesu pokojowego w tym kraju - oświadczył w piątek szef MSZ Radosław Sikorski.

Sejmowa komisja obrony pozytywnie zaopiniowała w piątek nowelizację budżetu MON w części dot. wydatków obronnych. Resort poinformował, że większość oszczędności obejmie wydatki majątkowe; ministerstwo zapewnia, że cięcia nie dotkną strategicznych programów modernizacyjnych.

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych, na zamkniętym posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała w piątek propozycje cięć budżetowych m.in. w CBA, ABW i AW w związku z nowelizacją budżetu na 2013 r. Oszczędności w każdej z tych służb wyniosą średnio po kilka milionów złotych.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował w piątek do Sejmu projekt ustawy samorządowej. Propozycja zakłada m.in., że referenda lokalne byłyby ważne bez względu na frekwencję, wyjątkiem byłoby referendum ws. odwołania władz lokalnych - projekt zaostrza zasady odwoływania ich.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich złożył w piątek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności przepisów ustawy o ochronie zwierząt - poinformowała PAP Kierowniczka Biura Komunikacji Społecznej tego związku Joanna Korzeniewska. Chodzi o kwestię uboju rytualnego.

Sejm przyjął w piątek obszerną nowelizację reformującą procedurę karną. Zmiany - w zamierzeniach rządu - mają prowadzić do skrócenia czasu trwania i usprawnienia procesów.

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu skierowała do Sądu Najwyższego w Warszawie kasację ws. Beaty Sawickiej i burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego - poinformował PAP w piątek rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu prok. Marek Konieczny.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Stany Zjednoczone nie podjęły ostatecznej decyzji, jak odpowiedzieć na użycie przez Syrię broni chemicznej, rozważają one ograniczone działania, a nie zaangażowanie na czas nieokreślony - powiedział w piątek prezydent Barack Obama.

Z dużym przekonaniem można stwierdzić, że za atak z użyciem broni chemicznej na przedmieściach Damaszku 21 sierpnia odpowiadają syryjskie władze - głosi ujawniony w piątek amerykański raport wywiadowczy.

Eksperci ONZ prowadzący w Syrii badania dotyczące zeszłotygodniowego ataku z użyciem broni chemicznej pod Damaszkiem zakończyli zbieranie próbek i dowodów, ale wrócą, by zbadać kilka innych domniemanych ataków chemicznych - powiedział w piątek rzecznik ONZ.

Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen powiedział w piątek mediom, że Sojusz nie planuje militarnej operacji w Syrii z powodu użycia broni chemicznej przez reżim tego kraju przeciwko własnym obywatelom.

Rosja aktywnie stara się o to, aby uniknąć operacji wojskowej przeciwko Syrii - oświadczył w piątek doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Nie wykluczył on, że Syria będzie jednym z tematów szczytu G20 w Petersburgu.

Brytyjska Izba Gmin (niższa izba parlamentu) sprzeciwiła się w nocy z czwartku na piątek wnioskowi premiera Davida Camerona o interwencję wojskową w Syrii w celu ukarania reżimu Baszara el-Asada za użycie broni chemicznej przeciw ludności cywilnej.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi zastrzegł w piątek, że przed zakończeniem dochodzenia inspektorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii Rada Bezpieczeństwa ONZ nie może być zmuszana do jakichkolwiek działań.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Guido Westerwelle w wywiadzie dla sobotniego wydania dziennika "Neue Osnabruecker Zeitung" powiedział, że Niemcy nie wezmą udziału w międzynarodowej akcji wojskowej przeciwko Syrii.

Stowarzyszone z Al-Kaidą Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIL) wzięło na siebie odpowiedzialność za serię niedawnych zamachów bombowych w Bagdadzie i innych irackich miastach, twierdząc, że był to odwet za egzekucję sunnickich więźniów.

Prezydent Francji Francois Hollande oświadczył w piątkowym wywiadzie dla dziennika "Le Monde", że głosowanie w brytyjskim parlamencie, który sprzeciwił się interwencji w Syrii, nie zmienia niczego w stanowisku Paryża w tej sprawie.

Rosja aktywnie stara się o to, by nie doszło do operacji wojskowej przeciwko Syrii - oświadczył w piątek doradca prezydenta FR ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Nie wykluczył on, że Syria będzie jednym z tematów szczytu G20 w Petersburgu.

Rosja wprowadziła od piątku zakaz wwozu świń i wieprzowiny z Białorusi w związku z przypadkami afrykańskiego pomoru świń na terytorium tego kraju - poinformowała Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji (Rossielchoznadzor).

Ponad 100 Syryjczyków, w tym 36 dzieci, zatrzymano na granicy bułgarsko-tureckiej w nocy z czwartku na piątek. Liczba Syryjczyków, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę i przedostać się do UE, niebezpiecznie rośnie - sygnalizują bułgarskie władze. (PAP)

zdz/ jtt/ ana/