Skrót wiadomości - piątek, 29 marca, 17.00

29-03-2013 17:00
29.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Oczekiwana przez osoby prywatne średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w marcu 2013 roku 1,6 proc. wobec 2,2 proc. w lutym - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w marcu 78,6 pkt., wobec 77,6 pkt. zanotowanych w lutym - podano w piątek w końcowym wyliczeniu.

Indeks aktywności przemysłowej w okręgu Milwaukee spadł w marcu do 50,98 pkt, wobec 56,5 pkt miesiąc wcześniej - napisano w raporcie NAPM.

Oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych w lutym 2013 roku obniżyło się we wszystkich kategoriach - wynika z danych NBP. Oprocentowanie depozytów dla przedsiębiorstw także obniżyło się we wszystkich kategoriach.

Przedsiębiorstwa mają środki na inwestycje, jednak ilość tych środków zmniejsza się. Na koniec 2012 roku przekraczały one 170 mld zł - ocenia Ministerstwo Gospodarki w materiale dotyczącym nakładów inwestycyjnych firm.

Wydatki amerykańskich konsumentów w lutym 2013 r. wzrosły o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy w styczniu wzrosly o 0,4 proc., po korekcie - poinformował Departament Handlu USA.

W czwartek, 28 marca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 26.735,94 mln zł wobec 27.119,40 mln zł w środę - podał NBP. W depozycie na koniec dnia znajdowało się 350,0 mln zł.

Wydatki konsumentów we Francji w lutym 2013 r. w ujęciu mdm spadły o 0,2 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły o 0,9 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu.

W Japonii stopa bezrobocia w lutym 2013 r. wyniosła 4,3 proc. wobec 4,2 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Produkcja przemysłowa w Japonii w lutym 2013 r. spadła mdm o 0,1 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 2,5 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnch wyliczeniach.

BUDŻET, DŁUG

Latem inflacja może spaść do 0,6 proc. z obecnych 1,3 proc.- uważa Ludwik Kotecki, główny ekonomista i radca generalny Ministerstwa Finansów.

Deficyt budżetu państwa po lutym 2013 roku wyniósł 21.684,551 mln zł wobec 21.654,9 mln zł szacowanego wcześniej - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec lutego 2013 roku 363,146 mln zł, czyli 16,5 proc. planu wobec - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Wpływy z VAT wyniosły po lutym 15,5 proc. planu, czyli 19.532,746 mln zł - podało w piątek Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w lutym 2013 roku wzrosło do 202,17 mld zł z 195 mld zł w styczniu, a ich udział w portfelu obligacji stanowił 37,6 proc. - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które pozwolą osobom prawnym przekazywać 1 proc. podatku CIT konkretnym placówkom naukowym. Resort podkreśla, że wprowadzenie tego od 2014 roku zależy od zdjęcia z Polski przez KE procedury nadmiernego deficytu (EDP).

Wartość transakcji zawartych na rynku wtórnym obligacji w lutym 2013 roku zmniejszyła się o 4,4 proc. mdm do 815,3 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 29 marca 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 134.244,4 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,50 proc. i wyniósł 12.397,91 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu bez zmian wyniósł 2.236,62 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd PKN Orlen zarekomenduje przeznaczenie z ubiegłorocznego zysku 641,6 mln zł na dywidendę, co daje 1,5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

W piątek Lotos rozpoczyna planowany postój remontowy gdańskiej rafinerii, w wyniku którego przerób ropy zostanie wstrzymany na 23 dni. Przy okazji postoju przeprowadzone zostaną inwestycje modernizacyjne o łącznej wartości kilkudziesięciu mln zł - poinformował PAP wiceprezes spółki Marek Sokołowski. W czasie postoju spółka będzie oferować klientom produkty zgromadzone w magazynach i nabywane na bieżąco na rynku. To jedyny postój Lotosu zaplanowany na ten rok.

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w obszarze produkcji w tym roku wyniosą w sumie około 200 mln zł - poinformował PAP Marek Sokołowski, wiceprezes gdańskiej spółki odpowiedzialny za produkcję i rozwój.

Warimpex wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 26,5 mln zł, z trzyletnim terminem zapadalności oraz kuponie wynoszącym 4,875 proc. rocznie, płatnym w okresach półrocznych - podała spółka w komunikacie prasowym.

Getin Noble Bank kupił 100 proc. akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska za 57,08 mln zł - poinformował bank w piątkowym komunikacie.

Rank Progress zawarł ze spółką Elsoria Polska I przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej. Wartość transakcji ustalono na 25 mln euro (ok. 104 mln zł) - poinformował Rank Progress w komunikatach.

Gant Development podpisał z instytucjami finansowymi porozumienie ramowe dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia grupy - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Gant zrefinansował obligacje zapadające 29 marca 2013 roku o łącznej wartości około 27 mln zł - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Deutsche Bank Polska oraz Deutsche Bank PBC złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na połączenie - poinformował bank w piątkowym komunikacie.

Aviva Investors Poland zwiększyła zaangażowanie w Stomilu Sanok do 5,02 proc. kapitału i głosów na WZ - podał Stomil Sanok w piątkowym komunikacie.

Akcjonariusze firmy informatycznej Talex zdecydują o wypłacie w formie dywidendy ponad 900 tys. zł, czyli 30 groszy na akcję - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ 25 kwietnia.

Zarząd CAM Media rekomenduje wypłatę w formie dywidendy 364.225 zł z zeszłorocznego zysku, czyli 0,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Wniosek pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza.

Walne zgromadzenie spółki Drop zadecyduje o wypłacie dywidendy za 2012 r. w wysokości 2.933.851,50 zł, czyli 0,50 zł na akcję z kapitału zapasowego - wynika z projektów uchwał na ZWZ spółki.

Beata Mońka, wiceprezes nc+, odchodzi ze spółki w trybie natychmiastowym - poinformowała nc+ w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2590, a kurs złotego do euro na 4,1774 - poinformował NBP.

TOWARY

Ceny miedzi na giełdzie metali w Szanghaju spadają podczas tej sesji. Giełda LME w Londynie i Comex w Nowym Jorku są w piątek nieczynne z powodu święta - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Z powodu przewagi negatywnych ryzyk w skali globalnej, w krótkim terminie na giełdzie możliwa jest kontynuacja korekty spadkowej - napisali analitycy KBC Securities w raporcie z 25 marca.

Gant zrefinansował obligacje zapadające 29 marca 2013 roku o łącznej wartości około 27 mln zł - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Ekonomiści banku Citi Handlowy spodziewają się, że resort finansów podniesie limit deficytu budżetowego w 2013 roku o około 10-15 mld zł - wynika z opublikowanego w piatek raportu.

Giełdowe spółki wypracowały w zeszłym roku sporo gotówki, którą mogą podzielić się z akcjonariuszami w formie dywidendy, co powinno sprzyjać wzrostowi zainteresowania akcjami w drugim kwartale - uważają zarządzający AgioFunds TFI.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W środę prezydent Bronisław Komorowski powoła na członków zarządu NBP byłego prezesa BGŻ Jacka Bartkiewicza i byłą wiceminister finansów Katarzynę Zajdel-Kurowską - dowiedziała się w piątek nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych podtrzymuje swoje propozycje dotyczące m.in. wypłaty emerytur z OFE, jest jednak gotowa do dyskusji z rządem oraz ekspertami i proponuje powołanie specjalnego zespołu roboczego.

Średnia marża detaliczna w cenie benzyny bezołowiowej Pb95 w dniach 22-28 marca 2013 r. wyniosła 10 gr, co stanowi 2 proc. ceny - wynika z analiz BM Reflex. Średnia marża detaliczna w cenie ON wyniosła 21 gr, co stanowi 4 proc. ceny.

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 1 grosz - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Wejście do strefy euro popiera w lutym 29 proc. badanych. Natomiast liczba przeciwników przyjęcia wspólnej waluty w lutym 2013 roku zmniejszyła się nieznacznie w stosunku do lipca 2012 roku. Nadal jednak stanowią oni wyraźną większość. 64 proc. badanych jest przeciw wchodzeniu do strefy euro - wynika z badania CBOS.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Trudno zaakceptować koncepcję wypłat programowanych, jako podstawową formę emerytury z II filara - powiedziała PAP prezydencka minister Irena Wóycicka. Za niepokojące uznała to, że rząd dopiero na przełomie maja i czerwca ma zająć się przeglądem systemu emerytalnego.

Dotychczasowy zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialny w ABW za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, kontrwywiad oraz zwalczanie terroryzmu, 54-letni płk Dariusz Łuczak jest kandydatem na stanowisko szefa tej służby.

Lubelski komendant wojewódzki policji nadinsp. Igor Parfieniuk zostanie nowym szefem CBŚ - poinformował w piątek rzecznik komendanta głównego insp. Mariusz Sokołowski. W czwartek zdymisjonowany został dotychczasowy szef CBŚ nadinsp. Adam Maruszczak.

Ruch Palikota chce uzupełnienia porządku obrad przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu o informację rządu na temat m.in. efektywności działania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Rodzi się pytanie o przyszłość obecnego systemu emerytalnego - mówią działacze RP.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Cypr nie ma zamiaru opuszczać wspólnej waluty europejskiej - oświadczył w piątek prezydent tego kraju Nikos Anastasiadis, zapewniając rodaków, że sytuacja jest opanowana. "W żadnym wypadku nie będziemy eksperymentować z przyszłością naszego kraju" - dodał.

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite w piątek nie wykluczyła możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia swego kraju do strefy euro. Wcześniej premier Algirdas Butkeviczius powiedział, że Litwa nie potrzebuje referendum w sprawie euro.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un w nocy z czwartku na piątek postawił w stan gotowości północnokoreańskie wojska rakietowe, prawdopodobnie w reakcji na wcześniejszy przelot dwóch amerykańskich bombowców strategicznych B-2 nad Półwyspem Koreańskim. (PAP)

pif/ bg/