Skrót wiadomości - piątek, 22 marca, 17.00

22-03-2013 17:00
22.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Sprzedaż detaliczna w lutym spadła o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a mdm spadła o 2,6 proc. - podał GUS. Sprzedaż detaliczna realnie spadła w lutym o 1,3 proc. rdr.

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,4 proc. wobec 14,2 proc. w styczniu - podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego wyniosła 2.336,7 tys. osób.

Dynamika wzrostu PKB w I kwartale 2013 roku nie musi się wyraźnie różnić od dynamiki zanotowanej w IV kwartale 2012 roku - ocenia wiceprezes GUS Halina Dmochowska.

Obroty w handlu detalicznym w lutym 2012 roku spadły o 1,8 proc. rdr wobec wzrostu o 0,5 proc. w styczniu - podał w piątek GUS.

Z danych GUS na koniec lutego 2012 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 224,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 93,0 tys. mniej mdm i o 14,0 więcej rdr - podał w piątek GUS.

Liczba wolnych miejsc pracy na koniec 2012 roku wynosiła 35,5 tys. wobec 43,54 tys. w III kwartale i 45,5 tys. w końcu 2011 roku - wynika z badania GUS dotyczącego popytu na pracę, opublikowanego w piątek.

Z danych na koniec lutego 2013 roku wynika, że 442 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 34,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 6,5 tys. osób - podał GUS w piątek w komunikacie.

Z danych na koniec lutego 2013 roku wynika, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 82,8 tys. ofert wobec 64,0 tys. przed miesiącem i 60,8 tys. przed rokiem - podał GUS w piątek w komunikacie.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-luty nie uległa zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku przy mniejszym o 1,0 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,7 proc.- podał GUS w komunikacie.

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły w lutym w ujęciu rdr o 22,9 proc., po spadku o 5,7 proc. w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach w lutym tego roku wzrosła w skali roku o 2,8 proc., wobec wzrostu o 0,1 proc. w lutym 2012 roku - podał w piątek GUS.

Zaskakująco wysoki wzrost wynagrodzeń, jaki miał miejsce w lutym był za sprawą wypłat nagród i premii w górnictwie i zaopatrywaniu w energię - ocenia Główny Urząd Statystyczny.

Przewozy ładunków w lutym 2013 roku spadły rdr o 1,7 proc. do 33,3 mln ton - podał w piątek GUS.

W marcu 2013 roku nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca zarówno w przypadku sytuacji przyszłej, jak i w nieco mniejszym stopniu w przypadku sytuacji bieżącej - wynika z badania GUS.

Oceny koniunktury w przemyśle wzrosły w marcu do poziomu minus 6 wobec minus 8 w lutym - podał GUS w komunikacie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 21 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w marcu 2013 roku na minus 26 wobec minus 30 w lutym - wynika z opublikowanego w piątek badania koniunktury GUS. Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 38 proc. (przed miesiącem odpowiednio: 9 proc. i 39 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W końcu lutego tego roku w budowie było 698,8 tys. mieszkań, o 2,2 proc. mniej niż w końcu lutego 2012 roku - podał w piątek GUS.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych w marcu tego roku spadło do 60 proc. z 63 proc. w analogicznym miesiącu 2012 roku - wynika z opublikowanych w piątek danych GUS.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w marcu na poziomie minus 3 wobec minus 7 w lutym - podał GUS w komunikacie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 19 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w marcu oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w lutym, lecz gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat - podał GUS w komunikacie.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się w marcu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem - wynika z badania GUS.

W marcu działalność inwestycyjną zadeklarowało 51 proc. jednostek przemysłowych i 31 proc. jednostek budowlano-montażowych - wynika z badania GUS.

Skup zbóż w okresie lipiec '12 - luty '13 był o 10,6 proc. wyższy niż rok wcześniej - podał w piątek GUS.

W portach morskich w lutym przeładowano 5,0 mln ton ładunków, tj. o 27,4 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych w lutym 2013 roku spadła mdm o 421,2 mln zł po spadku o 455 mln zł w styczniu i wyniosła 131.209,2 mln zł - podał NBP.

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych w lutym wzrosła o 895 mln zł w porównaniu ze styczniem - podał NBP.

Według informacji NBP, na podstawie danych przekazanych przez 10 banków w końcu grudnia 2012 roku podmioty nieposiadające zdolności kredytowej stanowiły 4,9 proc. ogólnej liczby kredytowanych wobec 4,6 proc. w końcu września - podał GUS powołując się na NBP.

Wskaźnik medialności recesji w lutym wyniósł 262 pkt., co oznacza spadek o 28 proc. w stosunku do stycznia - wynika z raportu firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Oznacza to wyraźne uspokojenie się sytuacji medialnej wokół gospodarki.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzegła w piątek pogrążony w dramatycznym kryzysie zadłużeniowym Cypr, by nie nadużywał cierpliwości swych zagranicznych partnerów, mających sfinansować pakiet ratunkowy.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zdecydowanie odrzuciła w piątek propozycję Cypru, by dla ratowania finansów pogrążonego w dramatycznym kryzysie zadłużeniowym państwa wykorzystać środki z tamtejszych funduszy emerytalnych.

Rząd Cypru przedstawił w czwartek parlamentowi projekt utworzenia funduszu solidarnościowego, opartego na dochodach z eksploatacji złóż gazu, emisji obligacji i innych aktywach, którego zadaniem byłoby zebranie funduszy mających zagwarantować pomoc zagraniczną.

Eurogrupa jest gotowa rozmawiać z władzami Cypru na temat nowych propozycji, których oczekuje tak szybko jak to możliwe - oświadczył w czwartek wieczorem szef eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. Chodzi o nowe propozycje zebrania 5,8 mld euro na ratowanie banków.

Strefa euro jest gotowa wesprzeć Cypr, jednak ciężar takiej pomocy musi być poniesiony wspólnie z sektorem finansowym wyspy, bo w przeciwnym razie gospodarka kraju załamie się pod ciężarem długu publicznego - uważa minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble.

Propozycje Cypru nie zainteresowały inwestorów w Rosji - poinformował w piątek rosyjski minister finansów Anton Siłuanow, komentując rozmowy ze swym cypryjskim odpowiednikiem Michalis Sarrisem, który przebywał w Moskwie od wtorku do czwartku.

Cypr osiągnął z Grecją porozumienie w sprawie sprzedania greckich filii cypryjskich banków - poinformował w piątek urząd prezydenta Cypru.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w marcu 2013 r. 90 pkt. wobec również 90 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny Insee.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, spadł w marcu 2013 r. do 106,7 pkt. ze 107,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podała firma Ifo w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Przy obserwowanym obecnie niepewnym otoczeniu zewnętrznym, ewentualna nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok powinna być uważana za standardową decyzję - uważa Ludwik Kotecki, główny ekonomista i radca generalny Ministerstwa Finansów.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w czwartek 87,58 punktów bazowych, wobec 86,28 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 2,35 proc. i wyniósł 12.338,53 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,2 proc. i wyniósł 2.328,28 pkt.

SPÓŁKI

Polski Holding Nieruchomości podpisał w I kwartale przedwstępną umowę sprzedaży jednej z nieruchomości. Cena sprzedaży była nieznacznie wyższa od wartości księgowej aktywa - poinformował na konferencji prezes PHN, Wojciech Papierak.

Gant miał w 2012 r. 412,4 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu do 30,6 mln zł zysku rok wcześniej. Audytor spółki - Deloitte zwrócił uwagę na kilka problemów dotyczących m.in. możliwości kontynuowania działalności i nie wyraził opinii o sprawozdaniu.

Gant już w czwartek rozpoczął proces spłaty obligacji zapadających 29 marca o wartości ok. 27 mln zł. Zdaniem Grzegorz Antkowiaka, przedstawiciela właścicieli Ganta, cała kwota powinna zostać spłacona w terminie.

Gant oczekuje, że w tym roku rozpocznie realizację wszystkich inwestycji, które zaplanował z Futurealem. Oznaczałoby to budowę ok. 1 tys. mieszkań w trzech miastach - poinformował Grzegorz Antkowiak, przedstawiciel właścicieli Ganta. Spółka będzie ograniczała zatrudnienie i cięła koszty stałe.

KGHM chce zakończyć prace nad strategią w pierwszym półroczu. Nie widzi na razie powodów do zmiany prognoz na ten rok - poinformował PAP Herbert Wirth, prezes KGHM.

Zarząd Asseco Central Europe zmienił swoją wcześniejszą rekomendację ws. dywidendy. Obecnie rekomenduje przeznaczenie na wypłatę za 2012 r. łącznie 10,04 mln euro, czyli 0,47 euro na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Węgierska firma inwestycyjno-deweloperska Futureal wyszła z akcjonariatu Ganta - podała spółka w komunikacie.

Grupa PBG miała w IV kw. 2012 roku 1,32 mld zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostko dominującej. W całym 2012 roku strata wyniosła 2,85 mld zł.

Zarząd spółki Eurotel zarkomenduje, by z zysku za 2012 roku przeznaczyć na dywidendę blisko 6 mln zł, co daje 1,6 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Konsorcjum Wasko podpisało umowę o wartości 18,2 mln zł brutto na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim. Spółka podpisała także umowę na dostawę sprzętu sieci na terenie Kielc o wartości 10,9 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.

Producent poszyć do foteli samochodowych, Inter Groclin Auto podpisał warunkową umowę inwestycyjną, na mocy której ma objąć udziały w spółce Kabel-Technik-Polska w zamian za akcje serii F - poinformował Inter Groclin Auto w komunikacie.

Ostateczna cena akcji BZ WBK sprzedawanych przez KBC i Santander została ustalona na 245 zł za jedną akcję - podał bank w komunikacie, potwierdzając tym samym czwartkowe informacje PAP.

Obecny portfel podpisanych i potencjalnych zamówień ZUE jest na optymalnym poziomie, zapewniającym przetrwanie w trudniejszych latach 2013-2014 - uważa Arkadiusz Wierciński, dyrektor ds. strategii ZUE. W jego opinii, w 2013 r. ważniejsze niż zwiększanie przychodów będzie dla spółki utrzymanie marż.

Kurs akcji spółki Logzact, działającej w branży logistycznej, wzrósł w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 11,17 proc. do 20,01 zł.

Producent i dystrybutor sprzętu komputerowego NTT System chce w 2013 r. wypracować lepsze wyniki niż w ubiegłym roku - poinformował PAP Tadeusz Kurek, prezes NTT. Dodał, że z zysku za 2012 r. zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy.

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises będzie rekomendować, by z zysku za 2012 roku wypłacić 0,05 USD dywidendy na akcję - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

WALUTY

Kurs złotego znajduje się pod wpływem globalnych nastrojów, którym kształt nadają w ostatnim czasie głównie wydarzenia na Cyprze. Jeśli główni rozgrywający dojdą w tej kwestii do porozumienia, złoty ma szanse na umocnienie. Na krajowe dane o sprzedaży detalicznej obligacje zareagowały umocnieniem.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2361, a kurs złotego do euro na 4,1860 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2948 USD i 122,85 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Średnia cena benzyny bezołowiowej Pb95 w ciągu miesiąca nie zmieniła się - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 107,52-107,54 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko rosną - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 92,47 USD, po wzroście o 2 centy.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.618,75 USD za tonę, po wzroście o 0,5 proc.

OPINIE, PROGNOZY

W piątek na GPW przeważa słaby sentyment i główne indeksy znajdują się na minusach. Zdaniem analityków kolejne sesje mogą przynieść lekką poprawę nastrojów, jeśli plan pomocy dla Cypru zostanie przyjęty. Dla WIG-u 20 kluczowy będzie opór na poziomie 2.423 pkt.

Nastroje społeczne w marcu pogorszyły się. Gorsza jest ocena stanu polskiej gospodarki, której towarzyszy bardziej krytyczne postrzeganie sytuacji na rynku pracy zarówno w wymiarze szans znalezienia zatrudnienia, jak i poczucia zagrożenia bezrobociem - wynika z badania CBOS.

W nadchodzącym tygodniu możliwe są spadki cen paliw w detalu, choć ich prawdopodobieństwo jest mniejsze niż przed tygodniem - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex.

Ceny paliw na stacjach benzynowych w nadchodzącym tygodniu powinny być stabilne - oceniają analitycy portalu e-petrol.pl w cotygodniowym raporcie.

JP Morgan nieznacznie obniżył prognozy wzrostu PKB dla Polski, Czech i Węgier na lata 2013-14 uznając, że kraje te odczują negatywne skutki w handlu.

Po zwiększeniu free-floatu BZ WBK może wejść do WIG-u 20 w tym roku - ocenił Jaromir Szortyka, analityk DM PKO BP, w porannym raporcie.

International Grains Council (Międzynarodowa Rada Zbożowa) podniosła w marcu ogólną prognozę światowych zbiorów zbóż z 1.780 mln ton do 1.781 mln ton - wynika z comiesięcznego raportu IGC.

Brytyjski ośrodek badawczy Economist Intelligence Unit (EIU) obniżył w marcu tegoroczną prognozę wzrostu PKB strefy euro do -0,4 proc. z -0,2 proc. i utrzymał przyszłoroczną na poziomie 1 proc.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W tygodniu zakończonym w środę, 20 marca, bilans napływu i odpływu na polską giełdę środków z funduszy inwestujących w rynki wschodzące wyniósł minus 30 mln USD - podał w raporcie Royal Bank of Scotland, powołując się na dane EPFR.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 22 marca 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 133.475,25 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

W czwartek, 21 marca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.687,72 mln zł wobec 30.929,89 mln zł w środę - podał NBP.

LOT po przeprowadzeniu zaplanowanej restrukturyzacji i działań oszczędnościowych ma szansę odzyskać rentowność w 2014 roku - ocenia minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski. Minister pracuje nad planem przedstawionym przez spółkę. Przed 20 czerwca ma on zostać przedstawiony Komisji Europejskiej.

W lutym 2013 roku do Polski sprowadzono 49.910 samochodów używanych wobec 47.998 w styczniu - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów liczy, że projekt ustawy o opodatkowaniu wydobycia węglowodorów trafi do Sejmu do końca czerwca - poinformował PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Armia kolumbijska kupiła pięć śmigłowców S-70i Black Hawk wyprodukowanych w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu (Podkarpackie) - poinformował w piątek rzecznik prasowy mieleckiej firmy Michał Tabisz.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Jednym z głównych tematów rozmów prezydenta Bronisława Komorowskiego z prezydentem Węgier Janosem Aderembyło było rozszerzenie obustronnej współpracy gospodarczej i handlowej oraz wspólne wykorzystanie środków unijnych do budowy m.in. długo już planowanych połączeń komunikacyjnych między Polską a Węgrami.

W sobotę zbierze się Rada Krajowa PO - ma zatwierdzić kalendarz wyborów wewnętrznych w partii. Zaczną się one w październiku br., a skończą w lutym 2014 r. Wcześniej zarząd partii ma rozmawiać o sposobie wyboru szefa partii Władze PO opowiadają się za wyborami bezpośrednimi.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że wysoko ocenia organizację Euro 2012, stąd - podkreślił - nagrody dla dwóch prezesów spółki PL2012, która nadzorowała przygotowania. Uczulił jednak - jak mówił - swych współpracowników, by dobrze rozważali przyznawanie nagród.

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński rozpoczyna objazd po Polsce. Zamierza spotykać się z mieszkańcami małych miejscowości w każdym województwie. Towarzyszyć mu będą politycy z kierownictwa partii.

Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego przewidującą m.in. możliwość dochodzenia w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy.

Sejm odrzucił w piątek projekt nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa Solidarnej Polski zaostrzający kary za dzieciobójstwo. Posłowie chcieli, by za zabicie osoby poniżej 18 lat groziła kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa PiS, zaostrzający kary m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym oraz gwałt. Projekt wprowadza też nową karę - 20 lat pozbawienia wolności.

Likwidację centrali NFZ, przekazanie kompetencji i samodzielności wojewódzkim funduszom oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń oraz kontrolą jakości świadczeń - przewiduje plan założeń przedstawiony przez resort zdrowia.

W piątek w sądzie rejestrowym w Poznaniu został złożony wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia Europa Plus - poinformował na konferencji prasowej w Warszawie europoseł Ruchu Palikota Marek Siwiec.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Władze Chin wykazują chęć współpracy w sprawie wdrożenia nowych sankcji wobec Korei Płn., które nałożono na ten kraj po przeprowadzeniu w lutym trzeciej próby nuklearnej - poinformował w piątek w Pekinie amerykański dyplomata Daniel Fried.

Rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew i przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso w piątek wyrazili nadzieję na rychłe sfinalizowanie nowej umowy o partnerstwie i współpracy między Rosją i UE.

Prezydent Birmy Thein Sein ogłosił w piątek stan wyjątkowy w mieście Miktila w środkowej części kraju, gdzie w trwających od dwóch dni zamieszkach na tle religijnym pomiędzy buddystami a muzułmanami zginęło co najmniej 20 osób.

Kreml, a wraz z nim Plac Czerwony z cerkwią Wasyla Błogosławionego i tzw. GUM-em (obecnie centrum handlowe) po raz pierwszy wyłączą w sobotę oświetlenie wspierając ochronę środowiska w ramach akcji Godzina dla Ziemi - poinformowały w piątek rosyjskie media.

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w piątek, że jeśli zajdzie konieczność, to rząd będzie wymuszał obniżkę cen energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. Zareagował w ten sposób na protesty koncernów energetycznych w związku z obniżką cen.

Gruzińscy deputowani odebrali prezydentowi kraju prawo dymisjonowania rządu i rozwiązywania parlamentu. Może to oznaczać koniec podjazdowej wojny, jaką od jesieni toczą ze sobą prezydent i premier, wywodzący się z wrogich obozów politycznych.

Prezydent Syrii Baszar el-Asad potępił czwartkowy zamach samobójczy na meczet w Damaszku, w którym zginęło prawie 50 osób, i przyrzekł, że "oczyści kraj z ekstremistów".

Atak zimowej pogody spowodował czasowe wyłączenie niektórych obiektów kompleksu atomowego Sellafield w północno-zachodniej Anglii - poinformował w piątek operator kompleksu, zaznaczając, że jest to przedsięwzięcie prewencyjne. (PAP)

zdz/ jtt/