Skrót wiadomości - piątek, 20 września

21-09-2013 06:00
21.09. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

We wrześniu nastroje konsumenckie poprawiły się trzeci raz z kolei - wynika z opublikowanych w piątek badań GUS.

Przedsiębiorcy zgłaszają we wrześniu wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na poziomie 76 proc., wobec 75 proc. w analogicznym miesiącu 2012 roku - wynika z opublikowanych w piątek danych GUS.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest nieznacznie negatywnie, nieco gorzej niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - wynika z badania GUS.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest we wrześniu bardziej pesymistycznie niż w sierpniu - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej pozytywnie niż w sierpniu, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku - podał GUS w piątek.

Klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest we wrześniu nieco mniej pesymistycznie niż w sierpniu i przed rokiem - wynika z badania GUS. Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w sierpniu, przy nieco mniej negatywnych prognozach w tym zakresie.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się we wrześniu na poziomie nieznacznie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem - wynika z badania GUS.

We wrześniu w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie - wynika z badania GUS.

W 2012 przeciętny dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym spadł o 0,1 proc. i był to drugi rok spadku z rzędu - podał GUS w opracowaniu.

W dniach 9-15 września wzrosły ceny kurcząt, jaj, odtłuszczonego mleka w proszku, pszenicy, żyta, jęczmienia oraz mąki. Spadły ceny wieprzowiny i oleju rzepakowego - wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wskaźnik medialności recesji wzrósł w sierpniu o 2 proc. mdm i osiągnął wartość 316 pkt - wynika z raportu firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski we wrześniu wzrósł o 8,7 pkt. do 43,3 pkt. z 34,6 pkt. w sierpniu­, a oceny bieżącej sytuacji gospodarczej nie zmieniły się - podał w piątek instytut ZEW i bank Erste.

Indeks oczekiwań inwestorów i analityków wobec gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w następnych 6 miesiącach wzrósł we wrześniu 2013 r. do 35,7 pkt z 33,3 pkt. w sierpniu - wynika z opublikowanych danych ZEW Center for European Economic Research i Erste Bank.

BUDŻET, DŁUG

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca spadło o 0,8 proc. mdm do 837.585,7 mln zł - podał resort finansów w komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec lipca 2013 r. wyniosło 69,3 proc. całości wobec 69,4 proc. na koniec czerwca 2013 r. i wobec 68,4 proc. na koniec grudnia 2012 r. - podał resort finansów w komunikacie.

Zapadalność zadłużenia krajowego w 2013 r. w obligacjach skarbowych wg stanu na 31 lipca 2013 r. wynosiła 23.495 mln zł; w 2014 roku było to 63.011 mln zł - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność długu zagranicznego w 2013 roku, według stanu na koniec lipca, wynosiła 286 mln euro - poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Na koniec lipca 70,0 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro wobec 69,3 proc. na koniec czerwca - podał resort finansów w piątek w komunikacie.

Udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu Skarbu Państwa na koniec lipca 2013 roku wyniósł 53,6 proc. wobec 53,4 proc. na koniec czerwca 2013 r. i wobec 54,5 proc. na koniec 2012 roku - podał resort finansów w piątkowym komunikacie.

W opinii wiceprezesa NBP Witolda Kozińskiego projekt budżetu na 2014 rok jest projektem realnym, a ryzyko nowelizacji budżetu jest minimalne. Dodał, że zmiany w OFE nie powinny mieć istotnego wpływu na stabilność rynku finansowego.

NBP raczej nie będzie korzystał z instrumentu umożliwiającego zakup obligacji skarbu państwa - ocenia wiceprezes NBP Witold Koziński.

Przewidywane na okres 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec sierpnia 5.957 mln euro tak jak na koniec lipca - wynika z danych NBP.

Ministerstwo Pracy nie otrzymało wciąż oficjalnej odpowiedzi od resortu finansów w sprawie odblokowania dodatkowych środków na fundusz pracy i będzie apelowało o pozytywną odpowiedź - poinformował PAP wiceminister pracy Jacek Męcina.

Rząd zajmie się budżetem na 2014 rok na posiedzeniu zaplanowanym na 27 września - wynika z komunikatu CIR.

Komisja Europejska potwierdziła w piątek, że trwa dyskusja nad zmianą metodologii obliczania deficytu strukturalnego. Według unijnych źródeł na takiej zmianie skorzystałaby Hiszpania, której łatwiej byłoby spełnić cele redukcji deficytu.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,11 proc. i wyniósł 2.408,16 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 1,21 proc. i wyniósł 18.245,91 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,21 proc., do 8.675,73 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 0,06 proc. i wyniósł 4.203,66 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,44 proc., do 6.596,43 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,16 proc. i wyniósł 14.742,42 pkt.

SPÓŁKI

Agencja Standard&Poor's obniżyła perspektywę ratingu PKO BP do negatywnej ze stabilnej, jednocześnie podtrzymała rating banku na poziomie "A-" - napisano w komunikacie agencji.

Zbigniew Drzymała wezwał do sprzedaży 88.763 akcji Inter Groclin Auto, uprawniających do 0,77 proc. głosów na WZ, po 17,84 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BZ WBK.

Pracownicy i kadra zarządzająca Alior Banku zaoferowali w piątek do sprzedaży pakiet 550-600 tys. akcji tego banku - poinformowały PAP trzy źródła rynkowe.

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości układowej w związku z zawarciem porozumień z obligatariuszami w sprawie uregulowania zobowiązań spółki - podała firma w komunikacie. Sąd umorzył postępowanie w tej sprawie.

W piątek w trzech transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 830.800 akcji Bumechu stanowiących 9,99 proc. kapitału zakładowego, po cenie 6,40 zł za walor.

Jastrzębskiej Spółce Węglowej raczej nie uda się zakończyć trzeciego kwartału na plusie, o całorocznych wynikach przesądzi czwarty kwartał. Spółka spodziewa się wzrostu cen węgla koksowego w IV kwartale kdk - poinformował PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

ZM Ropczyce chcą utrzymać w III kw. stabilny poziom przychodów, ale odczuwają ograniczenie ich dynamiki, a w 2014 r, dzięki zwiększaniu eksportu sprzedaż będzie rosła - poinformował PAP prezes spółki Józef Siwiec. Na początku 2014 r. Ropczyce mogą ogłosić politykę dywidendową i rozważają podanie prognoz.

W przetargu na wdrożenie centralnego systemu bankowego w BGK ofertę złożyło jedynie konsorcjum Sygnity i HP Polska. Cena zaproponowana przez konsorcjum - 204,4 mln zł brutto jest jednak znacząco wyższa niż budżet zamawiającego, który wynosi 78,4 mln zł brutto.

Zdaniem wiceprezesa Sygnity Bogdana Zborowskiego możliwy jest zarówno scenariusz rozstrzygnięcia przetargu na system centralny w BGK, jak i unieważnienia. Zwraca uwagę, że w przypadku unieważnienia beneficjentem byłoby Asseco. Z kolei w ocenie wiceprezesa Cube.ITG Pawła Witkiewicza najbardziej prawdopodobny scenariusz to unieważnienie postępowania.

EMC Instytut Medyczny, dzięki środkom od nowych właścicieli, w perspektywie 5-7 lat przeznaczy na inwestycje w przejęcia szpitali kilkaset milionów złotych i znacząco zwiększy swój udział w rynku - poinformowali PAP przedstawiciele EMC. Spółka chce tworzyć regionalne sieci szpitali i przychodni.

W dniach od 9 do 15 września największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował Polsat. Udział ten wyniósł 15,54 proc., co oznacza 68,23 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął TVN z udziałem na poziomie 14,91 proc., czyli wpływami rzędu 65,48 mln zł - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

W dniach od 9 do 15 września udział TVN w oglądalności wyniósł 13,16 proc. wobec 13,13 proc. tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 12,09 proc. wobec 11,98 proc. przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

Deutsche Telecom kupił za około 500 mln euro spółkę telekomunikacyjną GTS - podał Bloomberg, powołując się na niemiecki Manager Magazin.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1152 a kurs złotego do euro na 4,2144 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3514 USD i 134,57 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Nie ma już śladu po umocnieniu złotego w reakcji na środową decyzję Fed. Polska waluta była w piątek pod presją, a kurs przekroczył poziom 4,23 za euro. Nie ma jednak fundamentalnych przesłanek, aby złoty miał się dalej osłabiać. Polskie obligacje także traciły, w ślad za amerykańskimi i niemieckimi. W przyszłym tygodniu kluczowa będzie aukcja.

TOWARY

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 9 groszy - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

W wyniku odnotowanych zmian na rynku hurtowym prawdopodobnie ceny na stacjach paliw w następnych dniach spadną do 10 -15 groszy na litrze - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex. Ostatecznie skala i termin wprowadzania obniżek na stacjach będą zależały od właścicieli stacji, ale także od tego, czy obecny poziom cen hurtowych utrzyma się w dłuższym terminie.

Paliwa na stacjach w perspektywie dwóch-trzech tygodni, szczególnie benzyna, mogą potanieć nawet o kilkanaście groszy na litrze - oceniają analitycy portalu e-petrol.pl w cotygodniowym raporcie.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo słabnie ryzyko interwencji w Syrii. Na rynek powraca też libijska ropa - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 106,01 USD, po zniżce o 38 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na XI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 108,79-108,81 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie są niemal bez zmian - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7.333,75 USD za tonę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7329,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

PKB Polski wzrośnie w 2014 i 2015 roku do 3 proc. z 1 proc. prognozowanego w 2013 roku, a stopy procentowe pozostaną bez zmian do 2015 roku - oceniają ekonomiści grupy analitycznej Capital Economics.

Przez większą część piątkowej sesji warszawscy inwestorzy realizowali zyski, ale w końcówce notowań wraz z "trzema wiedźmami" indeksy wyszły nad kreskę. Zdaniem analityków trend wzrostowy będzie kontynuowany w perspektywie kilku miesięcy, ale w krótkim terminie na rynkach możliwa jest zwiększona zmienność.

Program QE amerykańskiej Rezerwy Federalnej wywołuje więcej zamieszanie w gospodarce niż działań - ocenia William Isaac, były szef FDIC, starszy dyrektor zarządzający FTI Consulting.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Senat zgłosił dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która - wprowadzając regulacje unijne - nakłada akcyzę na gaz ziemny. Poprawki Senatu rozszerzają też zakres zwolnień z akcyzy.

Rachunki gospodarstw domowych za prąd w 2014 roku będą na przybliżonym poziomie do tegorocznych - uważa Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W tygodniu kończącym się w środę 18 września z funduszy obligacji rynków wschodzących łącznie odpłynęło 288 mln USD wobec odpływu 1,1 mld USD w poprzednim tygodniu - wynika z danych EPFR, przytoczonych w piątkowym raporcie banku UniCredit.

Produkcja stali surowej w Polsce w sierpniu 2013 r. wyniosła 730 tys. ton wobec 699 tys. ton w sierpniu 2012 r., co oznacza wzrost o 4,4 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

W czwartek, 19 września banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 33.474,41 mln zł wobec 33.128,35 mln zł w środę - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w czwartek 90,01 pb, wobec 93,35 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Senat zgłosił w piątek dwie poprawki do nowelizacji budżetu na 2013 r. Dotyczą one zwiększenia o 220 mln zł środków na pożyczki dla samorządu terytorialnego. Senatorowie nie zgłosili natomiast poprawek do nowelizacji ustawy okołobudżetowej.

Senat nie zgłosił poprawek do noweli ustawy dot. usług płatniczych. W efekcie od stycznia 2014 r. stawki opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, spadną do 0,5 proc. wartości transakcji.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - poinformowała w piątek jego kancelaria. Nowela dostosowuje przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz w imieniu rządu zaproponował, by Komisja Trójstronna omówiła postulaty związkowców zgłoszone podczas protestów w stolicy. W piątek w KT bez udziału związków omawiano projekt budżetu na 2014 r.

Szef OPZZ Jan Guz deklaruje, że związkowcy są gotowi do rozmów i proponuje powołanie w Sejmie okrągłego stołu "Praca, dialog". Lider SLD Leszek Miller popiera ten pomysł i postuluje, by komisji trójstronnej - zamiast ministra pracy - szefował minister finansów.

Lista refundacyjna co trzy, a nie co dwa miesiące jak obecnie, wprowadzenie dla aptekarzy obowiązku informowania pacjenta o najtańszym zamienniku leku - m.in. takie zmiany przewidziano w projekcie noweli ust. refundacyjnej, który został skierowany do konsultacji społecznych. Jedna z bardziej istotnych zmian dla pacjenta zakłada, że farmaceuta na jego żądanie będzie musiał wydać mu tańszy odpowiednik leku z recepty. Możliwe będzie także wydanie pacjentowi odpowiednika leku nie objętego refundacją, ze stuprocentową odpłatnością. Rozwiązanie to - według resortu zdrowia - ma zwiększyć dostępność leków dla pacjentów.

Premier Donald Tusk podjął decyzję o rozpoczęciu procedury odwołania szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Janusza Noska - poinformował w piątek CIR. Wniosek o odwołanie generała złożył szef MON Tomasz Siemoniak.

Spółka gazownicza nie mogła zasiedzieć prawa do korzystania z rurociągu i innych urządzeń na cudzej działce tylko z powodu zmiany przepisów. Potrzebna była jeszcze decyzja lub umowa przekazująca jej instalacje i urządzenia - orzekł w piątek Sąd Najwyższy. Wyrok dotyczy wielu właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają sieci energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne i inne. Obecnie w licznych sprawach, które trafiają na sądowe wokandy, firmy przesyłowe starają się wykazać, że uzyskały prawo służebności przesyłu na zasadzie zasiedzenia.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Moskiewski Sąd Miejski w piątek oddalił wniosek jednego z liderów antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego o unieważnienie rezultatów wyborów mera Moskwy z 8 września. 37-letni Nawalny był jednym z kandydatów na ten urząd.

Belgia redukuje swój tegoroczny budżet o 218 mln euro i dzięki temu będzie w stanie spełnić wyznaczony przez Komisję Europejską cel deficytu budżetowego na poziomie 2,5 proc. - poinformował w piątek belgijski rząd.

Na dwa dni przed wyborami do Bundestagu niemiecka koalicja rządowa CDU/CSU-FDP Angeli Merkel i trzy partie opozycyjne - SPD, Zieloni i Lewica - cieszą się identycznym poparciem wyborców - wynika z sondażu opublikowanego w piątek przez stację telewizyjną RTL.

Prezes największego słoweńskiego banku komercyjnego NLB (Nova Ljubljanska Banka) Janko Medja został aresztowany w związku z podejrzeniem o praktyki korupcyjne - poinformowały w piątek słoweńskie media.

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) powiadomiła w piątek, że Syria przekazała jej "wstępną deklarację" dotyczącą swoich zasobów tej broni. Rzecznik OPCW zastrzegł, że organizacja czeka na dalsze informacje i że nie będzie ujawniać szczegółów.

13 osób zostało rannych w czwartek wieczorem czasu lokalnego w strzelaninie w parku South Side w południowo-zachodniej części Chicago - poinformowały władze. Wśród rannych jest trzyletni chłopiec, który podobnie jak dwie inne osoby, jest w stanie krytycznym.

amp/ osz/ ana/