Skrót wiadomości - czwartek, 8 sierpnia, 17.00

08-08-2013 17:00
08.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK wskazuje, że w II kwartale trwał na rynku proces "przebudowy portfela" co oznacza, że spadał wolumen zakupów - wynika z badania instytutu GfK.

Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w czerwcu 2013 r. wyniósł 100,7 pkt. wobec 100,5 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w górę - podała w czwartek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Wartość barometru IRG SGH wzrosła w III kwartale 2013 roku pod wpływem oddziaływania czynników sezonowych o 3 pkt. i wynosi minus 12,5 pkt., jednak w IV kwartale należy spodziewać się pogorszenia nastrojów - podał w komunikacie Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie wyniósł minus 1,0 i prawie nie zmienił się od poprzedniego kwartału, co jest korzystne biorąc pod uwagę czynniki sezonowe - podał w czwartek Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w opracowaniu dotyczącym koniunktury w budownictwie za III kw.

Indeks cen transakcyjnych mieszkań wzrósł w lipcu o 1,3 proc. mdm do 815,09 pkt. - wynika z raportu przygotowanego przez Open Finance i Home Broker.

Wartość Barometru Consumer Finance (KPF-IRG) w III kw. 2013 r. wzrosła z 65,7 do 66,5 pkt. i jest na bardzo zbliżonym poziomie do wartości z I kw. 2013 r. (66,7 pkt) - wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Indeks Należności Przedsiębiorstw wzrósł w lipcu o 3,5 pkt proc. do 85,7 pkt. - wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowego Rejestru Długów. Jest to największy wzrost w historii badania.

Odebranie Komisji Nadzoru Finansowego kompetencji wydawania rekomendacji spowoduje znaczące utrudnienie w działalności KNF i mogłoby prowadzić do niezamierzonego wzrostu ryzyka systemowego - oceniła Komisja w uwagach do projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w lipcu spadły w dużych miastach w porównaniu do czerwca o 0,4 proc. - wynika z raportu przygotowanego przez Szybko.pl, Metrohouse i Expander.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 5 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 333 tys. - poinformował Departament Pracy USA.

Indeks cen żywności na świecie w lipcu 2013 r. spadł o 3,33 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym - o 1,99 proc. - podała w czwartek na stronie internetowej Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Eksport Niemiec wzrósł w czerwcu 2013 r. o 0,6 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po spadku miesiąc wcześniej o 2,0 proc., po korekcie - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Wartość importu Chin wzrosła w lipcu o 10,9 proc. rdr po spadku o 0,7 proc. miesiąc wcześniej, natomiast eksport zwiększył się w lipcu o 5,1 proc. rdr wobec spadku o 3,1 proc. w czerwcu - podał Generalny Urząd Celny.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów nie zmienia planu podaży obligacji na wrzesień. Emisje zagraniczne raczej w IV kwartale 2013 roku - powiedział dziennikarzom Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

Na początku września zostanie zaprezentowane konkretne rozwiązanie w sprawie OFE, trzy wcześniej prezentowane warianty są nadal w grze - poinformował dziennikarzy wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Bank Japonii nie zmienił założeń prowadzonej polityki pieniężnej - podał bank w czwartek w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Rząd Japonii zakłada obcięcie wydatków publicznych o równowartość 62 miliardów euro w ciągu nadchodzących dwóch lat budżetowych - wynika z zaprezentowanego w czwartek projektu budżetu.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,1 proc. i wyniósł 2.044,90 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 1,6 proc. i wyniósł 13.605,56 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2013 roku wzrósł do 300,3 mln zł z 230,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się 27 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 236,3 mln zł.

Bank Handlowy oczekuje, że w II połowie 2013 roku jego kwartalne koszty działania będą niższe niż 335 mln zł. Bank nie wyklucza dalszych sprzedaży portfeli wierzytelności, choć obecnie bezpośrednich planów nie ma - poinformował Sławomir Sikora, prezes banku.

Bank Handlowy ocenia, że kolejne miesiące 2013 roku powinny przynieść ożywienie w gospodarce, dzięki czemu optymistycznie ocenia sytuację w końcówce roku - poinformował PAP Sławomir Sikora, prezes banku.

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2013 roku wzrósł do 81,3 mln zł z 79 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego. Zysk banku okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 89,2 mln zł

Alior Bank oczekuje, że w drugiej połowie 2013 r. jego marża odsetkowa może wzrosnąć do 4,2-4,3 proc. Bank chce utrzymać do końca roku koszty ryzyka na poziomie 2,0-2,1 proc. Przychody z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń w kolejnych kwartałach wynieść mogą 90-100 mln zł - poinformował PAP prezes.

Alior Bank ocenia, że liczba jego klientów do końca 2013 roku może przekroczyć 2 mln - poinformował PAP Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

Zysk netto Banku Gospodarstwa Krajowego w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 479,742 mln zł wobec 261,942 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego i 365,033 mln zł w I kwartale tego roku - wynika ze sprawozdania finansowego BGK.

Grupa Kęty wypracowała w drugim kwartale 2013 roku 42,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 31,8 mln zł rok wcześniej. Wynik był nieznacznie wyższy od szacunków opublikowanych przez firmę pod koniec czerwca na poziomie ok. 39 mln zł.

Grupa Kęty spodziewa się dobrego II półrocza, chce utrzymać lub wzmocnić pozycję na słabnącym rynku krajowym, a perspektywy widzi w eksporcie - poinformowali przedstawiciele spółki. Kęty opublikują weryfikację strategii najwcześniej wraz z raportem za III kw., a najpóźniej w styczniu lub lutym.

Zysk netto grupy Netia w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 8,6 mln zł i okazał się znacznie niższy od konsensusu na poziomie 12,9 mln zł. Wynik był niższy również od 21 mln zł zysku netto, jaki Netia zanotowała w drugim kwartale 2012 roku.

Netia podwyższyła prognozę skorygowanego zysku EBITDA na 2013 rok do 550 mln zł z 525 mln zł wcześniej. Spółka obniżyła jednocześnie prognozę przychodów na ten rok do 1,9 mld zł z 1,925 mld zł wcześniej oraz prognozę liczby usług na koniec roku do 2,525 mln z 2,650 mln wcześniej - podała Netia w komunikacie.

Neuca podpisała przedwstępną umowę kupna ACP Pharma za blisko 432 mln zł - podała spółka w komunikacie. Następnie BRL Center Polska, firma kontrolowana przez Pentę Investments, ma odkupić od Neuki część detaliczną ACP Pharma (apteki i punkty apteczne) za 228,7 mln zł.

Neuca, hurtowy dystrybutor farmaceutyków, zamierza w konsorcjum z funduszem Penta Investments przejąć aktywa holdingu Mediq znajdujące się w Polsce - podała spółka w komunikacie prasowym. W wyniku transakcji w skład grupy Neuca wejdzie ACP Pharma, hurtowy dystrybutorów leków. Natomiast ponad 250 aptek należących do sieci Mediq trafi do portfela Penta Investments.

Fundusz Penta Investments, który kupi apteki Mediq zarządzane dotychczas przez ACP Pharma za ok. 224 mln zł, zwiększy udział swojej sieci aptek w krajowym rynku do ok. 3,5 proc. Integracja placówek zajmie około roku od momentu zamknięcia transakcji. Fundusz jest zainteresowany dalszymi przejęciami aptek w Polsce.

T-Mobile Polska osiągnęło w drugim kwartale 2013 roku zysk EBITDA na poziomie 615 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9 proc. w porównaniu do odpowiedniego okresu 2012 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Asseco SEE chce w 2013 r. wypracować wyniki zbliżone do tych z 2012 r. Obecny backlog na 2013 r. w tzw. marży pierwszej ma wartość 54,1 mln euro i jest 2 proc. wyższy rdr. Na przełomie III i IV kw. Asseco SEE może poinformować o niewielkiej akwizycji w Chorwacji - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.

Asseco Business Solutions zrezygnowało z zagranicznej akwizycji i do końca roku nie zrealizuje żadnego przejęcia. Brak projektów akwizycyjnych może spowodować, że cały zysk spółki za 2013 r. trafi na dywidendę. W ocenie przedstawicieli spółki powtórzenie w 2013 r. wyników z 2012 r. będzie sukcesem.

Netia spodziewa się, że na koniec 2013 roku będzie świadczyła 120 tys. usług telewizyjnych - poinformował na konferencji Mirosław Godlewski, prezes Netii. Dodał, że barierę 200 tys. usług telewizyjnych spółka powinna pokonać pod koniec 2014 roku.

Quercus TFI liczy na rekordowe wyniki finansowe w 2013 roku, które będą wynikać z wysokiego tempa przyrostu aktywów - poinformował Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dodał, że w ciągu najbliższych tygodni spółka może podjąć decyzję o zamknięciu funduszu Quercus Agresywny.

Radpol widzi ożywienie koniunktury w II połowie 2013 r. Zakłada, że uda mu się zrealizować plan założony na ten rok i poprawi wyniki w stosunku do 2012 r. Pomoże mu w tym rozpoczęcie konsolidacji wyników przejętego w czerwcu Finpolu - poinformował PAP prezes Andrzej Sielski.

Polimex-Mostostal sprzedał spółce Weldon Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica za 18,3 mln zł - poinformował Polimex w komunikacie.

Rada nadzorcza FM Banku PBP powołała na stanowisko prezesa Sławomira Lachowskiego - podał FM Banku PBP w komunikacie prasowym.

Kurs akcji APS Energia, producenta przemysłowych systemów zasilania awaryjnego, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 12,26 proc. do 3,48 zł.

Wierzyciele giełdowej spółki Ideon, która cztery miesiące temu złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, zaakceptowali w czwartek propozycje firmy i przyjęli układ. Kwota wierzytelności objętych układem przekracza 160,3 mln zł.

W dniach od 29 lipca do 4 sierpnia największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował TVN. Udział ten wyniósł 14,14 proc., co oznacza 32,77 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął Polsat z udziałem na poziomie 12,45 proc., czyli wpływami rzędu 28,86 mln zł - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

W dniach od 29 lipca do 4 sierpnia udział TVN w oglądalności wyniósł 10,54 proc. wobec 10,25 proc. tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 11,32 proc. wobec 11,13 proc. przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

Do 1 sierpnia wykonano 48 otworów w poszukiwaniu gazu z łupków. Obecnie w trakcie wiercenia są trzy - podało w komunikacie Ministerstwo Środowiska.

WALUTY

Złoty rozpoczął trend aprecjacyjny i możliwe, że w najbliższym czasie jego wycena zbliży się do poziomu 4,17/EUR. Wzrost wartości złotego związany jest z wyraźną poprawą nastrojów globalnych. Rynek długu nadal znajduje się w wakacyjnym uśpieniu, a sytuację mogą zmienić m.in. dane z polskiej gospodarki.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1503, a kurs złotego do euro na 4,2045 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3360 USD i 128,68 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną pierwszy raz od 5 dni, po dobrych danych o handlu zagranicznym Chin. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, podrożała o 51 centów do 104,88 USD.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną do 7-tygodniowych maksimów po znacznie lepszych od oczekiwań danych o bilansie handlowym Chin - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME rośnie o 2 proc., do poziomu 7.146 USD za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Czwartkowe wzrosty indeksu WIG 20 w kolejnych dniach mogą być kontynuowane, przemawia za tym większość argumentów - uważają analitycy. Ich zdaniem celem dla indeksu na kolejne dni są poziomy 2.450 pkt. i 2.485 pkt.

Zdaniem ekonomistów Capital Economics w drugim kwartale 2013 r. nastąpiło odbicie gospodarki i wzrost PKB może wynieść 1,0 proc. rdr. W ich ocenie stopy procentowe NBP powinny pozostać bez zmian co najmniej do 2015 r.

Poprawa aktywności gospodarczej jest już widoczna we wszystkich wskaźnikach koniunktury, najsilniej w branży przemysłowej, choć wyniki badania w budownictwie również ją potwierdzają. Najbardziej rozczarowują natomiast nastroje przedsiębiorców i konsumentów, które świadczą o przesadzonej ostrożności - uważa Elżbieta Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Druga połowa 2013 roku może być dobra dla funduszy TFI z uwagi na wciąż utrzymujące się niskie oprocentowania depozytów bankowych - powiedział na konferencji Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Zaznaczył jednocześnie, że kluczowe dla sytuacji na GPW będą decyzje ws. OFE.

Raiffeisen Polbank prognozuje, że realny wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 1,2 proc., a w przyszłym roku - 2,5 proc. Inflacja w ujęciu średniorocznym w tym roku wyniesie 1,1 proc. rdr, a w 2014 r. - 2,0 proc. Zdaniem analityków banku koniunktura w drugim kwartale poprawiała się.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Niekonwencjonalna polityka monetarna może doprowadzić ponownie do destabilizacji sektora finansowego zarówno w kraju, jak i za granicą - napisał Andrzej Raczko, członek zarządu NBP w czwartkowej gazecie "Rzeczpospolita".

W środę, 7 sierpnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 32.671,89 mln zł wobec 32.179,57 mln zł we wtorek - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w środę 85,00 pb, wobec 85,17 pb na koniec poprzedniego tygodnia.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

O ponad 3 proc. zmniejszy się budżet Kancelarii Senatu na 2014 rok w porównaniu z rokiem poprzednim - wynika ze wstępnego projektu budżetu kancelarii na przyszły rok. Oszczędności ma przynieść m.in. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

MSW nie radzi sobie z finansowaniem lotniczych przejść granicznych; przeznaczane na to sumy są zbyt małe i źle rozdzielane - uważa NIK. Izba stwierdziła dużą dowolność przy ustalaniu stawek za wynajem powierzchni i sprzętu potrzebnych do kontroli granicznej.

Umożliwienie wszystkim wyborcom głosowania korespondencyjnego przewiduje projekt noweli Kodeksu wyborczego autorstwa klubu PO. Dotychczas głosować korespondencyjnie mogli w kraju jedynie wyborcy niepełnosprawni. Zmiany mają dotyczyć wyborów do Sejmu, Senatu, prezydenckich oraz samorządowych. Platforma zakłada, że po raz pierwszy powszechne głosowanie korespondencyjne możliwe byłoby w wyborach samorządowych w 2014 r.

Jedynie co piąty Polak (18,5 proc.) wie, kto jest właścicielem publicznych szpitali - że jest to samorząd lokalny. Czterech na pięciu udziela niepoprawnych odpowiedzi na pytanie, do kogo one należą - wynika z badania PBS.

Podatnik, który za ponad 2,5 mln zł sprzedał swoje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie musiał rozliczyć się z fiskusem dopiero za rok, w którym dostał zapłatę, a nie, gdy podpisał umowę sprzedaży - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny.

Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli w czwartek obchody trzydniowego święta z okazji zakończenia postu - Ramadan Bajram (Id al-Fitr). To jedna z dwóch najważniejszych w roku religijnym uroczystości muzułmańskich.

Biegli zakończyli prace w Smoleńsku; zabezpieczono ponad 300 próbek, które polski prokurator oraz czterech biegłych przewożą obecnie do kraju - poinformowała w czwartek Naczelna Prokuratura Wojskowa.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Bezrobocie znów wzrosło w Grecji do bezprecedensowo wysokiego poziomu - w maju br. wynosiło 27,6 proc. - poinformował w czwartek grecki urząd statystyczny ELSTAT. W porównaniu z kwietniem był to wzrost o 0,6 punktu procentowego.

Rząd Filipin jest zainteresowany zwiększeniem amerykańskiej obecności wojskowej w tym kraju. Szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych poinformowali przywódców filipińskiego Kongresu, że wkrótce rozpoczną się w tej sprawie negocjacje z USA.

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz już dwa razy podejmował decyzję o wydaniu zgody na zagraniczne leczenie więzionej byłej premier Julii Tymoszenko, jednak potem nieoczekiwanie zmieniał zdanie - ujawnił były doradca szefa państwa Taras Czornowił. W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla ukraińskiego portalu Liga.net Czornowił wyraził opinię, że na zachowanie Janukowycza wobec Tymoszenko mają wpływ jego obecni doradcy, którzy umiejętnie wykorzystują "fobie" prezydenta.

Domniemany bezpośredni sprawca napaści na dyrektora artystycznego rosyjskiego baletu teatru Bolszoj Jurij Zarucki oświadczył w czwartek w sądzie, że przyznaje się w pełni do winy i że dwaj inni współoskarżeni nie mieli udziału w przestępstwie. Zarucki został oskarżony o przyjęcie pieniędzy od tancerza Pawła Dmitriczenki i o dokonanie napaści na dyrektora baletu Siergieja Filina, który został oblany kwasem. Trzeci oskarżony w sprawie to Andriej Lipatow, który przywiózł Zaruckiego na miejsce przestępstwa i zabrał go stamtąd.

Papież Franciszek zwiększył w czwartek nadzór nad operacjami finansowymi Watykanu w ramach współpracy z instytucją Rady Europy czuwającą nad przestrzeganiem norm walki z praniem pieniędzy, Moneyval.

Izrael wydał wstępną zgodę na budowę ponad 800 nowych domów w żydowskich osiedlach na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowały w czwartek źródła izraelskie.

Dla około 1,5 mld muzułmanów na całym świecie w czwartek rozpoczęło się trzydniowe święto Id al-Fitr (Ramadan Bajram), kończące miesiąc postu. W wielu krajach islamskich obchody przebiegają w cieniu politycznych napięć.

Zamachowiec samobójca zabił 28 osób, głównie policjantów, w czwartek na pogrzebie policjanta w Kwecie w zachodnim Pakistanie. Ponad 60 osób zostało rannych w tym zamachu - poinformowała policja. Chowany policjant został zastrzelony wcześniej tego dnia.

Po 40 latach odnaleziono 82-latka i jego 40-letniego syna, którzy od czasów wojny wietnamskiej ukrywali się w dżungli w środkowym Wietnamie. Mieszkali w domku na drzewie, żywili się tym, co udało im się zebrać lub upolować - podała w czwartek agencja dpa.

(PAP)

amp/ jtt/