Skrót wiadomości - czwartek, 16 maja

17-05-2013 06:00
17.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w kwietniu 1,1 proc. rdr wobec 1,0 proc. rdr w marcu - podał w czwartek NBP.

Wiceprezes NBP Witold Koziński nie spodziewa się wystąpienia w Polsce ani technicznej recesji, ani recesji - poinformował w rozmowie z PAP.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w kwietniu w ujęciu rocznym 0,8 proc., wobec 1,0 proc. w marcu - podał w czwartek Eurostat.

Wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 1,2 proc., zaś w 2014 r. przyspieszy do 2,2 proc. - wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2013 r. wyniesie 4 proc., a w 2014 r. obniży się do 3,3 proc.

Rada Polityki Pieniężnej powinna bez zwłoki kontynuować cykl luzowania polityki pieniężnej - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Dane o PKB w I kwartale martwią, trzeba jednak poczekać na składowe wskaźnika - poinformował dziennikarzy główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ludwik Kotecki.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje utrzymanie osłabiania tempa wzrostu eksportu w kolejnych dwóch kwartałach.

Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w maju wzrósł o 5,0 pkt. do 37,4 pkt. z 32,4 pkt. w kwietniu, a oceny bieżącej sytuacji spadły w maju o 15,4 pkt. do poziomu minus 9,4 pkt. - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.

Wskaźnik koniunktury w handlu w II kw. wzrósł kdk o 6,8 pkt. do minus 3,0 pkt. - podał w czwartek Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Inflacja w strefie euro wyniosła w kwietniu 2013 r., w ujęciu rdr 1,2 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowym wyliczeniu.

Nadwyżka w handlu strefy euro w marcu 2013 r. wyniosła 22,9 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 10,1 mld euro w poprzednim miesiącu, po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat w Luksemburgu.

Wskaźnik cen transportu w Europie w I kwartale 2013 r. spadł o 8,1 proc. kdk oraz spadł o 2,7 proc. rdr - wynika z przesłanego PAP raportu Transport Market Monitor przygotowanym przez firmy Transporeon i Capgemini Consulting. Wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł kdk o 22,5 proc.

Indeks oczekiwań inwestorów i analityków wobec gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w następnych 6 miesiącach wzrósł w maju 2013 r. do 44,9 pkt z 29,5 pkt. w kwietniu - wynika z opublikowanych danych ZEW Center for European Economic Research i Erste Bank.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w kwietniu 2013 r. spadły o 0,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 32 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 360 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA spadła w kwietniu i wyniosła 853 tys. w ujęciu rocznym. W marcu wskaźnik wyniósł 1,021 mln po korekcie - podał Departament Handlu USA w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w I kw. 2013 r. o 3,5 proc. w ujęciu zanualizowanym wobec wzrostu w IV kw. 2012 o 1,0 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie biuro rządowe we wstępnych wyliczeniach.

Produkcja przemysłowa w Japonii w marcu 2013 r. wzrosła mdm o 0,9 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,6 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, w końcowych wyliczeniach.

Bank centralny Turcji obniżył benchmarkową stopę procentową o 50 pkt. bazowych. Wynosi ona po obniżce 4,50 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Indeks Philadelphia Fed w maju spadł do minus 5,2 pkt. z plus 1,3 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Filadelfii w czwartek w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów sprzedało w czwartek obligacje DS1023 za 3.102,5 mln zł przy popycie 4.087,5 mln zł i rentowności 3,29 proc., obligacje WZ0124 za 2.250 mln zł przy popycie 2.545 mln zł oraz obligacje WS0428 za 152,9 mln zł przy popycie 756,1 mln zł i rentowności 3,464 proc.

Sprzedaż obligacji detalicznych w kwietniu wyniosła 185,8 mln zł, 12 proc. więcej niż w marcu i 4 proc. mniej niż w kwietniu 2012 roku - podał resort finansów w czwartkowym komunikacie.

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec I kwartału 2013 roku wyniosły 47,23 mld zł wobec 45,19 mld zł wydatków - wynika z wykonania planu finansowego FUS za I kwartał, opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W sprawie OFE w grze są wszystkie warianty, nawet te najbardziej radykalne - powiedział podczas debaty o OFE główny ekonomista ministerstwa finansów Ludwik Kotecki.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,77 proc. i wyniósł 2.390,32 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 0,86 proc. i wyniósł 18.773,44 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,09 proc., do 6.687,80 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,08 proc. i wyniósł 3.979,07 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 8.369,87 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,2 proc. i wyniósł 2.251,80 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,4 proc. i wyniósł 15.037,24 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd Lotosu proponuje, by zysk netto osiągnięty w 2012 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy i na zasilenie funduszu celowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Strata netto grupy EM&F, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w pierwszym kwartale 2013 roku ok. 0,1 mln zł - podała spółka w raporcie. Analitycy spodziewali się tymczasem 25,9 mln zł straty.

New World Resources miał w pierwszym kwartale 2013 roku 80 mln euro straty netto - podała spółka w komunikacie. Wynik okazał się słabszy od konsensusu PAP zakładającego stratę na poziomie 71,2 mln euro.

NWR, z powodu trudnego otoczenia makro, planuje optymalizację działalności. W ciągu trzech miesięcy grupa może wyłonić inwestora dla biznesu koksowniczego, spodziewa się dużego zainteresowania i dobrych ofert. W ciągu sześciu miesięcy przeanalizuje swoje kopalnie pod kątem ich ewentualnego zamknięcia lub odsprzedaży - poinformował w rozmowie z PAP Gareth Penny, prezes NWR.

New World Resources chce wyprodukować w tym roku 9-10 mln ton węgla i 800 tys. ton koksu - poinformowała spółka w komunikacie.

NWR zakłada optymalizację kosztową w krótkim terminie na poziomie 100 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

New World Resources spodziewa się, że w drugiej połowie roku ceny węgla koksującego będą stabilne lub lekko wyższe - poinformował PAP Gareth Penny, prezes NWR.

Walne zgromadzenie Tauronu, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 350,5 mln zł z zysku netto za 2012 rok, co daje 0,20 zł dywidendy na akcję.

Walne Zgromadzenie ZPUE zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2012 roku zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 10,44 zł na akcję zwykłą i 11,16 zł na uprzywilejowaną - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Walne Zgromadzenie TIM zdecydowało, że na dywidendę z zysku za 2012 rok trafi 2,66 mln zł, czyli 0,12 zł na akcję - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Walne Zgromadzenie Izostalu zdecydowało, że z zysku za 2012 rok na dywidendę trafi 5,89 mln zł za zysku netto za 2012 r., co daje 0,18 zł dywidendy na akcję - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Walne PKN Orlen zdecyduje 27 czerwca o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 26 lipca, a proponowany dzień jej wypłaty to 13 sierpnia - podał koncern w uchwałach przygotowanych na ZWZ.

Marvipol planuje wyemitować 3-letnie obligacje serii K i L o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł i podpisał z grupą funduszy inwestycyjnych umowę w tej sprawie - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Zarząd Arcusa rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2012 roku wypłacono 0,10 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Introl prognozuje, że zysk netto w 2013 roku wyniesie 17 mln zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Netia ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup od UPC Polska części infrastruktury dawnej telewizji kablowej Aster - poinformował UOKiK na stronie internetowej.

Obecny backlog grupy Comp, bez segmentu detalicznego, ma wartość około 134 mln zł. Poza wysokim backlogiem za dobrymi kolejnymi kwartałami przemawiają: rosnące przychody z SDE, udział w wielu postępowaniach przetargowych oraz pozytywne efekty integracji Elzabu - podał Comp w komunikacie prasowym.

Portfel zamówień Elektromontu na 2013 przekroczył 25 mln zł - podał zarząd podczas konferencji prasowej. Spółka planuje dalszą dywersyfikację działalności, m.in. poprzez inwestycje w OZE. Nie wyklucza akwizycji ani otwarcia kolejnych oddziałów - poinformował PAP wiceprezes firmy Jarosław Mazur.

Polski Holding Nieruchomości oczekuje, że w tym roku pozyska ponad 50 mln zł ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością spółki - poinformował na konferencji prezes, Wojciech Papierak. Spółka spodziewa się w 2014 r. odbicia na rynku nieruchomości biurowych.

K2 Internet spodziewa się, że negatywny wpływ spółki zależnej Oktawave na wyniki skonsolidowane będzie widoczny jeszcze przez dwa kwartały. Spółka liczy na odbicie wyników w IV kw., i zakończenie całego roku na plusie - powiedział w rozmowie z PAP Janusz Żebrowski, prezes K2 Internet.

Pelion w 2013 roku liczy na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na wyższym poziomie niż te, które spółka zanotowała w 2012 i 2011 roku - poinformował na konferencji Jacek Szwajcowski, prezes Peliona. Dodał, że w kolejnych latach na akwizycje spółka zamierza przeznaczyć 100-150 mln euro.

Po wynikach za I kw. Action jest spokojny o wykonanie tegorocznej prognozy. Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym spółka zanotował ponad dwudziestoprocentowy wzrost sprzedaży. Action liczy, że po półroczu całoroczna prognoza będzie zrealizowana w ponad 50 proc. - poinformował prezes spółki Piotr Bieliński.

Grajewo chce w ciągu czterech lat znacząco zwiększyć obroty i osiągnąć roczny wynik EBITDA powyżej 200 mln zł - poinformował Rafał Karcz, członek zarządu spółki.

Arctic Paper w II kwartale realizować będzie strategię stopniowej konsolidacji z grupą Rottneros, i od II kwartału Arctic Paper będzie miała realny wpływ na działalność Rottnerosa - powiedział prezes spółki Arctic Paper Michał Jarczyński.

Boryszew spodziewa się, że 2013 rok będzie stabilny dla grupy, a od 2014 roku wyniki będą się poprawiać. Druga połowa bieżącego roku ma być lepsza od pierwszej, a w całym 2013 grupa może zbliżyć się do 5 mld zł przychodów - poinformował na konferencji prasowej prezes Piotr Szeliga.

Boryszew zamierza kontynuować skup akcji własnych. Skup będzie realizowany przez Grupę, a jego budżet może wynieść około 100 mln zł - poinformował prezes Piotr Szeliga.

JSW nie planowała rozwoju w koksownictwie, ale przyjrzy się wystawionym na sprzedaż aktywom koksowniczym NWR - poinformował PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

Węglokoks przewiduje, że eksport węgla w tym roku wzrosnąć do ponad 10 mln ton - poinformował PAP Jerzy Podsiadło, prezes spółki.

Prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło ocenia, że ceny węgla koksowego w najbliższych miesiącach będą stabilne z lekką tendencją wzrostową. Wyraźniejsze odbicie jest możliwe najwcześniej pod koniec roku.

W pierwszym kwartale tego roku Bank Pocztowy przyciągnął blisko 60 tys. nowych klientów detalicznych, co oznacza, że z usług banku korzysta prawie 1,4 mln klientów - poinformowali w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele banku.

Miesięczne zużycie transferu danych na użytkownika w sieci Midasa rośnie o kilkanaście proc. w ujęciu rocznym. Nominalny wzrost zużycia jest zgodny z oczekiwaniami spółki - poinformowali na konferencji przedstawiciele Midasa.

ITI Neovision, operator platformy nc+, odwołał się od 11 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała PAP Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Alior Bank zostanie włączony do indeksu MSCI Poland, a opuści go Asseco Poland - podała firma MSCI na swojej stronie internetowej.

Zysk największej na świecie sieci detalicznej Wal-Mart w I kwartale 2013 r. wyniósł 1,14 USD - podała firma w komunikacie. Analitycy spodziewali się w I kw. zysku na poziomie 1,14 USD na akcję.

DGA podpisała ugodę sądową z Agencją Rozwoju Przemysłu, na mocy której otrzyma 3 mln zł z tytułu wynagrodzenia za realizację usługi szkoleniowo-doradczej - poinformowała spółka w komunikacie.

WZ Simple zadecyduje o wypłacie 2 mln zł, czyli 0,47 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. - wynika z projektów uchwał na WZ spółki.

Erbud liczy na utrzymanie w 2013 r. poziomu przychodów z 2012 r. i poprawę rentowności. Grupa spodziewa się w II kw. wyników lepszych niż rezultaty wypracowane w I kw. Na dziś spółka nie przewiduje tworzenia kolejnych rezerw na kontrakt w Modlinie - poinformował PAP członek zarządu Erbudu, Dariusz Grzeszczak.

Walne zgromadzenie Procadu zwołane na 14 czerwca zdecyduje w sprawie wypłaty 7 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZA.

W dniach od 6 do 12 maja największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował TVN. Udział ten wyniósł 16,92 proc., co oznacza 76,48 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął Polsat z udziałem na poziomie 16,81 proc., czyli wpływami rzędu 76,02 mln zł - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

W dniach od 6 do 12 maja udział TVN w oglądalności wyniósł 14,29 proc. wobec 12,10 proc. tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 12,38 proc. wobec 11,88 proc. przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

W wyniku konsekwentnie realizowanej restrukturyzacji w Grupie Ciech, I kwartał 2013 r. to kolejny kwartał wzrostu rentowności operacyjnej i rentowności netto tej spółki - poinformował w czwartek PAP wiceminister skarbu Rafał Baniak.

WALUTY

Po tym jak złoty tracił wobec euro przez ostatnie dni, w piątek spodziewana jest konsolidacja, a następnie możliwe jest lekkie umocnienie. Zdaniem dilerów wygasa już ostatnio obserwowany ruch na osłabienie polskiej waluty.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2521, a kurs złotego do euro na 4,1822 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2890 USD i 132,15 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na VI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 103,29-103,31 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo słabnie popyt na paliwa - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,91 USD, po spadku o 39 centów.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną. Podobnie jest na innych giełdach metali - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.224,25 USD za tonę, po wzroście o 0,4 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7125,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie upływa pod znakiem umiarkowanych spadków po wcześniejszych trzech wzrostowych sesjach. Indeks WIG 20 nie może poradzić sobie z pokonaniem silnego oporu w rejonie 2.400 pkt., a to oznaczać może kilka słabszych sesji w nadchodzących dniach.

Wyznaczenie obecnie konkretnej daty przystąpienia do strefy euro, samo w sobie jest mobilizujące, ale ryzykowne. Niesie ze sobą zagrożenie niedotrzymania terminu, albo przyjęcia kursu referencyjnego na poziomie mniej korzystnym w przypadku wystąpienia napięć na FX - ocenia Ryszard Kokoszczyński, wicedyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP.

W związku ze stagnacją aktywności gospodarczej w polskiej gospodarce oraz brakiem zagrożeń inflacyjnych, RPP będzie musiała dalej obniżać stopy proc. w najbliższych miesiącach, aby pobudzić wciąż słabnący popyt wewnętrzny - uważa Bogusław Grabowski z Rady Gospodarczej przy premierze, członek RPP I kadencji.

Rezerwa Federalna może zakończyć w tym roku skup aktywów, bo spada bezrobocie - ocenia Charler Plosser, prezes Banku Rezerw Federalnych Filadelfii.

Rynek byka na giełdach w USA jest silniejszy niż oceniali to najbardziej byczo nastawieni inwestorzy - uważa Jim Cramer, gospodarz programu "Mad Money" w CNBC, były zarządzający funduszu hedgingowego, współtwórca TheStreet.com.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Od 1 lipca grupa energetyczna RWE obniża cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o 4 proc. - wynika z komunikatu RWE.

W środę, 15 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 25.601,11 mln zł wobec 28.349,09 mln zł we wtorek - podał NBP.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w środę 77,00 punktów bazowych, wobec 72,33 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

Realny efektywny kurs złotego (REER) wzrósł w kwietniu 2013 r. o 1,20 proc., a nominalny wzrósł o 0,67 proc. - wynika z comiesięcznego zestawienia Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS).

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI) pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu 6 miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 1,8 pkt. proc. do 52,4 proc. Natomiast o 0,7 pkt. proc. - do 24,9 proc. - wzrósł odsetek respondentów spodziewających się trendu spadkowego.

Wskaźnik medialności recesji w kwietniu spadł o 10 proc. wobec marca i wyniósł 340 pkt - wynika z raportu firmy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

W 2012 roku emisja gazów cieplarnianych w UE spadła. Jednak na rynku handlu emisjami jest coraz więcej uprawnień do emisji, co może spowodować spadek ich cen i zagrozić zielonym inwestycjom. Potrzebna jest interwencja na tym rynku - alarmuje KE.

Przyjęcie ustawy korytarzowej jest potrzebne, by usprawnić inwestycje w sieci przesyłowe - uważa wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Jego zdaniem społeczeństwo oczekuje, że za grunty zajęte na potrzeby energetyki będzie odpowiednia zapłata.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Ustaliliśmy wspólnotę poglądów, jeśli chodzi o zadania, jakie czekają Włochy i Polskę w Europie - powiedział premier Donald Tusk w czwartek po spotkaniu z szefem włoskiego rządu Enrico Lettą. Tusk i Letta rozmawiali m.in. o sposobach walki z kryzysem gospodarczym, przygotowaniach do szczytu Unii Europejskiej 22 maja, oraz budżecie Unii na lata 2014-2020. Szefowie rządów Polski i Włoch mówili też o pobudzaniu zatrudnienia i konkurencyjności oraz polityce przemysłowej.

Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Polskie prawo w niektórych przypadkach nie przewiduje możliwości odwołania się obywatela od decyzji sądu; trzeba to zmienić - argumentuje SP.

PiS zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę śmieciową; klub złożył też projekt zmiany tej ustawy - poinformował w czwartek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Ustawa wprowadza "drenowanie" kieszeni Polaków przez rząd PO-PSL rękami samorządów - argumentował.

Rekonstrukcja rządu niemal na pewno obejmie resorty edukacji i sportu, możliwe są też zmiany w ministerstwie transportu, środowiska oraz administracji - informują źródła PAP w PO. Wśród kandydatów na ministrów wymieniani są: Małgorzata Kidawa-Błońska, Ireneusz Raś i Stanisław Gawłowski. Premier Donald Tusk na początku roku zapowiedział "dużą renowację" rządu, do której ma dojść latem.

Poseł SLD Tadeusz Iwiński został na mocy decyzji lidera Sojuszu Leszka Millera odsunięty od prac nad uchwałą Sejmu dot. uczczenia 30. rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka. Jak zapewnił PAP rzecznik SLD Dariusz Joński, Sojusz będzie dążyć do porozumienia ws. uchwały.

64 proc. respondentów CBOS uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. 89 proc. twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania, co stanowi najwyższe wskazanie licząc od końca lat 80. ubiegłego wieku.

Marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, podejrzany o korupcję i płatną protekcję, pozostanie na wolności - zdecydował w czwartek Sąd Okręgowy w Lublinie.

Prezes krakowskiej Fundacji Ludzie w Potrzebie Zwierzętom, w której mieszkaniu policja znalazła 31 psów i jednego kota zamknięte w ciasnej klatce, usłyszała w czwartek zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Szef Fundacji Kidprotect.pl Jakub Ś. jest podejrzany przez stołeczną prokuraturę o niegospodarność - miał dokonywać prywatnych zakupów z pieniędzy Fundacji, czym wyrządził jej szkodę nie mniejszą niż 250 tys. zł. Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Dariusz Ślepokura, zarzuty postawiła już jakiś czas temu Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola, prowadząca od listopada 2012 r. śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Fundacji.

Naczelna Prokuratura Wojskowa zaprzeczyła w czwartek twierdzeniom "Naszego Dziennika", jakoby śledczy wznowili przesłuchania funkcjonariuszy BOR odpowiedzialnych za zabezpieczenie tupolewa, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

Poprawia się stan zdrowia noworodka, którego urodziła pijana 24-latka. Dziecko po urodzeniu miało 4,5 promila alkoholu we krwi. Prokuratura nie zdecydowała dotąd, czy przedstawi kobiecie zarzut; czeka w tej sprawie na opinię biegłego.

Wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz oświadczył, że upublicznienie notatki nt. jego nieformalnego spotkania z przedstawicielami wykonawcy odcinka A1, to próba odwrócenia uwagi od problemów z budową tej autostrady. Odpowiedzialni za to urzędnicy GDDKiA nie rozwiązują problemu - dodał.

W czerwcu ukaże się ostatni numer miesięcznika "Film". Z powodu niskiej rentowności magazynu, wydawca Platforma Mediowa Point Group postanowił zamknąć działające od 1946 roku pismo.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zadeklarowała w czwartek, że PO odchodzi od "instytucjonalizacji związków partnerskich". Zaznaczyła, że projekt ustawy, który został przekazany posłom PO, był analizowany przez ekspertów pod kątem zgodności z konstytucją.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker ocenił w czwartek w Berlinie sytuację w eurolandzie jako "mniej dramatyczną" niż przed rokiem. Juncker i kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedzieli kontynuację dyskusji o unii bankowej na szczycie UE w przyszłym tygodniu.

Prezydent Francji Francois Hollande ogłosił w czwartek w Paryżu, że jego kraj podejmie inicjatywę mającą na celu "wyjście Europy z niemocy". Dał sobie dwa lata na nadanie kształtu pełnej unii politycznej. Apelował też o zarządzanie gospodarcze w strefie euro.

Przechodząc do porządku dziennego nad ostrą krytyką jej polityki ze strony francuskich socjalistów, kanclerz Angela Merkel uznała w czwartek w Berlinie dobrą współpracę między Niemcami a Francją za kluczową dla przyszłości UE.

Prezydent USA Barack Obama powiedział w czwartek, że zastrzega sobie prawo do wykorzystania różnych środków, zarówno dyplomatycznych, jak i wojskowych, jeśli otrzyma mocne dowody potwierdzające użycie przez siły prezydenta Syrii Baszara el-Asada broni chemicznej.

Trybunał w Luksemburgu orzekł w czwartek, że sprzeczny z unijną dyrektywą jest polski przepis, który nie pozwala firmom transportowo-spedycyjnym płacić VAT wtedy, kiedy wystawiają fakturę. Od 1 stycznia 2014 r. przepis ten przestanie obowiązywać.

Sąd UE rozpatrzył w czwartek skargę Polski na decyzję Komisji Europejskiej z 2009 r., w której KE wyłączyła z unijnego finansowania ponad 47 mln zł przyznane polskiemu rolnictwu. Polska odpiera zarzuty KE dotyczące kontroli wydawania unijnych pieniędzy. W czwartek Sąd UE tylko rozpatrzył skargę Polski. Wyrok zapadnie w innym terminie.

Premier Donald Tusk jest jednym z potencjalnych kandydatów na przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej - poinformował w czwartek PAP szef chadeków w PE Joseph Daul. Chadecy zapewne znów obsadzą stanowisko szefa KE, jeśli wygrają eurowybory w 2014 roku.

Najwięcej niebezpiecznych produktów niespożywczych, jak ubrania czy zabawki, trafia do Europy z Chin. W 2012 r. prawie 60 proc. zgłoszeń w tej sprawie dotyczyło importu z Państwa Środka. Zdaniem KE wynika to jednak z tego, że import z ChRL jest ogromny. W czwartek unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg przedstawił raport na temat działania w Europie w 2012 r. systemu RAPEX. Zadaniem tego systemu jest szybkie rozpowszechnianie informacji o potencjalnie niebezpiecznych produktach. Pozwala to szybciej usunąć z rynków UE te towary, które mogą być niebezpieczne dla konsumentów, takie jak odzież dziecięca, zabawki i urządzenia elektryczne.

Pierwsza od pięciu lat runda koncesyjna na złoża ropy i gazu w Brazylii zakończyła się pozyskaniem przez rząd blisko 1,4 mld dolarów ze 142 udzielonych koncesji.

Osiem osób, w tym dwóch żołnierzy NATO zginęło, a 37 zostało rannych w czwartek w zamachu samobójczym w pobliżu zagranicznego konwoju wojskowego w stolicy Afganistanu, Kabulu. Do ataku przyznali się islamscy bojownicy.

Co najmniej sześć osób zginęło, a około 100 zostało rannych w wyniku przejścia w środę wieczorem (czasu lokalnego) trzech tornad w okolicach miasta Fort Worth, na północnym wschodzie Teksasu - podały miejscowe władze. Bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Po bezskutecznych próbach dogadania się z powiązanymi z Al-Kaidą nigeryjskimi dżihadystami, prezydent Nigerii Goodluck Jonathan wydał im wojnę. Wprowadził stan wyjątkowy w trzech północnych prowincjach i posłał do walki wojsko.

Prezes Rosbanku - rosyjskiej filii Societe General - Władimir Gołubkow został oskarżony w czwartek o korupcję na dużą skalę - poinformował Komitet Śledczy. Gołubkowa zatrzymano w przeddzień z powodu podejrzeń o przyjmowanie łapówek. (PAP)

amp/ asa/ ana/