Skarb Państwa otrzyma w '13 z dywidend od spółek 5,47 mld zł, więcej niż zapisano w budżecie

23-07-2013 11:34
23.07. Warszawa (PAP) - Kwota dywidend zatwierdzonych przez walne zgromadzenia spółek do wypłaty dla Skarbu Państwa wynosi na 2 lipca 5,47 mld zł, co oznacza, że będzie wyższa niż zapisane w budżecie z tego tytułu 5 mld zł - poinformowała PAP Magdalena Kobos, dyrektor Biuro Komunikacji Społecznej w resorcie skarbu.

"Na dzień 2 lipca kwota dywidend zatwierdzonych przez walne zgromadzenia do wypłaty dla Skarbu Państwa, w tym również już wpłaconych, wynosi 5,47 mld zł. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 plan dochodów z tytułu dywidend zakłada uzyskanie wpływów ze spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonywane są przez Ministra Skarbu Państwa, w wysokości 5,0 mld zł" - powiedziała PAP Kobos.

"Tegoroczne planowane dochody z tytułu dywidend ze spółek z udziałem Skarbu Państwa nadzorowanych przez MSP zostaną przekroczone" - dodała.

Całkowite tegoroczne dochody budżetowe z dywidend założono w tegorocznym budżecie na poziomie 5,86 mld zł. Kwota ta obejmuje zarówno 5,0 mld zł ze spółek pod nadzorem MSP, jak i z innych spółek, będących pod nadzorem innych ministerstw. (PAP)

pr/ jtt/