Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w II kw. - GUS

30-08-2013 10:08
30.08. Warszawa (PAP) - Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w II kwartale 2013 roku, opublikowana w piątek przez GUS.

<PRE>

II kwartał '13 I kwartał'13 II kwartał '12

PKB 0,8 0,5 2,3

Popytkrajowy -1,7 -0,9 -0,4

Spożycieogółem 0,8 -0,1 0,9

Spożycieindywidualne 0,1 0,0 0,8

Akumulacja -2,5 -0,8 -1,3

Nakładybruttona środkitrwałe -0,6 -0,3 0,2

Saldoobrotówz zagranicą 2,5 1,4 2,7

Wartośćdodanabrutto 0,7 0,5 1,9

Wzrostrzeczowychśrodkówobrotowych -1,9 -0,5 -1,5

Spożyciepubliczne 0,7 -0,1 0,1</PRE>

(PAP)

map/ gor/