Skala wpływu poszczególny składowych na PKB w IV kw. - GUS

01-03-2013 10:09
01.03. Warszawa (PAP) - Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w IV kwartale 2012 roku, opublikowana w piątek przez GUS.

<PRE>

IV kwartał '12 III kwartał'12 IV kwartał '11

PKB 1,1 1,4 4,6

Popytkrajowy -0,7 -0,7 3,0

Spożycieogółem -0,5 0,1 0,6

Spożycieindywidualne -0,5 0,1 0,7

Akumulacja -0,2 -0,8 2,4

Nakładybruttona środkitrwałe -0,1 -0,3 2,9

Saldoobrotówz zagranicą 1,8 2,1 1,6

Wartośćdodanabrutto 0,9 1,2 3,9

Wzrostrzeczowychśrodkówobrotowych -0,1 -0,5 -0,5</PRE>

(PAP)

bg/ jtt/