Sierpniowe oceny koniunktury w budownictwie mniej pesymistyczne niż w lipcu - GUS

23-08-2013 14:13
23.08. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w sierpniu nieco mniej pesymistycznie niż w lipcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 13 (w lipcu minus 15). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 28 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w badaniu.

Z badania wynika, że oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mnie negatywne niż miesiąc wcześniej, ale pogorszyły się oczekiwania co do portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej.

"Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco mniej negatywne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie pogarszają się przewidywania dotyczące portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, przy utrzymujących się niekorzystnych prognozach sytuacji finansowej. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy badanych jednostek planują nieco większe od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu ograniczanie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w lipcu" - napisano.

"Spośród badanych podmiotów 20 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, na poziomie zbliżonym do oczekiwań z ubiegłego miesiąca" - dodano. (PAP)

ost/ asa/