Sektor instytucji rządowych i samorządowych (tabela)

29-04-2013 09:03
29.04. Warszawa (PAP) - Poniżej tabela z wynikami sektora instytucji rządowych i samorządowych z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji 2013.

WYNIK WEDŁUG PODSEKTORÓW (proc. PKB)

<PRE> '12 '13 '14 '15 '16

Sektor instytucji -3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6rządowych i JSTPodsektor centralny -3,9 -3,4 -3,4 -3,0 -1,9Podsektor lokalny -0,3 0,3 0,2 0,2 0,2FUS 0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0

</PRE>

SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH (proc. PKB)

<PRE>

'12 '13 '14 '15 '16

Wydatki ogółem 38,4 37,8 37,2 36,2 35,6Dochody ogółem 42,3 41,3 40,5 38,9 37,2

</PRE>(PAP)

bg/ osz/