Sejm znowelizował ustawę o fin. publ. i zawiesił na 2013 rok próg 50 proc. dług/PKB

26-07-2013 10:57
26.07. Warszawa (PAP) - Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą na 2013 rok pierwszy próg ostrożnościowy opisujący relację długu publicznego do PKB w wysokości 50 proc.

W głosowaniu udział wzięło 450 posłów. Za przyjęciem ustawy głosowało 235 posłów, przeciw 210, 5 osób wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych podyktowany jest koniecznością znowelizowania tegorocznego budżetu. Ustawa mówi, że jeżeli dług publiczny przekracza 50 proc. PKB, relacja deficytu do dochodów w budżecie na kolejny rok nie może się powiększyć. Dług publiczny w 2012 roku, według metodologii krajowej wyniósł, 52,7 proc. PKB.

Rząd szacuje, że ubytek w dochodach w 2013 roku wyniesie 24 mld zł i w związku z tym planuje podnieść deficyt budżetowy o 16 mld zł z 35,6 mld zł zapisanych w ustawie. Dodatkowo rząd przeprowadzi cięcia w wydatkach na kwotę 8,5-8,6 mld zł. (PAP)

bg/ kba/ asa/